Mülakatta Etkili İletişim Kurmak

Mülakatta Etkili İletişim Kurmak

İş yaşamında astlar ve üstler sürekli iletişim halindedirler. Yeni bir adayla çalışmaya başlamadan önce insan kaynakları çalışanları adaylarla iletişim halindedir. Bu nedenle tüm yöneticilerin ve insan kaynakları çalışanlarının etkili konuşmayı öğrenmeleri gerekir. İşe yeni alınacak bir personelin mülakatı esnasında adayı daha iyi tanıyabilmeniz için adaylarla etkili bir iletişim kurmanız gerekir.

Mülakatarda Etkili İletişim Kurma İpuçları

 • Etkili bir iletişim kurmak için jest ve mimiklerinizi kontrol altında tutmanız gerekir. Adayla görüşmeniz esnasında mimik ve jestlerinizi iyi kullanmanız etkili bir konuşmanın parçasıdır.
 • Etkili bir iletişim esnasında IPRES adı verilen tekniği uygulayabilirsiniz. IPRES kısaltması ıntroduction, point, ression, example, solution kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu kelimelerin Türkçe karşılığı sırasıyla konuşmaya giriş, varılmak istenen nokta, ana neden, bir örnekle açıklama ve sonuç anlamına gelir.
 • Mülakat esnasında etkili bir konuşma yapabilmeniz için konuşmanızın amacı ve hedefi olmalıdır.
 • Mülakata girmeden önce görevli kişinin mülakatta sorulacak soruları ve konuşma akışını daha önceden planlamış olması gerekir.
 • Adayla etkili bir iletişim kurabilmeniz için mülakatın yapılacağı yer önemlidir. Adayla aranızda fazla mesafe olmamasına dikkat etmelisiniz.
 • Mülakat esnasında adayın konuştuğu sırada adayla göz teması kurmalısınız.
 • Her mülakatın giriş, gelişme ve sonuç aşaması vardır. Giriş aşamasında iki ana hedef vardır. Birinci hedef adayın rahatlamasını sağlamaktır. İkinci hedef ise adayla görevlinin ortak noktada buluşmasıdır.
 • Mülakat yapacak görevlinin yorgun bir günün sonunda mülakat yapmaması gerekir. Etkili bir mülakat için adayın rahatlamasını sağlamak görevli kişinin sorumluluğundadır.
 • Mülakat aşamasında önce adayın özgeçmişi istenmeli ve detaylı şekilde incelemelidir. Olumlu olarak değerlendirilen adayların mülakata çağrılması gerekir.
 • Mülakat esnasında adayların eski çalıştıkları kurumu kötülemelerine izin verilmemesi gerekir.
 • Mülakat esnasında her işi yaparım diyen adayların olumlu değerlendirilmediği bilinmektedir. Bu nedenle adaylarınızın hangi alanda uzmanlaştıklarını bilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri önemlidir.
 • Mülakat yapmakla görevli olan kişinin çalıştığı firma dışında başka bir firma için mülakata girmesi halinde firmayı iyice araştırması gerekir.
 • Mülakat yapılacak pozisyon için detaylı bilgilerin oluşturulması insan kaynakları çalışanları için oldukça yararlı olucaktır.
 • Mülakat esnasında firmayı temsil eden kişi insan kaynakları görevlileridir. Bu nedenle insan kaynakları görevlilerinin görünümlerine ve konuşmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • İş görüşmesine gelecek aday için uygun bir bekleme alanının oluşturulması gerekir.
 • Adayların olacağı bekleme alanına firmayla ilgili broşürlerin konulması firmanın tanıtımı için iyi bir izlenim olabilir.
 • Mülakat esnasında heyecanlı adayların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için heyecanlarını ve streslerini azaltıcı sorular sorulmalıdır. Bunun için adaya ‘firmamıza ulaşım esnasında zorlanmadınız değil mi?’ gibi sorular sorabilirsiniz.
 • Mülakat esnasında adım adım ilerleyerek mülakat türüne göre adayınızın belirli özelliklerini yakalamaya özen göstermelisiniz.
 • Mülakat esnasında görevli kişinin ön yargılı olmaması gerekir. Adayda kendisiyle ortak olan özelliklere değil pozisyon için gerekli özelliklere bakılmalıdır.
 • Mülakat sonunda adayların sorabilecekleri soruları dikkatle dinlemeli ve doğru şekilde cevap vermelisiniz. Adayınız size başvuruda bulunduğu pozisyon için teknik bir bilgi sorabilir. Bu nedenle pozisyon için gerekli olan tüm bilgilere hakim olmaya çalışmalısınız.

Mülakatta Sorulabilecek Soru Örnekleri

Mülakat Esnasında Sorulabilecek 40 Soru Örneği

Mülakat esnasında adayı daha iyi tanıyabilmek için sorulacak soruları planlamanız önemlidir. Mülakat türüne ve pozisyona göre sorular değişim gösterse bile en sık sorulan sorular şunlardır;

 • Görüşme yapılacak adaydan kendini tanıtmasını isteyebilirsiniz.
 • Adaya zayıf yönlerinin sorabilirsiniz.
 • Adaya güçlü yönlerinin sorabilirsiniz.
 • Adayın gelecek beş yıl içinde kendini nerede gördüğünün sorabilirsiniz.
 • Diğer adaylara kıyasla neden görüşülen adayın seçilmesi gerektiğini sorabilirsiniz.
 • Adaya başvuruda bulunduğu pozisyonu nereden duyduğu sorabilirsiniz.
 • Adaya neden bu pozisyonu istediğinin sorabilirsiniz.
 • Adayın öne çıkan yeteneklerinin neler olduğu sorabilirsiniz.
 • En son yaşadığı sorunu ve sorununu nasıl çözdüğünü sorabilirsiniz.
 • Adayın hayalindeki işi anlatmasını isteyebilirsiniz.
 • Adayın en rahat şekilde çalışabileceği çalışma ortamını tarif etmesini isteyebilirsiniz.
 • Adayın son zamanlarda aldığı en zor kararın ne olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın liderlik özelliklerinin neler olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın en son ne zaman bir karara itiraz ettiğini ve bu kararı nasıl savunduğunu anlatmasını isteyebilirsiniz.
 • Adayın yakın çevresi ve arkadaşlarının onu nasıl anlatacağını sorabilirsiniz.
 • Adayın işe alınması halinde firmadan beklentilerinin ne olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın iş hayatı dışında neler yaptığını sorabilirsiniz.
 • Adayın başvurduğu pozisyon için en önemli yeteneğin neler olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın firmaya sormak istediği soru olup olmadığını sorabilirsiniz.
 • Firmanın hedeflerine adayın nasıl katkı sunabileceğini sorabilirsiniz.
 • Adaya şirket hakkında neler bildiğini sorabilirsiniz.
 • Deneyimli olan adayınıza daha önceki işinden neden ayrıldığını sorabilirsiniz.
 • Pozisyon için adayın beklentilerinin neler olduğunu sormalısınız.
 • Daha önce çalışan ve çalışmaya belirli bir süre ara veren adaylarınız için neden o süre zarfında çalışmadığını sorabilirsiniz.
 • Adayların çalışma ortamında karşılaşabileceği stres ve baskıya karşı nasıl tepki vereceğini sorabilirsiniz.
 • Adayın başvurduğu pozisyon için maaş beklentisinin ne olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın firmanızda daha farklı yapabileceği şeylerin neler olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın başarısız olduğu bir şeyi sorabilirsiniz.
 • Adayın daha önce başarılı olduğu şeyi sorabilirsiniz.
 • Adayın bir sorunla karşılaşması halinde o sorunu çözmek için izlediği yolu sorabilirsiniz.
 • Adayın motivasyonunu nasıl sağladığını sorabilirsiniz.
 • Adayın iyi ve kötü çalışan tanımı yapmasını isteyebilirsiniz.
 • Adayın takım çalışmalarına yatkın olup olmadığını anlayabilmek için yalnız mı yoksa takım olarak mı çalışmak istediğini sorabilirsiniz.
 • Adayın daha önce çalıştığı yerde yöneticileriyle problem yaşayıp yaşamadığını sorabilirsiniz.
 • Adayın ödüllendirebilmesi için en iyi yöntemin ne olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adaya alınması gereken en zor kararların neler olduğunu sorabilirsiniz.
 • Adayın hangi işi yaparken zaman kavramını unuttuğunu sorabilirsiniz
 • Daha önce çalıştığı pozisyon dışında başka pozisyonlara başvuran adaylara neden kariyer değişikliğine gittiğini sorabilirsiniz.
 • Bazı mülakatlarda adayların kişiliklerini çözümleyebilmek için değişik sorular sorulabilir. Bu sorulardan bazıları hayvan olsaydınız hangi hayvan olmak isterdiniz sorusu olabilir, bir limuzine kaç tane tenis topunun sığabileceğini sorabilirsiniz. Ancak bu soruları sormakta belirli amaçlar vardır ve bu soruların doğru tek bir cevabı yoktur.

Mülakat esnasında adayı daha iyi tanıyabilmek için sorulan bazı sorular bu şekildedir. Ancak her mülakatta bu soruların sorulması beklenemez ve her pozisyon için bu sorular uygun olmayabilir. Bu nedenle pozisyon için uygun olan soruların belirlenerek adaya sorulması gerekir.