Personelin Şirkete Uyum Sağlama Süreci

Personelin Şirkete Uyum Sağlama Süreci

Değişen dünyada yeni başlangıçlara ve değişen koşullara uyum sağlamak gerekir. Yeni bir işe başlarken çalışanların firmaya uyum sağlayabilmesi oldukça önemlidir. Şirketine uyum sağlayan çalışanlar daha verimli ve daha başarılı olabilir. Yeni bir işe başlayan bireyler çalışma arkadaşlarından, yöneticilerinden bekledikleri desteği göremezse kendini kötü hissedebilir. Bu nedenle işe başlama aşamasında olan bireylere şirkete uyum sürecinde destek sağlamanız gerekir.

Personelleri İşe Alıştırma Eğitimi (Oryantasyon)

Oryantasyon, yeni bir ortama alışma anlamına gelmektedir. Oryantasyonun amacı şirketinizde yeni çalışmaya başlayan bireylere şirketin kültürünü tanıtmak ve kısa bir süre içinde şirkete uyum sağlamasıdır. Eğitim çalışanın şirkete uyum sağlanması için pek çok faaliyetleri içerir.

Oryantasyon yeni işe başlayan bireylere veya departman değiştiren personele işe başladığı ilk günlerde uygulanır. Eğitimle birlikte personelin iş için tutumunun nasıl olması gerektiği, işle ilgili düşünsel ve bedensel beceriler kazandırılmaya çalışılır. İşe yeni başlayan bireyler için şirkette çalışmaya başladıktan sonraki ilk izlenim çok önemlidir. Çalışanın ilk izlenimi şirkette çalışmaya devam ettiği süre boyunca aynı şekilde devam edebilir. Bu nedenle oryantasyon süreciyle başlayan ilk izlenim oldukça önemlidir.

Oryantasyon Sürecinde Çalışanlara Nasıl Bilgiler Verilmelidir?

Oryantasyon sürecinde işe yeni başlayan çalışanlarınıza mutlaka öğretilmesi gereken 3 temel konu vardır:

 1. Şirketinizin beklentilerinin neler olduğu, yönetmelikleri, sahip olduğu gelenekler ve şirket politikaları hakkında bilgi vermelisiniz
 2. Şirketinizdeki yöneticileri, çalışma ortamını, iş arkadaşlarını ve yönetim tarzı hakkında bilgi vermelisiniz
 3. Personelin yapacağı iş hakkında teknik bilgiler vermelisiniz

Oryantasyon sürecinde bu 3 temel konu hakkında eğitim verilmelidir. Eğitim sürecinde çalışanlarınıza verebileceğiniz yazılı bilgiler şu şekildedir;

 • Şirketinizin tarihçesi hakkında bilgi vermelisiniz. Şirketinizi kimin kurduğu, kaç yılında kurulduğu, nerede kurulduğu ve hangi amaçla kurulduğu gibi tarihi bilgilerini içermelidir.
 • Şirketinizin misyonu, vizyonu ve amaçları gibi bilgileri vermelisiniz.
 • Şirketinizin faaliyet alanları, başka sektörlerde yer alıp almadığının bilgisi ve ortaklık yapısı hakkında bilgi vermelisiniz.
 • Şirketinizin çalışma saatleri, yemek saatleri, mola saatleri ve ulaşım için sağlanan servis bilgilerini vermelisiniz.
 • Çalışanınız için ücret bilgileri ve mesai ücretleri bilgilerini vermelisiniz.
 • Yıllık izinler ve izin günleri hakkında çalışanlarınıza bilgi vermelisiniz.
 • Şirketinizde çalışan pozisyona göre yapılacak iş seyahatleri hakkında bilgi verilmelidir.
 • Şirketinizin çalışanlarına sağladığı özel sağlık sigortası gibi hizmetleri ve şirketinizin anlaşmalı olduğu hastane varsa hastanenin adresi ve telefon numarası gibi bilgileri vermelisiniz.
 • Şirketin bulunduğu alanın tanıtımını yapmalısınız.
 • Firma içinde iletişimin nasıl sağlandığı hakkında bilgi vermelisiniz. İş saatleri dışında önemli bir konu olduğunda internet üzerinden mi yoksa telefon yoluyla mı iletişime geçildiği gibi soruları cevaplamalısınız.
 • Personelinizin çalışacağı pozisyon için gerekli ekipmanların tanıtımını yapmalısınız.
 • Rakipleriniz hakkında bilgi vermelisiniz.
 • Tedarikçi firmalarınız hakkında bilgi vermelisiniz.

Oryantasyon Sürecinin Amaçları Nelerdir?

Oryantasyon bazı kaynaklarda ‘sosyalleştirme’ olarak geçer. Oryantasyon,işe yeni başlayan personeli firmaya sunmaktır. Bu nedenle çalışanlarınız yapacakları iş için gerekli olan kuralları öğrenmelidir ve bu öğrenme sürecinin hepsine sosyalleştirme adı verilir. Oryantasyon kavramı bu kadar geniş anlamlar içerirken firma içinde pek çok amaca hizmet etmektedir.

 • Yeni personelin işe ve firmaya yabancılaşması durumunun önüne geçilmesi ve firma içinde sosyalleşmeye yardımcı olmak.
 • Yeni işe başlayan personelin gerginliğini azaltmak ve kendine güvenmesini sağlamak.
 • Yeni personelin firma hakkında bilgisiz olmasını ve belirsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek durumları önlemek.
 • İş gücü devir oranını azaltmak.

Oryantasyon Sürecinin Faydaları Nelerdir?

Oryantasyon süreciyle yeni personelin işini en iyi şekilde yapmasına yardımcı olmaktır. İşe ve firmaya uyumu sağlanan bir çalışanın verimliliği oldukça artacaktır.

 • Oryantasyon süreciyle yeni personelin firmadaki kültürel ve teknik yapıyı anlamasına yardımcı olacaktır.
 • Oryantasyonla beraber yeni personelinfirmanın geleneklerini, değerlerini ve inançlarını öğrenerek kabul etmesine yardımcı olur.
 • Yeni personelin çalışma ortamıyla kaynaşmasına yardımcı olur.
 • Yeni çalışanınızın güvenme, ait olma ve saygınlık gibi duyguları hissetmesine yardımcı olur.
 • Oryantasyon süreciyle personelin işten hemen ayrılmasının önüne geçilebilir.
 • İşe alıştırma eğitimleriyle zaman ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olur.
 • Oryantasyon süreciyle yeni bir personelin disiplinsiz davranışlarının önüne geçilebilir.
 • Yeni personelin yanlış bilgiler edinmesinin önüne geçilebilir.
 • Yeni personelin çalışma koşullarını görerek işi yapıp yapamayacağına karar vermesine yardımcı olur.
 • İşi yaparken kullanıcakları ekipmanları öğrenmesine yardımcı olur.

Oryantasyon Süreci Nasıldır?

İşe alıştırma eğitimi iki bölümde incelenebilir.

 • Bilgilendirme Süreci

İlk aşama bilgilendirme sürecidir. Bilgilendirme süreci firmanın tanıtılması, departmanın tanıtılması, yöneticilerin tanıtılması ve çalışma ortamının tanıtılması gibi bilgileri içeren süreçtir.

 • İşe Alıştırma Süreci

İşe alıştırma eğitiminin ikinci aşaması işe alıştırma sürecidir. Bu aşamada teknik ve detaylı iş eğitimlerini, pratik uygulamaları vesosyal aktiviteleri içeren süreçtir.

Yeni İşe Başlayan Personelin Karşılacağı Zorluklar Nelerdir?

Oryantasyon süreci yeni bir işe başlayan personeller için önemlidir. Bunun nedeni yeni işe başlayan bir personelin karşılacağı zorlukları azaltabilmesidir. Firmada işe başlayan bir personel kültür şoku yaşayabilir. Yaşadığı şeylerle daha yeni işe başlamışken personelin işten ayrılması mümkün olabilir. Bu durum işe alım aşamasında harcanan süreyi boşa çıkarır. Aynı zamanda işe alım aşamasında yaşanan maliyetleriniz boşa gidecektir. Personeli firmanızda kalıcı bir çalışan haline getirmeniz için oryantasyon süreci önemlidir. Oryantasyon sürecini daha etkili hale getirebilmeniz için çalışanlarınızın yeni bir işe başlama aşamasında karşılaşabileceği zorlukları bilmeniz faydalı olacaktır.

 • Çalışanın yeni görevindeki işleri öğrenmede güvensiz olması
 • Çalışma arkadaşları tarafından dışlandığını hissetmek
 • Görev için uygun olan fiziksel koşullara uygun olduğunu düşünmemek
 • Yeni bir çalışma ortamında yeni çalışma arkadaşlarıyla çalışmanın yarattığı zorluklar
 • Çalışanın beklentileriyle firmanın beklentilerinin çatışması
 • Yeni çalışanınızdaki tecrübe eksikliği
 • İş yerinde kendini yalnız hissetmek

Etkili bir oryantasyon süreci yeni bir personelin yukarıda sayılan zorlukların üstesinden gelmesine oldukça yardımcı olacaktır.