Personelin Eğitimini Sağlamak

Personelin Eğitimini Sağlamak

Personel Eğitimi Nedir?

Personel eğitimi çalışanlarınızın yeteneklerini artıracaktır. Yaptıkları işi daha iyi şekilde yapabilecek ve çalışanın işletmeye olan katkısını arttıracaktır. Personel eğitimi işletme içi ve işletme dışı eğitimler olmak üzere iki şekilde yapılır.

İşiçi yapılan eğitimler şu şekildedir;

 • Oryantasyon
 • İş başı eğitimi
 • Rotasyon
 • Coaching (yönlendirme) eğitimi
 • Yetki devri
 • Stajlar
 • Grup çalışmalarıyla eğitim
 • Yönetici takibiyle yapılan eğitim

İş dışı yapılan eğitimler şu şekildedir;

 • Görsel ve işitsel yöntemler
 • Seminerler ve konferanslar
 • Örnek olay çalışmaları
 • Laboratuvar ortamında eğitimler
 • Duyarlılık eğitimleri
 • Rol oynama tekniği
 • Programlanmış öğrenme tekniği
 • Simülasyon üzerinden öğrenme

Personel eğitimi esnasında kullanılacağınız yöntemler işletme kültürü ve vizyonu ile uyumlu şekildeseçilmelidir. Personel eğitimi yöntemleri şu şekildedir;

 • Tartışma yöntemi.
 • Grup faaliyetleri
 • Medya kullanımı, görsel ve işitsel sunumlar, bilgisayar kullanımı ve internet ortamı.
 • Bireysel olarak problem çözmek
 • Fiziksel aktiviteler yoluyla eğitim
 • Rol ve simülasyon
 • Yazma çalışmaları

Personel eğitimi firmanız için önemlidir. İyi bir firma gelişimini iyi yetiştirilmiş nitelikli çalışanlarına borçludur. Bu nedenle kendini geliştiren ve büyümek isteyen bir firma personel eğitimine önem vermelidir. Bu sayede çalışanlarınızın yeteneklerini arttırır, işlerini daha iyi yapmalarını sağlayabilir ve firmanıza bağlılığını arttırabilirsiniz.

Personel Eğitimi Nasıl Olmalı?

Personel eğitimleri oldukça dikkatli ve planlı şekilde hazırlanması gereken bir süreçtir. Genel olarak personel eğitimi süreci iyi bir planlama ve uygulamaya geçirerek sonuçları analiz ederek yeniden planlama adımları şeklinde olur.

Firmaların personel eğitimi sürecinde ilk önce eğitim vermek istediği personel grubunu seçmeleri gerekir. Eğitim için gerekli olan şartların sağlanması, eğitim için gerekli ekipmanların toplanması ve eğitim verecek eğitmenlerin seçilmesi gerekir. Bu aşamalardaki uygulanması gereken şeylerin sorumlusu yönetimin ve firmanın sorumluluğu altındadır.

Yönetim, personelin ihtiyacı olduğunu düşündüğü eğitimleri belirlemekle sorumludur. Her personelin ihtiyaç duyacağı eğitim farklıdır. Bu nedenle yönetim personel eğitimi planı oluştururken planlama sürecine personelide dahil etmelidir. Personel öğrenmek istediği ve geliştirmek istediği yeteneklerden bahsederek planın oluşturulmasına yardımcı olabilir. Yönetimin hazır planı personele göstermesi halinde planın eksik veya fazla olan yönlerini söylemesi mümkündür.

Personel katkısı eğitimin yetkin ve eksik olan yönlerini görmekte yardımcı olacaktır. Aynı zamanda personelin eğitim daha plan aşamasındayken sürece dahil olması halinde eğitime daha çok bağlanacaktır. Bu sayede eğitim sürecinde etkili şekilde öğrenme gerçekleştirebilir.

Eğitim planınızı oluştururken personellerinizin en çok öğrenmek istedikleri şeyleri eğitime eklemelisiniz. Personelinizin istemediği, sıkıldığı ve hoşlanmadığı şeyleri ise eğitim planınızdan çıkarmalısınız. Eğitim süreci boyunca ilgi çekici teknik aletleri kullanmak eğitime olan ilgiyi arttıracaktır. Personel eğitiminiz personelleriniz için en uygun zaman diliminde başlayarak en uygun zaman diliminde bitirilmelidir.

Personel Eğitiminin Faydaları

 • Çalışanlarınızın eksik kalan yönlerini ve güçlü oldukları yönlerini belirleyerek eğitimleriniz konularını buna göre belirlemesiniz.
 • Çalışanlarınıza vereceğiniz eğitimler çalışanlarınızın motivasyonunu arttırabilir. Bu nedenle dikkat etmeniz gereken eğitim konularınızın personelin hedefleriyle firma hedeflerinin aynı şekilde olmasıdır.
 • Personel eğitimi iş ortamındaki iletişimi arttırır.
 • Firmanızdaki tüm departmanların daha etkin çalışmasına yardımcı olur.
 • Çalışanlarınızın bilgi ve tecrübelerinden en etkili biçimde yararlanmasına yardımcı olur.
 • Firmanızın kârlılığı artacaktır.
 • İşten ayrılma oranlarını azaltacaktır.
 • Firmanızın imajını artırır.
 • Çalışanlarınızın verimliliğini arttırır.
 • Firmanın sorun çözme yeteneğini arttıracaktır.
 • Çalışanlarınızın değişime bakış açısını değiştirecektir.
 • Çalışanlarınızın insiyatif alma düzeyini arttıracaktır.

İş İçinde Yapılan Eğitimler

 • İş Başı Eğitimi

İş başı eğitimi çalışanlarınızın işlerini yaparken verilir. İş başı eğitimipersonelin görevlerini yerine getirirken işi bırakmadan eğitilmesini amaçlar. Verilen eğitimle çalışılan süre ve konu olarak benzerlikler vardır.iş başı eğitim düşük maliyetli, pratik ve uygulaması kolay olduğu için firmalar tarafından oldukça tercih edilen bir eğitimdir.

İş başı eğitim uygulama esnasında verildiği için çalışanlarınızın hatalarını farketmeniz, yapılan hataları düzeltmeniz ve çalışanınıza öğrettiklerinizi hemen uygulatmanız mümkündür. İş başı eğitimlerinin alt kategorileri rotasyon, çıraklık eğitimi ve yetki devridir.

 • Rotasyon

Rotasyon, çalışanların firma içinde başka bir görevde çalışmasıdır. Bu çalışma süresi geçici bir süredir ve amacı çalışanın bir diğer işi öğrenmesidir. Rotasyon yöntemiyle çalışanlarınız firma hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Rotasyon yöntemi özellikle çalışanlarınızda bulunan yetenek ve becerileri geliştirir. Çalışanlarınız için çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen işlerde çalışması ve değiştirilmesi personel değişim hızı yüksek olan firmalar tarafından oldukça sık uygulanır. Rotasyon yöntemini en çok hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve bankalar uygulamaktadır.

Rotasyon yöntemiyle çalışanlarınızda aynı işi sürekli yapmaktan dolayı oluşabilecek bıkkınlık hissiniz önlemek amaçlanır.

 • Coaching

Coaching yöntemi, yöneticilerin çalışanların başarı düzeylerinin sistemli şekilde incelenmesidir. Bu yöntemin etkin şekilde işleyebilmesi yöneticilerin gözlem ve analiz yeteneklerine bağlıdır. Yöneticiler çalışanlarının eksiklerini belirleyerek eksiklerini gidermeye çalışır. İş başı eğitimi gibi çalışanlarınız işi yaparken öğrenme fırsatı bulacaklardır.

 • Yetki Devri

Yetki devri, firmanızda çalışanlara sahip olmadığı bir yetkiyi vermektir. Yetki devrinin amacı çalışanınızın yetkisi olduğu zaman yetkisini kullanabilme yeteneğini geliştirmektir. Astların üstlerin sahip olduğu yetkilerden birine sahip olması çalışanlarınız için oldukça geliştirici olabilir.

İş Dışında Yapılan Eğitimler

 • Görsel ve İşitsel Yöntemler

İş saatleri dışında verilen eğitimlerinizin görsellerle ve işitsel yöntemlerle desteklenmesidir. Slayt, film gösterileri, gözlemler ve geziler gibi uygulamalı eğitimlerdir. Eğitimi veren kişinin kısa bir konuşmasının ardından eğitime katılanların uygulamalı şekilde öğrenmesine önem vermesi şeklinde uygulanan eğitimlerdir.

 • Simülasyon Üzerinden Öğrenme

Simülasyonun diğer adı benzetimdir. Simülasyon yöntemiyle teknik olan bilgilerin bilgisayar üzerinden modellenmesiyle farklı koşullar altında verecekleri tepkileri gerçek sistemle karşılaştırılması hedeflenir. Simülasyon yönteminin amacı pek çok koşul altında karşılaştırmayla mükemmeli yakalayabilmektir.

 • Örnek Olay Çalışmaları

Örnek olay çalışmaları eğitime katılan çalışanlara gerçeğe çok yakın bir örnek olay verilerek bu koşullar altında ne yapılması gerektiğinin çözülmesi istenir. Personelinize daha önce firmanızda karşılaştığınız bir problemden örnek vermeniz daha yararlı olacaktır. Örnek olayların çözümünde tek bir yol yoktur. Çalışanlarınızın esnek düşünebilmesi, kriz yönetimi gibi özellikleri geliştirilmek istenmektedir.

İş Dışı Eğitimin Faydaları Nelerdir?

 • İş dışı eğitimler bir eğitmen tarafından verildiği için daha etkili olabilir.
 • İş içi eğitimlerine kıyasla daha sistematik ve planlı bir eğitim olabilir.
 • Eğitim maliyetleri düşüktür.
 • Eğitimi alan çalışanlarınız çalışacakları işin zor yönlerini daha kolay şekilde öğrenebilir.
 • İş dışı eğitimlerde verilen bilgiler belirli bir düzen içinde verildiği için öğrenilmesi daha kolay olabilir.
 • Başka firmalardan çalışanlarında katıldığı eğitimlerle çalışanlarınızın deneyimini arttırabilirsiniz.