Meslekler

Ülke sınırlarımız içerisinde en çok kazandıran sektörden birisi de yazılım olarak belirtiliyor. Kişilerin ilgili üniversite bölümlerinden mezun olmaları sonucunda ilerlemeleri ve de bir şirket içerisinde devamlılık kazanmaları sonucunda büyük gelirler elde edildiği gözlemleniyor. Genel olarak yazılım mühendisleri bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon ve benzeri sektörler de dahil olmak üzere her alan içerisindeki bilgisayar sistemlerinin yazılımlarını tasarlayabilen ve de tasarlanan yazılımların kullanılan sisteme entegresini etmesiyle birlikte uygulamasını devreye alan kişiler olarak biliniyor.

Günümüzde bilgisayar mühendisleri belirlenen yazılımlar ile ilgili müşteriler ile iletişime geçerek ilişkileri sağlam bir şekilde yürütür. Müşterilerden almış oldukları bilgiler sayesinde yazacağı programın analizlerini ve de tasarımlarını meydana getirir. İstenilen her türlü programı oluşturarak test eder, eksiklerini giderir ve de kullanılan bir sistem var ise entegresini sağlar. İstenilen program yazılımını sorunsuz çalışabilen bir sistem haline getirmesinden sonraki aşamalarda ise kullanım yörüngesini hazırlayarak ilgili kullanıcıların eğitilmesine olanak sağlar.

Yazılım Mühendislerinin Kişilikleri Nasıldır?

Ülke sınırlarımız içerisindeki bu iş sektörü alanında devamlılık gösteren kişilerin iç bünyesinde barınması gereken tasarım yetenekleri, fen ve matematik alanlarına ilgi göstermeleri, bildiği tüm yazılımsal bilgileri diğer kişiler ile paylaşabilen, dikkatli ve sabırlı bir şekilde devamlılık gösterebilen, ekip çalışmalarına yatkın olabilen, oluşabilecek her türlü yeni fikre uyum sağlayabilen ve de kendilerini sürekli geliştirebilen kişiler olarak oluşum gösteriyor.

Genel olarak bilgisayar mühendisleri iyi aydınlatılabilen ve de temiz büro ortamlarında devamlılık gösterdiği gözlemleniyor. Meydana gelebilecek projelere bağlı olarak bazı süreçlerde seyahat edebilme durumları da oluşabiliyor. Çalışma süreçleri içerisinde yönetimdeki kişiler ile programın yazılımına destek veren programcılar ile ve de müşteriler ile yoğun bir iletişim halinde oldukları gözleniyor.

Yazılım Mühendisleri Hangi Yerlerde Çalışıyor?

Bu kişilerin birçoğu özel sektörü tercih etmesi ile birlikte diğer bir çoğunluğu ise kamu sektöründe devamlılık göstererek büyük gelirler elde edebiliyor. Meydana getirilen bu sektör tam anlamı ile fikir üretimine dayalı bir meslek olmasından dolayı kişilerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği nitelendiriliyor. Öyle ki yazılım mühendisi sektörünün diğer sektörlere oran ile avantaj kazanmasının nedenlerinden bir tanesi de fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor.

Ülke sınırlarımız içerisindeki herhangi bir yazılım mühendisi kendi işini oluşturabiliyor. Dışarıya bağımlı olmadan freelance bir şekilde devamlılık göstererek program ya da uygulama ihtiyacı olan kişilere üretim yaparak birçok alan üzerinden gelir elde edilebiliyor. Kişilerin ilgili üniversite bölümlerinden mezun olmalarından dolayı ilk seneler içerisinde programcı olarak görev aldıkları belirtiliyor fakat bu işleyiş sadece başlangıç aşamasında devamlılık gösteriyor. Sonraki aşamalarda ise tecrübelerini kazanarak yollarına farklı bölümler ile devamlılık sağladıkları belirtiliyor. Freelance İş İlanları

Yazılım Mühendisleri Ne Kadar Gelir Elde Ediyor?

Öncelikle kişilerin bu sektör ile ilgili almaları gereken bazı kararlar meydana geliyor. Genel olarak ilgili üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş bir kişi gerçekten yazılım mühendisi olmak isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor. Sonraki aşamalarda ise durum adım adım ilerleme kaydettiği nitelendiriliyor.

Yazılım mühendisi olarak ilgili bölümlerden mezun kişilerin yapması gereken ilk aşama mutlaka ilgili yazılım firmalarında ya da herhangi bir yazılım sektörü ile alakalı şirketlerde staj yapması gerektiği nitelendiriliyor. Uzman kişilerin belirtilerine göre üniversitelerden mezun olmasından sondaki dönem içerisinde mezun olduktan hemen sonra en az iki ay kadar kısa bir şirket deneyimi yaşaması uygun bulunuyor. Okul hayatlarının genel anlamda kısa süreceği nitelendirilir fakat kişiler yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları durumunda CV’lerine yazmaları gereken birkaç firma ya da şirket ismi olmasının o kişilerin büyük avantaj sahibi olmalarına olanak sağlayacağı nitelendiriliyor.

Her sektör içerisinde olduğu gibi yazılım mühendislerinin elde ettikleri gelirler de sahip olunan kıdeme göre değişim gösteriyor. Mühendislik sınıflarına göre değişim gösteren bu ve benzeri gelirler, yeni mezun bir mühendisin kendini geliştirebilmesi, diploma not ortalaması, staj yapmış olması ve olmaması, mühendislik dalları ile ilgili okul içerisinde aktivitelere katılıp katılmadığı, bekar mı evli mi, çocuğu var mı yok mu, yabancı dili hangi seviyede gibi değişik faktörler meslek içerisinde sağlanacak gelirin değişim göstermesini belirtiliyor. Öncelikle kişilerin 0-2 sene arası elde edebileceği gelir 1300 TL ile 2000 TL arasında olduğu belirtiliyor. Kişinin 2-5 yıl arasındaki deneyiminde elde edeceği gelir 2000 TL ile 3800 TL arasında değişim gösteriyor. Kişinin 5 sene ve üzerinde elde edeceği gelir minimum 4000 TL olarak başlangıç gösteriyor.

Yaşadığımız her alan içerisindeki kullanılan ürünlerin madde, malzeme ve de yapısı gereği tüm etkileşimler kimyagerler tarafından tasarlanarak meydana getiriliyor. Örnek verecek olursak, herhangi bir bardak su içerisindeki mineral ve maddeler belirlenmiş olan düzenekler sayesinde kimyagerler tarafından test edilerek ve onaylanarak günümüze kadar geldiği belirtiliyor.

Herhangi bir maddeyi laboratuvar ortamlarında inceleyen niteliklerini ve de molekül yapılarına kadar müdahaleler edebilen, değiştirebilen ve de araştırabilen kişilere kimyager deniyor. Genel olarak bakacak olduğumuzda iş hayatı içerisindeki bu kişiler insanoğlunun sır gibi gördüğü olaylara açıklık getirebilecek kadar büyük bir niteliğe sahip kişiler olduğu gözlemleniyor. Bu sektör tam anlamı ile hayatı kolaylaştıran ve de önemli bir bilim dalı olarak günümüzde devamlılık gösteriyor.

Kimya bilimi genel olarak birden kategoriye sahip olan bir bilim olarak belirtiliyor. İç bünyesinde sağlık, spor, günlük yaşantı, askeri alanlar, temizlik ürünleri ve benzeri birçok konuda geçerliliği olan bir bilim dalı olarak görülüyor. Örnek verecek olursak, kişinin sahip olduğu herhangi bir masayı silmek istediğinde çeşitli ve değişim gösteren yüzey temizleyici gibi ürünlerin, kişilerin sahip olduğu motorların temizliğini yaparken kullandıkları kir ve pas çözücü solüsyonlara kadar tüm hareketliliğe neden olan olayın arkasında tam olarak belirtilen “kimya” olduğu nitelendiriliyor.

Kimyagerin İşi Nedir?

Genel olarak bakacak olduğumuzda kimyanın kategorisel olarak dağılımı binlerce parça olarak belirtiliyor. Öyle ki belirlenen maddeler her malzeme ya da her yapıda bulunması durumunda içerisinde bulunduğu kategori de buna bağlı olarak değişim gösteriyor. Meydana gelen bu gibi durumlar sonrasında metal ürünlerden toprağa, kâğıt ürünlerinden plastiğe kadar her tür işlemlerin arkasında tam olarak kimyagerlerin bulunduğu belirtiliyor.

Ülke sınırlarımız içerisindeki ya da dünyadaki kimyagerlere bakacak olduğumuzda her tür işlemlerde çalışma imkanını bulabilecekleri belirtiliyor. Örnek verecek olursak, ülke sınırlarımız içerisindeki herhangi bir firma içerisinde koku analisti ya da koku üretimleri birimlerinde çalışabilecek bir firma çalışanı olabilirler. Diğer bir örnek verecek olursak, herhangi bir aracın temizliğini yapan firmalarda araç temizleme ürünlerini üreterek kendilerine özgü olan formüller ile araç içerisinde ya da dışarısındaki birçok kiri yok edebilirler.

Kimyagerlik ve Çalışma Ortamı

Genel olarak bakacak olduğumuzda kimyagerlerin büyük bir çoğunluğu filmlerde de göründüğü kadarı ile laboratuvarda çalışmalar sergilese de günlük hayatta bakacak olursak danışmanlık hizmetleri ya da ofis ortamlarında devamlılık gösterdikleri belirtiliyor.

Kişilerin bu sektöre adım atması için yapmaları gereken birkaç durum meydana geliyor.

O durumlardan bazıları;

 • Öncelikle kimyager olabilmek için kişilerin belirlenen işleri severek yapması gerekiyor. Konu ile ilgili bilgilerinin üst seviyelerde olması gerekiyor. Bunun yanı sıra iç bünyesinde barındırdığı bilgileri sürekli olarak yenilemeli ve de yeni görüşlere açık bir kişi olması gerekiyor.
 • Okumuş olduğu ilgili üniversiteler ve de akademik kariyerlerini üst düzeyde bitirmesi gerekiyor.
 • Genel anlamda iç bünyelerinde barındırmaları gereken azim, merak ve girişimcilik ruhunun gelişmesi gerekiyor.
 • Kimyagerlerin güncel hayata olan bağlılıkları karşısında belirlenen işler üzerinde büyük heyecanlar ve de değişim gösterebilecek duygu değişimlerine karşı mantıklı ve de bir o kadar bilgili davranması gerekiyor.
 • Son olarak kişilerin kimyager olabilmeleri için en az dört yıl Fen-Edebiyat Fakültelerindeki Kimya bölümünü bitirmeleri gerekiyor.

Kişilerin kimyager olduktan sonraki evrelerinde meslekte yükselmek istemeleri üzerine sürekli olarak yükselme olabiliyor. Kişinin kendisini geliştirmesi ve unvan derecesini arttırması durumunda bu faktör etkili olduğu belirtiliyor. Kimyagerlikte genel olarak unvan arttırabilmek için çeşitli yüksek lisanslar yapılabiliyor ve de öğretim görevlisi, doktor öğretim görevlisi, doçentlik, profesörlük ve de ordinaryüs olarak belli başlı üniversiteler aracılığı ile unvanlarını yükseltebiliyorlar.

Meydana gelen bu tarz durumlar ile birlikte kişilerin kendilerine bağ, ofis ve de bahçe edindiklerinde toplam eğitim süreci içerisinde öğrendiği bilgileri ve araştırmaları çevresi ile paylaşarak deneyler yaparak daha da geliştirebilir. Kısaca kimyager olan birçok kişi yeni buluşlara çoğu zaman sıcak baktıklarını belirtiyor. Genel olarak maaşlar ele alındığında ise ülke sınırlarımız içerisindeki kimyager maaşı minimum 5 000 TL ile 20 000 TL arasında değişim gösterdiği belirtiliyor. Bu olaya farklı bir boyuttan bakacak olursak, kişilerin yeni bir madde ürettiğini varsayar isek bu durumun maaşla bir orantıda olmadığı ve sadece insanlığın gelişmesine olanak sağladığınız konular dikkate alınacağı nitelendiriliyor.

Bir Üniversite tarafından hazırlanan geleceğin İşleri raporunda mevcut mesleklerin %60 oranında makineleşmesinin beklendiği dile getirilirken tarih olarak 2055 yılı gösterilmiş. Yaklaşık 40 yıl içinde bugün insanlar tarafından yapılan pek çok iş artık makineler tarafından yapılır hale gelecek.

Otomasyonun gelişmesi, olası iş kazalarını azaltacağından daha güvenli çalışma ortamları daha az risk ve kayıp içeren çalışma ve üretim koşulları söz konusu olacağından verimlilik maksimum seviyelere ulaşacaktır. Otomasyonun en yoğun uygulanması düşünülen sektör Konaklama ve Turizm olarak dile getirilirken sırayı lojistik ve depolama izlemiş. Otomasyondan en az etkilenecek sektör olarak Eğitim gösteriliyor

HANGİ MESLEKLERE YÖNELMELİYİZ?

Ülke kalkınması için makine kullanım seviyemizin yükselmesinin gerekliliği , makine imalat sektörünün gelişmesi için gerekli çalışmalara ağırlık verilmesi, dünyayı besleyecek gıda ihtiyacının temini için tarımsal üretim dolayısı ile tarımda makineleşme seviyemizin yükseltilmesi çalışmaları gösteriyor ki makineleşme, tarımsal faaliyet, tarımda makineleşme , teknolojinin yaygın kullanılması ve yeni teknolojilerin dünya ile eş zamanlı  olarak hayata geçirilmesi gerekmekte dolayısı ile yeni teknolojileri kullanabilecek uzman iş görenlere bu teknolojileri üretecek mühendislere, tarım alanlarına yatırım yapacak üretici ve yatırımcılara, otomasyonu geliştirecek üretici ve yatırımcılara uzman kullanıcılara ihtiyaç doğacaktır.

Geliştirilmeye çalışılan imalat sanayinde görev yapacak nitelikli ara personellere teknisyenlere, yeni teknoloji ürünlerini kullanabilecek uzman iş görenlere ve mühendislere yüksek oranda ihtiyaç duyulacaktır. Makineler icat edildikleri günden beri insanların dolayısı ile toplumların kaderlerini belirliyor.

TEKNOLOJİ -DİJİTALLEŞME İLE İLGİLİ TÜM ALANLAR FAVORİ

Yapay zekâ uygulamaları iş ve özel yaşamlarımızda yerini almaya başladı önümüzdeki 40 yıl içinde teknoloji ve dijitalleşme yaşamlarımızın her alanında çok daha yaygın biçimde ve yeni gelişmeleri ile kullanılır durumda olacak dolayısı ile meslekler yeni ihtiyaçlar doğrultusunda biçimlenecek bugün gerekli hazırlıklar yapılarak üniversite ve liselerde ihtiyaç doğrultusunda eğitim verilmesi uygulamaları hayata geçirilmeye başladı.

Bireylerin eğitim hayatlarına yön verirken çalışma hayatına atılırken iş yaşamının ihtiyacı olan işler doğrultusunda meslek hedeflerini belirlemeleri işsiz kalmalarını engelleyeceği gibi ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü de ortaya koymuş olacaklardır ve dolayısı ile daha fazla gelir elde etme fırsatı da yakalamış olacaklardır.

Mühendislikler ve teknisyenlik meslekleri yeni çağın gereklerine göre eğitimde değişime uğrayarak yine favori olmayı sürdürecekler, teknolojiyi kullanan makineleşmeye önem veren sektörler varlıklarını sürdürmek konusunda yeni bir kimlik kazanmış olacaklar. Giyilebilir teknolojiler nedeni ile yeni meslek türleri oluşmaya başlayacak tekstilden kimya sanayi sektörü içinde yer alan kozmetik ve deterjan sektörüne kadar pek çok alan farklılaşma sürecine girecektir.

MÜHENDİSLİKLER

 • Biyokimya Mühendisliği
 • Nanoteknoloji
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Genetik Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği

TEKNİK EĞİTİMLER

 • Bilişim Teknolojileri
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Denizcilik
 • Gemi elektroniği ve Haberleşme
 • Gemi otomasyonu
 • Elektrik-Elektronik Teknolojileri
 • Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
 • Gıda Teknolojileri
 • Üretim Teknolojileri
 • İnşaat Teknolojileri
 • Kimya Teknolojileri
 • Makine Teknolojileri
 • Matbaa Teknolojileri
 • Metal Teknolojileri
 • Metalurji Teknolojileri
 • Motorlu araçlar teknolojileri
 • Plastik Teknolojileri
 • Raylı Sistemler teknolojileri
 • Seramik Cam Teknolojileri
 • Tarım Teknolojileri
 • Tesisat Teknolojileri
 • Uçak Elektroniği
 • Enerji teknolojileri

Ülkemizin imalat sanayini geliştirip kalkındıracak konusunda uzman, nitelikli ara personel olarak tabir edilen imalat ve montajda görev yapacak teknisyenlere ihtiyacı bulunmakta bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim hizmetlerini biçimlendirmekte dolayısı ile olası işsizliğin önüne geçilirken iş alanı ve işi hazır bireylere gelir seviyesi yüksek bir yaşam hazırlanmaktadır. Ülke kalkınma politikaları, lokomotif olacak sektörlere yatırım almak, teşvik ve destek sağlamak bir taraftan bu sektörlerde ihtiyaç olacak nitelikli iş gücünü meslek liselerinde başarılı teknisyenler yetiştirerek karşılamaya hazırlanmak şeklinde biçimlenmektedir. Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları imalat sanayini kalkındıracak dolayısı ile Ülkemizi kalkındıracak iş gücünün yetiştiği okullardır.

Ebeveynlere çocuklarının işsiz kalmaması, belirli gelir ve belirli bir meslek edinmeleri konusunda büyük görevler düşmekte. Gelişen sektörleri, ülkenin ihtiyacı olabilecek iş gücü özelliklerini takip ederek gelir getirecek, çocuğun yeteneklerine, ilgi alanına uygun bir mesleki eğitime çocuğu yönlendirmek ve başarılı olması için desteklemek anne babaların önemli bir sorumluluğu.

Yetişkin, bir meslek seçmek durumunda olan bireyler ise, gündemi gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardan birinde bir mesleki eğitime başlamalı bir an önce eksiklerini gidererek olası işsizliğin önüne geçmelidir. İş arama faaliyeti ülkenin ihtiyacı olan sektörlerde ihtiyaç duyulan niteliklere ulaşma gayreti ile anlamlı bir çabaya dönüşecek kısa sürede yeterli gelir, geçerli meslek edinmek ile sonuçlanacaktır.

İnsanlık tarım ile ekonomik faaliyetlerinden sanayileşmeye geçerken sadece yatırımı ve kazanmayı hedeflediler. Oluşabilecek kimyasal atıklar, kaybedilen ormanlar, kirlenen sular tamamen tahrip oluncaya kadar kötü gidiş ile çok da alakadar olmadılar ne yazık ki.

Doğadaki kaynakların kirlenebilir ve tükenebilir olduğunu fark ettikleri andan itibaren çözüm yollarını da aramaya ve kaybedilen doğal varlıkları telafi etme çalışmalarını organize etmeye başladılar. Mevcut doğal kaynakların korunmasını sağlamak, kaybedileni yerine koymak, tahrip olanı onarmak çağdaş yaşam biçiminin gereği kabul edildi.

1950 yıllarına kadar dünya doğaya ne yaptığının pek farkında olmadı. Doğa ile ilgili uyanış, sivil toplum örgütlerinin oluşması, yasal düzenlemeler daha çok 20. Yüz Yılın ortalarından sonraya rastlıyor. Günümüzde çevre bilinci artık üretici firmalar tarafından dikkate alınır hale gelerek üretimde çeşitli standartlar getirildi.

Piyasaya sunulan ürünün doğa dostu olması, üretiminde oluşan atıklardan ambalajına kadar süreçte kullanılan yan sanayi ürünlerine kadar dönüşebilir nitelik taşıyıp taşımadığı değerlendirme kapsamına alındı. Küresel düzeyde doğa dostu üretim yaptığını duyuran firmaların güvenilirliği ve saygınlığı artarken bu nitelikleri o ürünleri piyasada tercih edilir yaparak kârlılığını artırdı ve pazarını genişletti.

Çevresel kirliliğe sebep olan ekonomik faaliyetlerin başını Turizm sektörünün çektiğini belirtiyor kaynaklar. Küresel düzeyde yapılan bir incelemenin sonuçlarına göre dünyadaki otel sayısı Dört Buçuk Milyar civarında. Araştırmada, yeşil pazarlama faaliyetinin gerekli olmasına neden olan etkenlerden söz eden bilgilere de yer verilmiş.

Yeşil pazarlama çalışma alanının oluşturulmasına, bu alanda faaliyet gösterecek yeterli bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi çalışmalarına hız veren, öncelikle toplumun çevre bilincinin gelişmesi, entelektüel bakış açısının topluma hâkim olması ve tüketici taleplerinin bu doğrultuda değişim göstermesi olarak gösteriliyor.

Toplumlarda doğaya duyarlı çalışmaların yayılması, bireylerin ve doğa dostu örgütlerin doğal kaynakları korumaya yönelik çalışmaları ve gösterdikleri hassasiyet nedeni ile turizm çalışmalarına tüketicinin bu yaklaşımını tatmin etme gerekliliği Yeşil Pazarlama yaklaşımını oluşturur.

1993 yılında Yeşil Oteller Birliği kurulur. Türkiye’de Yeşil Yıldız sertifika uygulaması hayata geçirilir. Yeşil Yıldız belgesini, Turizm işletme belgesine sahip olan girişimciler alabiliyorlar. Yeşil Yıldız bulunan bir etiket uygulaması, çevreye duyarlı, su ve enerji tasarruflarına önem veren dönüşebilir ürün kullanan sistemi temsil ediyor.

Küresel düzeyde YEŞİL kelimesi doğaya duyarlı ve sürdürülebilir olmayı anlatıyor. Doğanın dengesi ile uyumlu, doğa yasalarını ihmal etmeyen, doğal kaynaklara zarar vermeyen ve gereksiz israf etmeyen bir anlayışı temsil ediyor.

Çevreci anlayış ve yaklaşımların ekonomi dünyasındaki uygulamalarına geçerek, ticari perspektif bakış açısı ile değerlendirdiğimizde YEŞİL faaliyetlerinin ticari ürünler üzerindeki etkileri pazarı hareketlendirmiş ancak organik olmaları için ekstra bir çaba gerektirmesi nedeni ile bu durum ürün satışında tüketiciye yansımıştır.

YEŞİL ürün fiyatlarının pazarda diğerlerinden daha pahalı olmaları nedeni ile satış grafiklerine bu durum aynı şekilde yansımakta, üreticiyi bu yönü ile tatmin etmemektedir. Ancak araştırmacılar bu durumu çok da fazla önemsemiyor, zira gelişen dünya insanı küresel anlamda konuya duyarlılığını her geçen gün artırmakta, yetişen her nesilde bu anlayış prensibe dönüşerek birey ve tüketici olarak algısı bu yönde biçimlenmekte yorumunda bulunuyorlar. Bu bağlamda YEŞİL PAZARLAMA, ekonomik yaşamın vazgeçilmez ve gelecek vadeden bir çalışma alanı olarak varlığını sürdüreceğe benziyor.

YEŞİL PAZARLAMA faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için, etkin ve verimli bir biçimde uygulanabilmesi için bu alanda yetişmiş ve deneyim kazanmış kimselere ihtiyaç bulunmaktadır. YEŞİL PAZAR faaliyetleri yine pazarlama ilkeleri çerçevesinde şekillenecek, çağdaş yaklaşım şekli ile tüketici odaklı olacak fakat çevreye duyarlılık temelinde oluşması nedeni ile tüketici gruplarının yaş, cinsiyet ayrımları ve tercihleri gözetilerek bir pazarlama stratejisi oluşturulacaktır.

YEŞİL PAZAR toplumun gelişmesi ile paralel olarak her geçen gün tercih edildiğinden ve inşaattan tarıma, kozmetikten gıdaya tüm sektörleri kapsadığından uyulama alanı nerede ise sonsuz, tercih edilebilirliği yüksek yıldızı parlayan ve uzun yıllar toplumda ihtiyaç duyulacak meslekler arasında değerlendiriliyor.

YEŞİL PAZAR faaliyetini en fazla etkileyecek, Pazar hacmini genişletecek en büyük etken gittikçe artan çevre bilincidir. Çevre yönetimi toplumların gündemini en fazla meşgul eden konulardan biri haline gelmiş, sağlıklı yaşamın ancak sağlıklı  doğal koşullarda, sağlıklı su tüketerek ve sağlığa uygun ürünler kullanarak mümkün olacağının farkına vararak, kaynakları ve süreci en etkin şekilde yönetme çabası içine girmişlerdir.

Koçluk nasıl faaliyeti nasıl oluştu, nasıl meslek olarak kendinden söz ettirdi, merak edilen bir konu. Kaynak araştırması yaparken rastlanılan bilgilere göre başlangıcı ta 15.Yüz Yıla dayanıyor.  Macaristan’da yer alan Kocsi köyünün Kocsi olarak tabir edilen at arabaları ile yayılmış bu kelime önce Avrupa kıtasında.

Dönemin en gelişmiş at arabaları Kocsiler bu nedenle meşhur oluyor Kraliyet tarafından bile kullanılıyorlar. Hikâyesini İlk duyduğunuzda Koçluğun ne alakası var şimdi at arabaları ile diyorsunuz. Fakat bakın nereden bağlantı kurulmuş Koçluk ile dönemin lüks at arabaları arasında. Kocsi ile seyahat etmek bir yerden bir yere en lüks, en konforlu biçimde seyahat etmek anlamına gelirmiş. Dolayısı ile bir koçunuz var ise siz bir sorunu ya da zor bir dönemi koç edinerek en konforlu biçimde atlatacaksınız ya da bu süreçte sizin sorunlarınızı atlatmanıza yardım edebilecek düzeyde biri sorunlarınızı aşmanızı sağlayarak yaşamınıza bir konfor getirmiş olacak.

Yolculuğu bu kadar kısa değil ismin ortaya çıkışının. Bir anlam bağının kurulması sürecinden sonra bu kelimenin ve anlamının yolculuğu Oxford Üniversitesine uzanır ve hikâyesi akademik kimlik kazanma yolunda ilk macerasını başlatır. 1830 yılıdır Oxfordlu üniversite öğrencileri arasında bu bir lakaptır kullanım alanı böyle yayılmıştır. Derslerde yardımcı olan, sınav hazırlık sürecinde destek aldıkları kişiye koç diyerek benzer bir anlam ile farklı bir faaliyeti isimlendirmişler.

1860 yıllarından itibaren spor faaliyetlerinde kullanımı yaygınlaşır maçlara, müsabakalara hazırlayan oyuncuları motive den kişiye Koç denilir. Daha sonra iş dünyasında üst düzey yönetici yetiştirirken iş performansı yükseltilmeye çalışılırken doğan arayış Koçluk faaliyetini iş dünyasına da dahil eder.

MODERN YAŞAMDA VE TÜRKİYE’DE KOÇLUK

Türkiye’de fark edilmesi kullanılmaya başlaması 2000 yılları diyor yazılı kaynaklar. 2013 yılında ise 6.Derece Ulusal Meslek Standardına göre Resmî Gazetede yayımlanarak meslek olduğu kabul edilir. Bugün internette arama yaptığınızda Koçluk Eğitimi ve eğitim sonunda belge veren pek çok merkez var kişiler bu belgeleri aldıktan sonra iş alanlarını nasıl yaratıyorlar konusunu da irdeleyerek sizlere bilgi aktaracağız ancak önce Koçluk denen meslek bir konuda bilgili olup o alanda yola henüz çıkana yol göstermek ise ülkemizde ortaya çıkışı 2000 Yılları olduğu doğru değildir. Meslek olarak tanınması 2013 olabilir fakat kavram ve uygulama Türk tarihinde, Türk İslâm tarihinde dolayısı ile Osmanlı İmparatorluğunda yeni değildir ve Türk devletlerinin başarılı olmalarının en temel nedenlerinden biri de bu uygulamadır.

TÜRK TARİHİNDE KOÇLUK

Bizim tarihimizde adı elbette Koç değil. Devlet büyüğü olarak yetişecek kimselere lala olarak tanımlanan eğitmenler çocukluklarından itibaren eşlik etmeye başlar üstelik bu kişiler sadece bilgili değil alanlarında çok tecrübeli ağır eğitimlerden geçmiş kimselerdir. Şehzade padişah olduktan sonra da kararlarını tek başına almaz her zaman üstün devlet adamları ile istişare danışma ve Lalanın mutlaka rehberliği vardır. Bizim disiplin olarak geleneklerimizde vardı, esnaf geleneğimizde vardı, aile terbiyemizde vardı. Türk toplumunun iş ve sosyal yaşamının devlet örgütünün temelinde bulunan bir yaklaşım ve uygulama idi başarılı insanlar yetişmesindeki en büyük etkenlerden de biri idi. Türk tarihi boyunca toplumumuzda yaygın olarak kullanılan, uygulanan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir cümle ‘İstişare eden Pişman Olmaz’ Türk insanının yaşam kültüründe bulunduğunun en temel göstergesidir. Bugün uygulanmaya çalışılan modern adı ile Koçluk, başarıyı artırmak, sorunları gidermek acemilik dönemini hatasız atlatmak için faydalı bir faaliyet olarak görülürken yeni popülaritesi yükselmiş mesleklerden biri olarak kazancının da cazip olduğu belirtilmektedir.

KOÇ NE İŞ YAPAR?

Koç ne iş yapar sorusunu bu mesleki eğitimleri veren bu mesleği yapan kişiler, ‘Kişilerin Gerçek ve Kalıcı Değişiklikler Yaratmasına yardımcı Olmak’ şeklinde kısaca tanımlıyorlar. Kişinin kendisini keşfetme sürecini yönetmek olarak da tanımlanabilecek Koçluk, bir başka tanımında danışanın harekete geçme isteğini, dönüşme isteğini, ilerleme arzusunu harekete geçiren kişi olarak anlatılmış.

KOÇLAR NASIL İŞ BULUR?

Bu konuda çok net açıklamalar yapan kaynak ne yazık ki yok bazı bilgilere rastlamak mümkün hala koçluk yapacak bir iş bulamadıysanız danışabileceğiniz merkez niteliğinde yerler gibi. En iyi yöntem meslek olarak resmen tanındığına göre İŞKUR ile bağlantı kurarak İş ve Meslek Danışmanlarından bilgi almak olsa gerek. Mesleği nasıl uygulayacağınızın bilgilerine ulaşmak için daha sağlıklı bir yol gibi görünüyor.

Üretilen mal veya hizmetin satış grafiğinin durumunun inceleyen, tüketici profilinin ve tüketici davranışlarını, tercihlerini incelenerek değerlendiren, mesleğe ilişkin ortaya konulmuş teorileri uygulama becerisine sahip kişiyi tanımlamaktadır.

Meslek standartlarına göre tanımı belirlenerek 2431.03 kod numarası ile faaliyet alanı tanımlanmış iş kolu profesyonel meslek grupları içinde yer almakta en az lisans düzeyinde eğitim gerektirmektedir. İş ve Yönetim ile ilgili faaliyet alanını içermektedir.

Pazar araştırma analistinin görev yapacağı firmada kendi mesleğinin gereklerini yerine getirirken iş sağlığı ve güvenliği kanunun gereklerine, çevre koruma kanunun gereklerine işletmenin misyon ve kültürüne bağlı kalmaya özen göstermek zorundadır.

PAZARLAMA ANALİSTİNDEN BEKLENEN FAALİYETLER

 • Pazarlama analisti ürünlerin piyasadaki tüketimlerinin durumunu tespit edebilmesi için toptancılar, perakendeciler ile görüşmesi, tüketiciler ile görüşerek bilgi ve yorumlarını alması gerekir.
 • Arz edilen ürünün piyasadaki tüketimini artırmak, piyasaya daha fazla ürün sunabilmek için gerekli araştırmaları yapmak
 • Toptan satışların ve perakende satışların başarı grafiklerini teknik olarak incelemek
 • Piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin izleyeceği satış grafiği hakkında öngörüde bulunabilmek
 • Arz edilen ürünün talep yoğunluğunu anlayabilmek için anket gibi bilimsel çalışmaları yürütme becerisine sahip olmak
 • Rakip firmaların araştırılması, fiyatların karşılaştırılması
 • Kaynak araştırmalarının yapılması
 • Stratejik planlar yapabilme becerisi
 • Yeni pazarlama yöntemleri geliştirmek
 • Hedef oluşturmak ve hedefi gerçekleştirmek için stratejiler geliştirmek

Sektörde araştırma yapıldığında pek çok firmanın Pazarlama Analisti aradığına tanık oluyorsunuz meslek standartlarının ülkemizde uygulamaya konulmasından bu yana uzmanlaşmak anlamında mesleklerin alt kollara ayrılması ve ayrılan her bir kolda yine uzmanlaşma beklentisi ile yürütülen faaliyetler sonucunda pek çok yeni iş alanı doğdu.

Satış Pazarlama gibi geniş bir tanım altında gerçekleştirilmesi gereken her bir aşama belirli kişilerin görev aldığı ve sadece o dalda faaliyet gösteren uzman kişilerin yetiştirilmesini gerekli kılan yeni bir anlayış ve yaklaşımla günün koşullarına ve gelişmesine uygun olarak güncellendi.

Müşteri ziyaretleri yapılması, müşteri ihtiyaçlarını analiz edebilmek gibi niteliklere sahip adaylar aranıyor şeklinde ilan bilgileri iş arama sitelerinde yayınlanıyor. Mesleğin özelliklerini taşıyan kimseler için iş olanağı oldukça fazla ve popüler.

İletişim sektöründe, Bankalarda yardımcı pozisyonlardaki uzmanlar 2500 Lira ile başlıyor yine özel sektörler arasında kısmen farklılıklar bulunsa da ortalama rakamlar bu şekilde. Uzman olarak görev yapıldığında rakamlar daha da yükseliyor.

VERİ ANALİSTİ NE İŞ YAPAR?

Veri (Bilgi) kayıtlarını Bilgisayar desteği ile analiz eden raporlayan kimse Veri Analistidir biçiminde çok kısa tanımlayabiliriz.

Mesleğin faaliyet alanları ve mesleki yeterliliğe ulaşabilmek için alınması gereken eğitimlere gelince lisans düzeyinde eğitim gerektiriyor Veri Analistliği. Üniversitelerin İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olan kimseler Veri Analisti olarak faaliyet gösterebilirler.

Verilerin ölçülmesi analiz edilerek değerlendirilmesi faaliyetini yerine getirecek beceriye de sahip olmaları bekleniyor. Ekonomi dünyasında Veri Analisti ihtiyacı her geçen gün artıyor 2020 yılına kadar beklenen büyüme öngörüsü %22 olarak açıklanmış. Ülkemizde teknolojik dönüşüm sürecinin sektörlerin ancak yarısında gerçekleştiği göz önünde bulundurulunca teknolojik mesleklere olan ihtiyacın büyük bir hızla artacağı ve bu meslek grubunu temsil eden kimselerin kolayca istihdam edileceği üstelik çok ta iyi maaş alacaklarını söylemek mümkün.

YAZILIM MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar mühendisleri de yazılım mühendisleri de kendilerinden beklenen kodlama bilgisine sahip kimseler, İngilizce bilgisi bu alanda faaliyet gösterecek mühendislerde aranan niteliklerden. Bilgisayar Mühendisliği faaliyetlerinde donanım bilgisi, yazılım Mühendisli faaliyetinde ise bilgisayar donanımları bilgisi yine alınır fakat eğitim yazılıma odaklanmıştır. Maaşları başlangıç aşamasında 2500 ile 4500 arasında değişmektedir.

PROGRAM ANALİSTİ NE İŞ YAPAR?

2512.03 Kod No. ile belirlenmiş meslek grubu en az Lisans düzeyinde eğitim gerektirmekte Bilgisayar Teknolojileri, Yazılım uygulamaları bölümü mezunlarının faaliyet gösterebileceği meslek dallarından.

İÇERİK YÖNETİCİSİ NE İŞ YAPAR?

İçerik yöneticisi günümüz söylemi ile ifade edilen tanımı, bugüne dek yaygın biçimde kullanılmış olan tanımı ile Editörlük yapan kimsenin Türkçeye tam hakimiyet içinde olması, dili iyi kullanması, dil bilgisi kurallarına hakîm olması, görsel ve yazılı basını izleyen, bu alanda yeterli deneyime, pratik düşünme yeteneğine sahip olması beklenmektedir.

İçerik yöneticisi yazıların planlandığı gibi hazırlanıp yayınlanması ve gerekli ise kaldırılması sorumluluğunu taşıyan kişidir.

Sosyal medya uzmanlığı üniversitelerde bölümü bulunan dijital dünyanın yeni oluşturduğu mesleklerden biri. İnternetin yaşamlarımıza girmesi ile birlikte ticari faaliyetlerimizin de internet ortamına taşınması kaçınılmaz olunca beraberinde pek çok meslek kolu yenilenen biçimleri ile sanal alemde yerini aldı.

Marka uzmanlığı, satış pazarlama uzmanlığı ve imaj tasarımcılığı gibi meslekler internet ortamında faaliyet göstermeye başlarken dijital dünyanın kendi oluşumu teknolojik yeniliklerin getirdiği koşullar ile uyumlu pek çok meslek alanını bünyesinde bir araya getirerek yeni meslekler oluşturdu.

Sosyal medya denilince Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube, Google+ gibi alanları sayabiliriz. Sosyal medya uzmanları ve danışmanları her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği bu alanlarda ilgili konuları hakkında faaliyet göstererek mesleklerini uygularlar. Satış pazarlama dijital pazarlama uygulamaları ile internet ortamında farklı bir eylem ve işin farklı gerekliliklerini ortaya koyarken benzer durum diğer iş kolları içinde söz konusu olur.

Sosyal medya çalışması ise benzer ya da Bir’den fazla ilgili meslek kollarının faaliyetini bir arada etkin hale getirir. Dijital Pazarlama Ajansının 2017 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 238 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Dünyanın yarısından fazlasını oluşturan nüfus akıllı telefon kullanıyor, internete cep telefondan bağlanmak daha yaygın ve mobil bağlantılar genellikle geniş bant. Sosyal medya uzmanlığını gerekli kılan koşulları anlayabilmek açısından dijital dünyanın araştırma sonuçlarını kısaca incelemekte fayda var

Türkiye’de sosyal medyayı mobil araçlardan kullanan kişi sayısı 42 Milyon olarak açıklanırken 48 Milyon kişinin de internete bağlandığı belirtilmiş. Akıllı telefon kullanım yaygınlığı %75 civarında. Dijital alem gerek ülkemizde gerek dünyada kullanıcı potansiyelini hızlı bir biçimde artırmış. İnternet kullanım oranı %10 artış gösterirken sosyal medya kullanım oranı ise %21 büyüme gerçekleştirmiş.

Küresel düzeyde ziyaretçi oranı, her gün artan sosyal alanlar ticari faaliyetlerin etkin yürütülmesinin vazgeçilmez seçeneği haline gelince bu alanı yönetebilecek internet kullanıcılarının özelliklerini bilen, teknolojiyi iyi düzeyde kullanabilen, ticari faaliyetlerin ve ilgili meslek kollarının fonksiyonlarını sosyal alana uyarlayarak verimi artırabilecek uzman ve danışmanlara ihtiyaç doğmuş gereken nitelikli iş gücü açığı da üniversitelerden karşılanmaya başlamış.

Sosyal medya uzmanı ile çalışan bir işletme öncelikle markasını tanıtacak bir yardımcı edinmiş oluyor bilgi dağarcığında pek çok niteliği beraberinde bulunduran uzman, tüketici algısını ürün ve marka üzerine yönlendirecek bu amaca hizmet edecek gerekli sosyal alanları etkili bir biçimde kullanacak ve yönetecektir. Dijital ortama ait tanıtım, halkla ilişkiler, satış pazarlama tekniklerini bilen kişidir sosyal medya uzmanı.

Ticari faaliyetinizde kısa sürede çok kişiye ulaşmanın yolu internet kullanmaktan dolayısı ile internetin sunduğu platformlarda yer almaktan geçiyor. Gerçek faaliyetteki reklam giderleri ile dijital ortamdaki reklam çalışmaları arasında finansal giderler açısından ciddi farklar olacaktır.

SOSYAL MEDYA DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

 • Sosyal medya danışmanı, ilgili işletmenin sosyal ağ hesaplarını oluşturur
 • Sosyal ortamdaki reklam faaliyetlerini yönetir
 • İşletmeye özel teknik, stratejik çalışmalar geliştirir
 • Sanal ortamdaki görsellerinizin etkinliğini yönetir
 • Dijital ortamda gerçekleştirilecek kampanya ve reklam çalışmalarından sorumludur
 • Dijital ortam faaliyet raporlarını hazırlar işletme sahibi ile paylaşır
 • Satışların dijital ortamda artmasına yönelik politikaları oluşturur
 • Marka çalışmalarını tüm içeriği ile yönetir
 • En önemli niteliği iletişim becerisidir

Sosyal medya uzmanlığı mesleğinin değerini yükselten ana etken kısıtlı olanak ile sağlanan maksimum faydadır, profesyonellik ve bilgi gerektiren iletişim yeteneği ile güçlenen iş faaliyetidir. Uzman işe firmanın markasını konumlandırmak ile başlayacak ardından konumu güçlendirecek ve tanınırlığını süreç içinde tercih edilirliğini artıracak çalışmalara yönelecektir.

Instagram, Facebook ve Twitter yoğun olarak kullanılan sosyal platformlar ayrıca Google arama motorlarının kullanımı oldukça önemli. İçerik paylaşımları, özel kampanyaların sosyal ağlarda yoğun biçimde kullanımı, takipçilerin mesajlarının yanıtlanması, reklam çalışmalarının yoğun biçimde devam etmesi sosyal medyada işletmenin etkinliğinin artmasını sağlayan ana unsurlar ve sosyal medya uzmanının önemli faaliyet alanları.

Sosyal ortamdaki dinamizmin gerçek ortamda bulunması mümkün değil dijital dünyada her şey birkaç saniyede gerçekleşiyor ve bu durum işletmelere müthiş bir avantaj sağlıyor. Uygulamaya konulan bir yeniliğin tüketici tarafında nasıl değerlendirildiği ya da reklam çalışmalarının nasıl sonuçlandığı bilgisine çok kısa sürede ulaşmak, yeni bir stratejiyi ya da kampanyayı hızlı bir biçimde hayata geçirmek ancak dijital ortamın aktivitesi içinde mümkün.

Veri Tabanı Yöneticisi mesleğinin en kısa tanımı bilgisayar sistemlerinin veri alt yapısını oluşturmaktır diyebiliriz. Peki veri tabanı nedir dersek İngilizce söylemi ile Data Base verilerin bir konu hakkında ki tüm bilgilerin belirli bir düzen halinde depolandıkları sistem olarak tanımlanıyor.

Verileri depolayan kullanılan yazılım programıdır veri tabanı ise depolanan bilgiyi yönetebilen değiştirebilen sistemdir. Veri tabanında çok sayıda bilgi işlenip elektronik ortamda kayıt altına alınarak yedekleniyor, kontrol ediliyor ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan bilgilere dönüşüyor.

Veri tabanı yöneticiliği geleceğin parlak meslek gruplarından biri. Bilişim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen henüz ne iş yapacağı konusunda karara varmamış olan kariyer yaşamının başlangıç noktasında bulunan Kobi Vadisi İK okuyucularına, bu meslek dalı hakkında bilgi sahibi olmalarını öneririz.

Kariyer yaşamının belirli bir noktasında değişiklik yapmak isteyen ya da kariyer değişikliği yapmak durumunda kalan bilişim teknolojilerine ilgi duyan okuyucularımız için de seçeneklerden biri olabilir. Gelişen ve değişen ülke koşulları çağın gereği olarak belli meslek gruplarını kazancı az yetersiz hale getirebiliyor ya da tamamen ortadan kaldırabiliyor.

Bazı meslek gruplarının popülaritesinin son bulması meslek sahiplerini yeni iş kollarına yönelmeye belki yeni eğitimler almaya mecbur bırakıyor ancak ekonomik yaşamdan bazı meslekler silinirken yeni ve çok daha çeşitli üstelik kazancı yüksek meslekler iş ve ekonomi dünyasında yerini alıyor.

Veri tabanı yöneticiliği günümüz ve gelecek yılların tercih edilen ve edilecek mesleklerinden. İş ve İşçi Bulma Kurumu yayınlarında veri tabanı yöneticisi ne iş yapar sorusu kuruluşun veri tabanını tasarlayan, bakımını yapan ve denetleyen, veri tabanının standartlarını belirleyen, bunlara uyulmasını sağlayan, yeni ya da değiştirilmiş sistemlerin bilgi gereksinimlerini inceleyen, veri tabanı spesifikasyonlarını geliştiren nitelikli kişidir şeklinde yanıtlanmış.

Hangi sektör olursa olsun veri tabanı yöneticileri kolaylıkla iş bulabiliyor kurs eğitimi ile bu meslek dalında çalışmak mümkün. Sunucu ve veri tabanı uygulamaları adı altında verilen iki ayrı eğitimden ve eğitimlerin sonunda alınan sertifikalardan sonra Veri Tabanı Yöneticisi olarak iş aramak mümkün olacaktır.

Bir firmada Veri Tabanı Yöneticisinden beklenen iş sorumluluğu nelerdir dersek, genel tanımı ile göreve başladığı firmanın veri tabanını yönetmek diyebiliriz detaylandırdığımızda veri tabanı sunucularını tasarlamak, kullanılabilirliğinden sorumlu olmak, veri dağıtım ve veri arşivleme işlevini yerine getirmek, kurtarma dahil veri tabanının güvenliğini sağlamak, veri tabanı bilgilerinin mobil cihazlara aktarım görevini yerine getirmek, veri parametresi tablolarını üretmek, pek çok veri tabanı uygulamasında yeterli bilgi sahibi olmaktır.

Eğitim durumuna göre bu alanda çalışacağınız pozisyon aşamaları değişebilmekte firmanın kriterleri ile Veri Tabanı Yöneticisinin bilgi düzeyinin uyuşması çalışılacak pozisyonun belirleyicisidir. Veri Tabanı Yöneticisi maaşı pozisyonlarına göre 2.000 Lira ile 6.500 Lira arasında değişmekte.

Bilişim sektöründe maaşlar biraz daha yüksek eğitim durumu yükseldikçe maaş miktarı da artıyor. Bilişim teknolojisini oluşturan tüm aşamalar çağın ve gelecek yılların gelişen tercih edilen meslek dalları olarak rağbet görecektir.

Bilişim Teknolojisi Ürünlerinin kamu ve özel tüm kuruluşların temel ihtiyacı haline gelmesi sektörü büyütmüş bu alanda çalışacak profesyonel kişilere duyulan ihtiyaç da artmıştır. Tüm işletmeler her geçen gün kurumlarında bilişim alanına daha fazla yatırım yapmaya başlamışlardır.

Yurdumuzda bilişim sektörünün başlangıç dönemi yaklaşık 50 yıl kadar gerilere dayanıyor önceleri montaj sanayi ile başlamış önemi fark edildikçe yatırım alanı genişlemiş sektör geliştikçe sektörde uzman eğitimli bilgili personel ihtiyacı artmış ve artarak devam ediyor.

İlk elektronik bilgisayar 1940’lı yıllarda geliştirilmiş ilk ticari bilgisayar ise 1951’de kullanılmaya Amerika Birleşik Devletleri’nde başlanmış ve o günden günümüze kadar inanılmaz bir hızla gelişme kayıt etmiş.

Bilişim teknolojilerinin önemini vurgulamak açısından kısaca gelişimine ve tarihçesine de değindikten sonra ana konumuz olan Veri Tabanı Yöneticiliği mesleğini tanıtmaya devam edebiliriz. Veri tabanı alanında çalışacak kişilerin sunucu yönetimi bilgisine de sahip olmaları gerekiyor.

Sunucu, bilgisayar ağı ile bilgileri kullanıcılara dağıtan yazılım sistemi olarak tanımlanıyor. Sunucular pek çok alanda kullanılabiliyor sunucu yönetimi denildiğinde bu görevi yerine getirecek kimsenin sunucu takibini yapabilmesi, sunucunun verimli çalışabilmesi için gerekli bilgiye sahip olması, sunucu üzerinde ki bilgileri güncellemesi, oluşabilecek sorunları giderebilecek bilgiye sahip olması gerekmektedir.

20. Yüz Yıl düzeni yerini 21. Yüz yılın yeni kurulan teknoloji ağırlıklı sistemine bırakırken, toplumlara yön veren, ülkelerin ekonomik hayatına yön veren yeni çalışma alanları, yeni yaklaşım modelleri benimseniyor.

Meslekler kendi içinde detaylandırılarak alt bölümlere ayrılmaya her alt grupta uzmanlaşmış çalışanlar iş hayatına dahil edilmeye başlandı. İşletmeler yeni sistemin oluşmasında ki yeni üreticiler olarak değişime katkı sağlarken, bir yandan kendi varlıklarını tüm sistemleri ile değiştirmekte yeni yönetim biçimlerini benimsemekte, ekonomi politikalarını belirleyecek anlayış ve yaklaşımlarını yeniden oluşturmakta, üst düzey yönetim kadrosunun sorumluluğunda bulunan kararları alanında uzmanlaşmış, deneyimli üst düzey eğitimlere sahip kimseler ile paylaştırmaktadırlar.

İşletmelerin hayatına giren strateji kavramı zaman içinde bir disiplin olarak uygulanmaya, yöneticilere stratejik bakış açısı ile yaklaşım ve yönetim eğitimleri verilmeye, ilerleyen dönemlerde konunun uzmanlarının yetiştirilmesine önem verildi.

Askeri bir terim olan Strateji ifade ettiği anlam sebebi ile sert rekabet koşullarına ve, konjonktürel dalgalanmalara maruz kalan yeni iktisadi yaşamın ve yeni sistemin yönetim anlayışının temel uygulamalarından biri haline geldi. Mevcut kaynakların en etkili şekilde kullanılması ile en az zarara maruz kalarak başarıya ulaşmak olarak tanımlanan strateji terimi, daha geniş anlamı ile iktisadi hayatın beklenmeyen tehdit ve fırsatları karşısında eş zamanlı çözümleri üretebilen, komplike olaylarla başa çıkabilen, işletmenin mevcut durumunu kontrol altında tutarak büyümesini sağlarken, işletmenin geleceğinin de planlandığı ekonomik tavır halini aldı.

Stratejist, ekonomik hayatın içinde işletmenin varlığını sürdürmesinin bağlı olduğu tüm koşulları incelemek, değerlendirmek durumunda olan kişi olduğu gibi iktisadi hayatı iyi bilen, işletmeyi çok iyi tanıyan, ulusal para ve maliye politikalarını yakından izleyen, ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik gelişmelerin güncel olarak farkında olan, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri izleyerek işletmenin varlığını sürdürdüğü ülke üzerinde oluşabilecek etkilerini hesaplayabilen kişi niteliğindedir.

Strateji geleceğe yönelik olumlu sonuçların alınması, rekabet üstünlüğünün sağlanması ve korunması için yapılan hazırlıktır. Stratejist ise bu hazırlıkları gerçekleştirmekten ve müdahale etmekten sorumlu kişidir. Stratejist modernist anlayışın tüm aşamalarını hayata geçirerek başarıya odaklanır.

Bilimsel araştırma sonuçlarını en etkin biçimde kullanarak, işletmenin içinde bulunduğu ekonomik çevre unsurlarının işletme üzerindeki etkilerini de dikkate alarak hazırlığını gerçekleştirir. Geniş alanda çok yönlü çalışma ve araştırma isteyen stratejik planların oluşturulma süreci zahmetli, hiçbir detayın gözden kaçırılmaması gereken karmaşık bir yapı arz eder.

Stratejist öncelikle bilgi toplayacaktır, işletmenin yakın ve uzak çevresi, sektördeki rakipleri ve rakiplerinin sahip olduğu güç ve yeteneklerin analiz sonuçlarını toplar. İşletmenin mevcut faaliyetleri ile karşılaştırır. Mevcut işletmenin ürünlerini sunduğu Pazar, pazarlama kanalları ve lojistik faaliyetleri rakip işletmenin durumu, Araştırma-Geliştirme çalışmaları, finansman fonksiyonları, yönetimi incelenir.

Günümüz de iktisadi varlığını halen sürdüren pek çok ürün ve üreticisinin geçmişten bugüne izledikleri yöntem ve uyguladıkları stratejilerin neler olduğunu incelediğimizde örnek alınacak sonuçlar ile karşılaşıyoruz.

1980 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri daha ucuz üretim olanakları elde etmek için Doğu ülkelerine yönelirler, Rusya, Çin gibi Ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyordu. Uluslararası markalar Türkiye pazarına girerler. Blue Jeans’in Türkiye’deki gelişimini, ünlü Jeans markasının Yönetim Kurulu Başkanı’ Blue Jeans’in Türkiye’deki geleceğini gördüm’ der ve 1984 yılında fikir birliği ettiği arkadaşı ile hazırlıklarını yaparak dünya markalarına üretim gerçekleştirmeye başlarlar.

İç piyasa henüz Blue Jeans pantolonlara kolay ulaşamamakta ancak belli yerlerde ve yüksek rakamlara satılmaktadır. 1994 yılında söz konusu marka doğar, iç piyasa yeterli miktarda ve uygun fiyatta Blue Jeans ile tanışır. Ülke içi Blue Jeans üretimi başlar ancak tasarımcı yoktur ülkede ve bu kültür yoktur. Bu sebeple İtalyan bir tasarım şirketi ile anlaşarak kendi tasarımlarını gerçekleştirmeye başlar.

Anlaştıkları tasarım firması yerli marka için bir tasarım ekibi oluşturur. Günümüzde bu marka iç piyasaya ve dünyaya ürünlerini pazarlıyor. Hikâye kısa ve kolay gibi gözükse de anlatırken, içinde tüm fırsat ve tehditleri, iç ve dış piyasa koşullarını, atak yapılacak zamanı ve rakipleri, rekabet koşullarının incelendiği bilgisini barındırıyor.

Bahsi geçen yıllar henüz teknolojinin Türkiye’de adının geçmediği, bilgisayarın bile olmadığı yıllar. Araştırma, dünya piyasalarını takip etme olanakları bugüne kıyasla kısıtlı. Gelişmiş ve zengin Batı’nın ucuz Doğu ülkelerine yönelmesindeki fırsatı ve ellerinde ki ürünün geleceğinin parlak olacağı öngörüsünü yapabilen gözlemci bir yatırımcının başarı hikayesi.

İş zekâsı ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı, gelişen ve tercih edilen mesleklerden. Maaşları 5000-8000 Lira arası olduğu belirtiliyor. Finans ve Bilişim alanında istihdam ediliyorlar. İş zekâsı ve Sermaye Piyasası Uzmanı olarak çalışma hayatına atılmak isteyen bu alana ilgi duyan yeni mezunların Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümlerine yönelmeleri öneriliyor.

Sermaye Piyasası uzmanları para ve sermaye piyasalarında bilgi sahibi portföy ve fon yatırımlarını yönetme becerisine sahip nitelikte kimseler. Kamu ve özel kuruluşlarda istihdam ediliyorlar.

Ekonomik yaşamımıza yeni giren İş Zekâsı Uzmanlığı, potansiyel bilgiyi anlamlı metotlu bilgiye dönüştüren çalışma alanı olarak tanımlanıyor. Sözü edilen büyük bir bilgi topluluğu ve bu büyük bilgi topluluğunu yöneten yazılımın konuya hâkim kullanıcısı olmak gerekiyor.

İş zekâsı Uzmanı arayan dev sektörlerin ilanlarında aranan niteliklerde, Bilgi Mimarisi, veri yönetimi bilgisi belirtilirken, Bankacılık deneyimi, yabancı dil bilgisi gibi kriterler de aranan nitelikler arasında olabiliyor. Verileri bellekte analiz edilerek kullanılmasını olanaklı hale getiren teknolojik gelişmeler, işletmelerin veri analizlerini en faydalı ve en kısa sürede elde etmelerini sağlarken, elde edilen veriler ile en doğru, en kazançlı stratejik planları oluşturabiliyorlar.

Kullanılan İş Zekâsı yazılımı, depolanmış verileri en mükemmel şekilde çözümleyebilmeli, sonuçlara dönüştürebilecek donanımda olmalıdır. İşletmenin değişebilen gereksinimlerine uyum sağlayacak esneklik kabiliyetine sahip olmalı, işletmenin iç ve dış çevre faktörlerinin de analizini yapabilecek biçimde donatılmış olmalıdır, kullanımı pratik ve her durumda bağlantıya geçilebilir olmalıdır.

İş Zekâsı çözümleri, şirketlerin artan yükleri ile birlikte karmaşıklaşan hizmet faaliyetleri ve faaliyet alanlarının depolanmış bilgilerini yönetecek, analiz edecek, en kısa sürede en doğru biçimde sonuçlandıracaktır.

Ekonomi dünyasının bu tür teknolojik çözüm ortağına sahip olması, İşletmenin sahip olduğu bilgilerin eğer isteniyor ise tüm birimler ile en kısa sürede ve en anlaşılır biçimde paylaşılmasını destekler, İş görenlerin veri sonuçlarına eş zamanlı ulaşmasını sağladığından çalışma süresi daha verimli kullanılır, karmaşık yapı sadeleşerek tüm işletme personeli tarafından anlaşılır nitelik kazanır, en ufak ayrıntıya bile ulaşılmak istenen analizler en başarılı şekilde gerçekleşir.

Mimari sektörü ve web servisleri İş Zekâsı çözüm ortağı hizmetini kullanmayı tercih ediyorlar. Karmaşık verilerin analizi kısa sürede gerçekleştirilerek işletmelere iletilebiliyor. İşletmelerin gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını ne kadar etkin ne kadar verimli kullandıkları başarılarını belirleyen önemli bir etken.

Sigortacılık, bankacılık, iletişim gibi yoğun sektörler iş Zekâsı çözüm ortağını kullanan sektörler arasında. Dijital dönüşümünü tamamlama çabasındaki ülkemizde tüm işletmeler özellikle yoğunluğu fazla olan dev sektörler hızla bilişim altyapılarını İş Zekâsı kullanımına uygun hale getirme çabası içindeler.

İş Zekâsı yazılımını satın almak işletmenin hemen bir çözüm ortağı olduğu anlamına gelmiyor ne yazık ki bu noktada pek çok ayrıntıya dikkat etmek, edinilecek yazılımın en etkin ve verimli biçimde nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olmak bu süreçleri bilen deneyimli bir uzmandan yardım almak gerekecektir. Aksi takdirde beklenen sonuçlara ulaşılamayacak, umut edilen verim elde edilemeyecektir.

Ülkemizde teknolojik çözüm ortağı kullanımının, yaklaşık 15 yıl gibi kısa bir geçmişi var. İnanılmaz büyüklükteki veri bankasını yöneten anlamlı sonuçlara dönüştüren bu teknolojik uygulama ile elde edilen sonuçlar işletmelerin rakipleri karşısındaki avantaj ve dezavantajlarını belirleme çalışmalarına, gerçekleştirecekleri planlara yön vererek başarı grafiklerini yükseltmeleri hedeflenmektedir.

İşletmelerdeki üst düzey yöneticilerin, stratejistlerin, araştırma-Geliştirme çalışmalarını yürütenlerin, karar verme mekanizmasının başında olanların, piyasa rekabet koşullarını yöneten uzmanların verecekleri kararı kolaylaştıran sadeleştiren dijital çağın uygulaması çözüm ortağıdır.

Bilgi çağı, Dijital çağı derken bir önceki sistem demode sayılır hale gelerek hızla yerine yeni sistemin üyeleri yerleşti. İşletmelerin veri bankaları büyürken, takip ve yönetimleri, analizleri anında gerçekleştirebilecekleri çözüm ortakları iş yaşamının gündemine oturdu.

Dijital dönüşümlerini gerçekleştirme aşamasında bulunan işletmeler, ilk kez bir çözüm ortağı edinecek işletmelerin gelişmiş son yazılımlara ulaşabilmek için dikkatli davranmaları gerekiyor. İşletmenin beklenen ihtiyaçlarnı karşılayabilecek, beklenen hizmetleri verebilecek gelişmiş bir sisteme yatırım yaptıklarından emin olmaları gerekiyor.

Gelişen teknoloji, dijitalleşen yaşamımız ekonomi dünyasına daha pek çok yeni meslek grubunun katılmasını gerekli kılacak, Üniversitelerimizde konusunda uzman Öğretim görevlisi ihtiyacı doğacak ve pek çok yeni bölümün açılması gerekli olacaktır.