Personel Yetenek Yönetimi

Personel Yetenek Yönetimi

Personelin Yetenekleri Nasıl Yönetilir?

Günümüzde rekabetçi iş ortamlarında firmaların yarışta kalabilmeleri ve rekabette üstünlük sağlayabilmeleri için nitelikli iş gücü oldukça önemlidir. Nitelikli iş gücünün firma istekleri doğrultusunda çalıştırılabilmesi gerekir. Bu nedenle rekabette üstünlük sağlamak isteyen firmaların yetenekli iş gücünü iyi kullanabilmesi gerekir. Firmaların bu ihtiyaçları doğrultusunda yetenek yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır.

Yetenek yönetimi, doğru iş gücünün doğru zamanda doğru işlerle ve doğru uygulamalarda yer almasıdır.

Firmaların rekabetçi ortamda ön plana çıkabilmeleri için rakiplerinin ürettiği değerden daha fazla değer üretmeleri gerekir. Sadece rekabet üstünlüğünü sağlamak yeterli değildir. Firmaların sürdürülebilir olmaları gerekir. Sürdürülebilirlik için firmaların oluşturdukları değerlerin özgün olması gerekir. Günümüzde sadece yerel pazarda değil uluslararası pazarda da rekabetin artmasıyla firmaların dikkatini çeken konu iş gücünün yetenek yönetimi olmuştur. Bu nedenle firmalar yetenekli iş gücünü doğru yerde, doğru zamanda ve doğru pozisyonda çalıştırarak potansiyel yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmak ister. Bu isteklerini yapabilmeleri için yetenek yönetimini yapmaları gerekir.

Personellerin yetenek yönetimini yapmak firmalara gerekli olan yetenekli iş gücüne sahip olmaları ve firma içinde tutabilmelerine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda etkin şekilde uygulanan yetenek yönetimisayesinde yetenekli personelin firmaya bağlılığı artacaktır.

Yetenek Yönetimi Süreci

Yetenek yönetimi süreci oldukça kapsamlı bir süreçtir. Yetenek yönetimi süreci genel olarak insan kaynaklarının firma stratejisiyle beraber planlama yapması, çalışanlar için yetenek stratejisini belirlemek, firma çalışanlarının analiz edilmesi, hangi alan için hangi yeteneklere ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi, çalışanların yeteneklerinin belirlenmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, yeteneklerin değerlendirilmesi ve yeteneklerin elde tutulması aşamalarından oluşur.

Etkili bir yetenek yönetimi süreci için şu adımların izlenmesi daha doğru olacaktır;

 • Hedeflerin ve firma stratejilerinin belirlenmesi.

Belirlenen hedefler yetenek yönetimi sürecinin ana kaynağıdır. Firmaların yetenek yönetimi sürecini planlamadan önce şu sorulara cevap vermesi gerekir;

Firmanızın bulunmak istediği konum nedir?

Firmanızın bulunmak istediği konuma gelebilmek için izlemesi gereken yol nedir?

Etkili bir yetenek yönetimi süreci için firmaların öncelikli olarak bu sorulara cevap vermeleri gerekir. Bu şekilde istedikleri sonuçları almaları mümkün olacaktır.

 • Yetenek için stratejinin belirlenmesi.

Firmalar kendi hedeflerini belirledikten sonra diğer adımı firmanın kültürü, amaç ve hedefleriyle doğrultulu olarak firmanın stratejisiyle bütünleşik bir yetenek stratejisi belirlemektir. Oluşturulacak yetenek stratejisi için firmaların çalışanlarına stratejik şekilde yaklaşması gerekir.Etkili bir strateji oluşturularak yapılan yetenek yönetimiyle çalışanları firmalarını daha hızlı ve başarıyla geleceğe götürebilir.

Yetenek stratejisi belirlendikten sonra firmaların stratejilerini gerçekleştirebilmeleri için yönetimdeki be teknik alandaki önemli pozisyonların belirlenmesi, belirlenen pozisyonların iş tanımının yapılması ve pozisyon için gerekli olan yeteneklerin tespit edilmesi gerekir.

Bu aşamada önemli olan nokta doğru çalışanın kim olduğunun belirlenmesidir.

 • Yetenekli çalışanların belirlenmesi.

Firmanızdaki çalışanların planlanan yetenek stratejisini uygun olan çalışanların belirlenmesi gerekir. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz yetenekli iş gücü ihtiyaçınızı bulabilirsiniz.

 • İş gücünün planlanması.

Bu aşamada firmanın ihtiyaç duyduğu yetenekler ve stratejileri doğrultusunda hangi pozisyona, hangi dönemde ve hangi sayıda ihtiyaç duyulacağının tespit edilmesi gerekir. İhtiyaç duyulacak iş gücü belirlendikten sonra firma için önemli olarak belirlenen pozisyondaki çalışanların profiline göre ideal iş gücü profili oluşturulur. Eğer firmanızda yetenekli çalışanlar bulunmuyorsa yeni çalışanlar bulunur.

 • Yetenekli çalışanların cezbedilerek firmaya katılmalarını sağlamak.

Firmanın ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için yetenekli çalışanların firmaya çekilmesi ve firmaya katılım sağlamaları için rakiplerinizden farklılaşmanız gerekir. Rakiplerinizin çalışanlarına sağladığı faydaları inceleyerek kendi firmanız için çalışanlarınıza daha fazlasını sağlayabilirsiniz.

 • Çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

Bu aşamasa personelin yeteneklerinin geliştirilebilmesi için uygulanabilecek programların belirlenmesi ve firmanın yeteneklerini geliştirebilmek için kültür oluşturması gerekir. Yetenekli çalışanların çalıştıkları firmadan ayrılmalarının temel nedeni başka bir firmada daha iyi imkânlara sahip olabilmesidir. Bu nedenle bu aşamada yetenekli personellerinizi firmada tutabilmek için gerekli yetenek geliştirici programların uygulanması gerekir.

Etkili Bir Yetenek Yönetimi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Yetenek yönetimi sürecini üst kademedeki yöneticilerin destekleriyle firmanın en üst kademelerinde yönetilmesi gerekir
 • Yetenek yönetimi sürecinde oluşturulan stratejilerin firmanın stratejileriyle uyumlu olması gerekir
 • Yetenek yönetemi süreci en uygun performans desteklenecek şekilde planlanmalıdır
 • Yetenekleri uzun dönemli ve değişime açık şekilde değerlendirmelisiniz
 • Firmanın kültürünü yetenek merkezli şekilde oluşturmak
 • Yeteneklerin doğru şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan becerilerin geliştirilebilmesi gerekir

Yetenek Yönetimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Etkili bir yetenek yönetimi için dört faktör önemlidir. Bu faktörler çalışma ortamı, insan kaynakları yöneticileri, bölüm yöneticileri ve liderlerdir.

 • Çalışma Ortamı

Yetenekli çalışanların bulunabilmesi ve firmada tutulabilmesi için çalışanların yeteneklerini sergileyebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Çalışma ortamında karşılaşacağı şeyleri bilen bir çalışan tüm yeteneklerini rahatça ortaya koyabilir. Çünkü bu durumda çalışanlarınız dışlanma korkusu yaşamazlar. Firmanın yönetim anlayışıyla yeteneklerin açığa çıkarılması doğrudan ilişkilidir. Çalışma ortamının yetenekler üzerindeki bu etkisi rakiplerinden farklılaşarak yetenekli işçileri firmanızda tutmanıza yardımcı olacaktır.

 • İnsan Kaynakları Yöneticileri

İnsan kaynakları yöneticilerinin yetenekli çalışanlar için temel görevleri uygulamalara destek vermek, çalışanlar ve yöneticiler arasında koordinasyonu sağlamak, uygulamaların disiplinini denetlemek, stratejileri sürekli iyileştirmek ve yetenek yönetimi stratejilerini firma stratejileriyle uyumlu hale getirmektir. Etkili bir yetenek yönetimi süreci için insan kaynakları yöneticilerinin etkin şekilde yer almaları çok önemlidir.

 • Bölüm Yöneticileri

Yetenek yönetimi sürecinin etkili şekilde uygulanabilmesi için bölüm yöneticilerine büyük görevler düşmektedir. Bölüm yöneticileri çalışanların performansını gözlemleme ve yeteneklerini sergileyebilmeleri için ortam hazırlaması bölüm yöneticilerinin sorumluluğundadır.

 • Lider

Yetenekli çalışanların etkin şekilde yönetilmesi ve firmaya bağlılıklarının sağlanmasındaki en önemli rol lidere düşmektedir. Liderler yetenekli çalışanlar için kendilerini geliştirebilecekleri, yaratıcılıklarını dışarıya çıkarabilecekleri çalışma ortamını sağlarlar. Bu sayede yetenekli çalışanların firma içinde tutulmalarını mümkün hale getirirler.