Şirketlerde Çalışan Personel Unvanları ve Görevleri

Şirket Personellerinin Unvanları ve Görevleri Nelerdir?

Şirketler, başarılı bir işletme yönetimi için farklı unvanlarda ve görevlerde çalışan personelleri istihdam ederler. Her bir unvanın belirli bir sorumluluğu ve katkısı vardır. Şirketlerde çalışan personel unvanları ve görevleri, bir organizasyonun etkin ve düzenli bir şekilde işleyişini sürdürmesini sağlamak için çeşitli roller üstlenen profesyonelleri ifade eder.

Türkiye’nin en kapsamlı iş sitesi Kobi Vadisi İnsan Kaynakları olarak, şirket departmanlarına göre ayrı ayrı hazırladığımız personel unvanları ve görevleri hakkında bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Not: Bu unvanlar ve görevler, şirketin büyüklüğüne, sektörüne ve özel ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Genel Müdürlük

Genel Müdür: Şirketin en üst düzey yöneticisi olarak genel işleri denetler, stratejik kararlar alır ve şirketin yönetimini sağlar.

İdari İşler Müdürü: Ofis yönetimi, personel yönetimi, tesis bakımı ve genel ofis işlerinin koordinasyonundan sorumlu olur.

Finans Müdürü: Şirketin mali yönetiminden sorumludur. Bütçe yönetimi, finansal raporlama ve mali stratejileri geliştirir.

İnsan Kaynakları Müdürü: İşe alım, eğitim, personel politikaları ve performans yönetimi gibi insan kaynakları işlevlerini yürütür.

Pazarlama ve Satış Müdürü: Ürünlerin veya hizmetlerin pazarlama stratejilerini oluşturur ve satış ekibini yönlendirir.

Hukuk Danışmanı: Şirketin hukuki işlerinden sorumludur. Sözleşmeleri yönetir, yasal uyumluluğu sağlar ve hukuki riskleri azaltır.

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü: Şirketin uzun vadeli stratejilerini geliştirir, iş geliştirme fırsatlarını araştırır ve yeni iş alanları için planlar yapar.

Müşteri İlişkileri Müdürü: Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri ilişkilerini yönetir, şikayetleri çözümler ve müşteri geri bildirimlerini izler.

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü: BT altyapısını yönetir, ağ güvenliğini sağlar ve şirketin teknolojik ihtiyaçlarını karşılar.

İç Denetim Müdürü: İç denetim süreçlerini düzenler ve şirket içi kontrollerin etkinliğini değerlendirir.

Proje Yöneticisi: Özel projelerin yönetiminden sorumlu olur ve projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlar.

Satın Alma Müdürü: Malzeme ve hizmet satın alımını yönetir, tedarikçi ilişkilerini sürdürür ve maliyetleri düşürme stratejileri oluşturur.

Kalite Kontrol Müdürü: Ürün veya hizmetlerin kalitesini izler, testler yapar ve standartlara uygunluğu denetler.

Operasyon Müdürü: Şirketin günlük operasyonlarını yönetir, süreçleri optimize eder ve verimliliği artırır.

Dijital Pazarlama Müdürü: Dijital pazarlama stratejilerini oluşturur, sosyal medya hesaplarını yönetir ve dijital varlıkları geliştirir.

Bu pozisyonlar, bir şirketin genel müdürlük departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Şirketinizin büyüklüğü, sektörü ve ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz.

Pazarlama Departmanı

Pazarlama Müdürü: Pazarlama stratejilerini oluşturur, bütçeyi yönetir ve pazarlama ekibini yönlendirir.

Marka Yöneticisi: Şirketin marka bilinirliğini artırmak için çalışır, marka yönetimini ve marka kimliği oluşturmayı denetler.

Dijital Pazarlama Uzmanı: Çevrimiçi pazarlama kampanyalarını yönetir, SEO ve SEM stratejilerini oluşturur ve dijital reklamcılığı denetler.

Sosyal Medya Uzmanı: Şirketin sosyal medya hesaplarını yönetir, içerik üretir ve sosyal medya kampanyalarını izler.

Ürün Yöneticisi: Ürünlerin yaşam döngüsünü yönetir, yeni ürünlerin geliştirilmesini denetler ve ürün stratejilerini oluşturur.

Pazar Araştırma Uzmanı: Pazarı ve rakipleri analiz eder, pazar araştırmaları yapar ve tüketici görüşlerini değerlendirir.

Reklam Yöneticisi: Reklam kampanyalarını planlar ve yürütür, reklam ajansları ile iletişim kurar ve reklam bütçesini yönetir.

İçerik Pazarlama Uzmanı: Değerli içerikler oluşturur, blog yazıları, makaleler ve videolar hazırlar ve içerik stratejilerini uygular.

E-posta Pazarlama Uzmanı: E-posta pazarlama kampanyalarını yönetir, e-posta listelerini oluşturur ve e-posta analizlerini yapar.

Etkinlik Koordinatörü: Şirketin etkinlik ve fuarlara katılımını yönetir, etkinlik planlarını oluşturur ve katılım sonuçlarını izler.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri ilişkilerini yönetir, geri bildirimleri toplar ve müşteri sadakatini geliştirir.

Pazarlama Analisti: Pazarlama verilerini analiz eder, kampanya performansını değerlendirir ve stratejik kararlar için veri sağlar.

Satış Promosyon Uzmanı: Satış teşvik kampanyalarını planlar, indirimler ve promosyonlar oluşturur.

Tasarım ve Kreatif Yönetici: Görsel içerikleri oluşturur, reklam materyallerini tasarlar ve marka kimliğini görsel olarak destekler.

Pazarlama Koordinatörü: Pazarlama projelerini koordine eder, raporlar hazırlar ve iletişim akışını sağlar.

Bu pozisyonlar, bir şirketin pazarlama departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Şirketinizin büyüklüğü, sektörü ve ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz. İşletme Departmanları

Operasyon Departmanı

Operasyon Müdürü: Operasyonların genel yönetiminden sorumludur. İş süreçlerini izler ve verimliliği artırmak için stratejiler geliştirir.

Üretim Müdürü: Üretim tesislerini yönetir, üretim süreçlerini optimize eder ve ürünlerin zamanında üretimini sağlar.

Lojistik Koordinatörü: Ürünlerin nakliye ve dağıtımını planlar, lojistik operasyonları düzenler ve tedarik zincirini yönetir.

Stok Yöneticisi: Stok seviyelerini izler, envanter yönetimini sağlar ve gereksiz stok tutumunu önler.

Kalite Kontrol Uzmanı: Ürünlerin kalitesini denetler, kalite standartlarını sürdürür ve kalite kontrol süreçlerini yönetir.

Süreç İyileştirme Uzmanı: Operasyonel süreçleri analiz eder, verimlilik artırma stratejileri geliştirir ve iyileştirme projelerini yönetir.

Tesis Yöneticisi: Şirketin tesislerini bakımlı tutar, güvenliği sağlar ve tesis operasyonlarını denetler.

İş Analisti: Operasyon verilerini analiz eder, iş süreçlerini geliştirme önerileri sunar ve raporlar hazırlar.

Üretim Planlama Uzmanı: Üretim kapasitesini planlar, üretim zamanlamasını yönetir ve ürün taleplerini karşılar.

Hammadde ve Tedarik Zinciri Uzmanı: Hammaddelerin teminini yönetir, tedarikçilerle ilişkileri sürdürür ve tedarik zinciri stratejilerini oluşturur.

Operasyon Asistanı: Departman yöneticilerine destek sağlar, toplantıları düzenler ve dokümantasyon işlemlerini yürütür.

Üretim Operatörü: Üretim tesislerinde doğrudan çalışan personeldir. Makineleri kullanır, ürünleri üretir ve kalite standartlarına uyar.

Paketleme Operatörü: Ürünleri paketler, ambalajlama işlemlerini gerçekleştirir ve sevkiyata hazır hale getirir.

Depo Görevlisi: Ürünleri depolama, alım ve sevkiyat süreçlerini yönetir ve depo düzenini korur.

Kalite Denetçisi: Ürünlerin kalitesini kontrol eder, hatalı ürünleri tespit eder ve raporlar oluşturur.

Bu pozisyonlar, bir şirketin operasyon departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Şirketinizin büyüklüğü, sektörü ve operasyonel ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz.

Finans Departmanı

CFO (Chief Financial Officer – Baş Finans Sorumlusu): Şirketin finansal stratejilerini belirler, finansal riskleri yönetir ve genel finansal performansı izler.

Muhasebe Müdürü: Şirketin muhasebe süreçlerini yönetir, finansal raporlamayı hazırlar ve finansal kayıtları düzenler.

Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı: Finansal tahminler yapar, bütçeleri hazırlar, mali analizler gerçekleştirir ve finansal stratejilere rehberlik eder.

Kontrolör: İç denetim süreçlerini yönetir, maliyet analizleri yapar ve mali raporları denetler.

Kredi ve Risk Analisti: Kredi başvurularını inceler, kredi riskini değerlendirir ve kredi politikalarını uygular.

Vergi Uzmanı: Vergi beyannamelerini hazırlar, vergi planlaması yapar ve vergi uyumluluğunu sağlar.

Yatırım Analisti: Şirketin yatırım portföyünü yönetir, yatırım fırsatlarını değerlendirir ve yatırım stratejileri geliştirir.

Kurumsal Finans Danışmanı: Şirketlere finansal stratejiler ve birleşme satın alma konularında danışmanlık sağlar.

Mali Planlama Uzmanı: Finansal hedeflere ulaşmak için planlar yapar, gelir ve gider tahminleri oluşturur.

Hazine Uzmanı: Likidite yönetimi ve nakit akışını izler, kısa vadeli yatırım stratejileri geliştirir.

Bütçe ve Mali Raporlama Analisti: Bütçe performansını izler, mali raporlar hazırlar ve finansal verileri yorumlar.

Finansal Denetçi: Finansal kayıtları denetler, iç kontrol sistemlerini değerlendirir ve uyumluluk denetimleri yapar.

Finansal Sistemler Analisti: Finansal yazılım ve sistemlerin yönetimini yapar, finansal süreçleri otomasyonlaştırır.

Maliyet Muhasebesi Uzmanı: Ürün maliyetlerini hesaplar, maliyet analizleri yapar ve karlılık raporları hazırlar.

Risk Yöneticisi: Şirketin finansal risklerini belirler, risk yönetimi stratejileri geliştirir ve uygular.

Bu pozisyonlar, bir şirketin finans departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Şirketinizin büyüklüğü, sektörü ve finansal ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz.

Satış Departmanı

Satış Müdürü: Satış ekiplerini yönetir, satış hedeflerini belirler ve takip eder, stratejiler geliştirir ve satış raporları hazırlar.

Satış Temsilcisi: Müşteri ilişkilerini yönetir, ürün veya hizmetlerin satışını artırmak için müşterilere ulaşır ve satış potansiyellerini değerlendirir.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Müşteri memnuniyetini artırmak için müşterilerle iletişim kurar, şikayetleri çözer ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini geliştirir.

Satış Danışmanı: Müşterilere ürün veya hizmetler hakkında bilgi verir, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar ve satış süreçlerini yönlendirir.

Satış Destek Uzmanı: Satış ekiplerine idari ve operasyonel destek sağlar, veri analizi yapar ve satış süreçlerini optimize eder.

Bölge Satış Müdürü: Belirli bir coğrafi bölgedeki satış faaliyetlerini yönetir, bölge satış hedeflerine ulaşmayı sağlar.

Özel Müşteri Yöneticisi: Özel ve önemli müşterilerin yönetimini üstlenir, özel müşteri ihtiyaçlarını karşılar ve uzun vadeli iş ilişkilerini sürdürür.

Satış Geliştirme Temsilcisi: Yeni müşteriler bulmak ve iş ilişkilerini genişletmek için pazar araştırması yapar ve yeni satış fırsatları oluşturur.

Satış Eğitmeni: Satış ekiplerine ürün veya hizmet bilgisi sağlar, satış becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Pazarlama ve Satış Koordinatörü: Satış ve pazarlama ekipleri arasındaki iletişimi sağlar, kampanya ve promosyonları koordine eder.

Satış Operasyonları Yöneticisi: Satış verilerini izler, raporlar hazırlar, satış operasyonlarını optimize eder ve envanter yönetimine katkı sağlar.

Satış Analisti: Satış verilerini analiz eder, trendleri ve fırsatları belirler ve stratejik öneriler sunar.

İş Geliştirme Müdürü: Yeni pazarlar keşfetmek ve iş fırsatları yaratmak için stratejiler geliştirir.

Satış Teknik Danışmanı: Teknik veya karmaşık ürünlerin satışında uzmandır, teknik bilgi sağlar ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılar.

Satış Destek Uzmanı: Satış ekiplerine yönelik eğitim ve destek sağlar, sunumlar hazırlar ve teklifler oluşturur.

Bu pozisyonlar, bir şirketin satış departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Şirketinizin büyüklüğü, sektörü ve satış stratejilerine göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Departmanı

İnsan Kaynakları Yöneticisi: İnsan kaynakları stratejilerini oluşturur, personel yönetimi ve politikalarını geliştirir, işe alım süreçlerini yönetir.

İşe Alım Uzmanı: Pozisyonlar için uygun adayları arar, işe alım süreçlerini yürütür, mülakatlar düzenler ve adaylarla iletişim kurar.

Personel İşleri Uzmanı: Personel kayıtlarını günceller, çalışanların izinlerini takip eder, performans değerlendirmelerini organize eder.

Eğitim ve Gelişim Uzmanı: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirler, eğitim programlarını koordine eder ve kariyer gelişimini teşvik eder.

Maaş ve İnsan Kaynakları Analisti: Maaş ve yan haklarla ilgili verileri yönetir, personel maaşları üzerine analizler yapar ve bütçe planlamasına yardımcı olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı: İşyeri güvenliği önlemlerini denetler, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygular ve çalışanların güvenliğini sağlar.

Performans Yönetimi Uzmanı: Performans değerlendirmelerini yönetir, çalışanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve geri bildirim süreçlerini koordine eder.

İnsan Kaynakları Asistanı: İşe alım süreçlerine destek sağlar, personel dosyalarını günceller, toplantıları organize eder ve diğer idari görevleri yerine getirir.

Çalışan İlişkileri Uzmanı: İş yerindeki sorunları çözmeye yardımcı olur, disiplin politikalarını uygular ve çalışanların memnuniyetini artırmaya çalışır.

İşyeri Kültürü ve İnsan Kaynakları Danışmanı: Şirket kültürünü geliştirmeye odaklanır, iç iletişimi yönetir ve çalışanların işyeri deneyimini iyileştirmeye çalışır.

İnsan Kaynakları Müdürü: İnsan kaynakları departmanının genel yönetimini üstlenir, üst düzey stratejiler oluşturur ve üst yönetimle işbirliği yapar.

Bu pozisyonlar, bir şirketin insan kaynakları departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. İnsan kaynakları departmanının büyüklüğü ve şirketin özel ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz. KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Satın Alma Departmanı

Satın Alma Müdürü: Satın alma stratejilerini geliştirir, tedarikçi ilişkilerini yönetir, satın alma bütçelerini oluşturur ve departmanın genel yönetimini üstlenir.

Satın Alma Uzmanı: Malzeme ve hizmetlerin tedarikini planlar, tedarikçilerle fiyat müzakereleri yapar, sözleşmeleri yönetir ve envanter kontrolünü sağlar.

Tedarik Zinciri Yöneticisi: Malzeme akışını yönetir, tedarik zincirini optimize eder, stok düzeylerini izler ve lojistik operasyonları koordine eder.

Satın Alma Analisti: Maliyet analizleri yapar, pazar araştırmaları gerçekleştirir, tedarikçi performansını izler ve raporlar hazırlar.

Sözleşme Yöneticisi: Satın alma sözleşmelerini oluşturur, günceller ve izler, tedarikçi performansını sözleşmelerle uyumlu hale getirir.

Maliyet Muhasebecisi: Satın alma işlemlerini muhasebeleştirir, maliyet analizleri yapar ve bütçe yönetimine yardımcı olur.

Tedarikçi İlişkileri Uzmanı: Tedarikçilerle ilişkileri yönetir, tedarikçi performansını değerlendirir, sorunları çözer ve işbirliği geliştirir.

Envanter Yöneticisi: Stok seviyelerini izler, malzeme taleplerini değerlendirir, envanter döngüsünü optimize eder ve israfı önler.

Satın Alma Destek Personeli: Siparişlerin düzenlenmesine yardımcı olur, dokümantasyonu takip eder, tedarikçi ile iletişim kurar ve tedarikçi faturalarını denetler.

Satın Alma Asistanı: Satın alma işlemlerine genel destek sağlar, tedarikçi bilgilerini günceller, ofis işlerini yürütür ve toplantıları organize eder.

Bu pozisyonlar, bir şirketin satın alma departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Satın alma departmanının büyüklüğü ve şirketin özel ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz.

Güvenlik Departmanı

Güvenlik Müdürü: Güvenlik operasyonlarını yönetir, personeli denetler, güvenlik stratejileri geliştirir ve güvenlik politikalarını uygular.

Güvenlik Memuru: Güvenlik personelinin sahada bulunur, güvenlik kontrollerini yapar, izinsiz erişimi önler ve güvenlik ihlallerine karşı tepki verir.

Güvenlik Görevlisi: Binaların ve tesislerin güvenliğini sağlar, ziyaretçileri karşılar, güvenlik kameralarını izler ve güvenlik raporları hazırlar.

Yangın ve Acil Durum Müdürü: Yangın ekipmanlarını yönetir, acil durum tatbikatlarını düzenler ve acil durum prosedürlerini geliştirir.

Güvenlik Danışmanı: Güvenlik açıklarını değerlendirir, güvenlik planları oluşturur, risk analizleri yapar ve güvenlik ekipmanlarını seçer.

Güvenlik Teknolojisi Uzmanı: Güvenlik sistemlerini kurar ve bakımını yapar, güvenlik kameralarını yönetir, erişim kontrol sistemlerini kurar ve izler.

Güvenlik Operasyonları Koordinatörü: Güvenlik operasyonlarını koordine eder, personel eğitimlerini düzenler, raporlama yapar ve güvenlik ekipmanlarını bakımını sağlar.

Özel Dedektif: İç soruşturmalar yapar, iz sürer, veri toplar ve olayları çözmek için araştırma yapar.

Patlayıcı Madde Uzmanı: Patlayıcı maddelerin tanınması ve imha edilmesi konularında uzmandır.

VIP Koruma Uzmanı: VIP müşterilerin güvenliğini sağlar, risk analizleri yapar ve koruma planları oluşturur.

Güvenlik Eğitmeni: Personeli güvenlik konularında eğitir, tatbikatlar düzenler ve güvenlik bilincini artırır.

Bu pozisyonlar, bir şirketin güvenlik departmanında bulunabilecek yaygın unvanlardır. Güvenlik departmanının büyüklüğü, iş sektörü ve şirketin özel ihtiyaçlarına göre bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz. Personel Seçiminde Vasıflı Elemanı Tespit Etmek

Üretim Departmanı

Üretim Müdürü: Üretim süreçlerini yönetir, üretim hedeflerini belirler, kaynakları planlar ve üretim operasyonlarını denetler.

Üretim Mühendisi: Üretim süreçlerini optimize eder, üretim ekipmanlarının bakımını yapar, kalite kontrolü sağlar ve üretim verimliliğini artırır.

Üretim Sorumlusu: Üretim personelini yönetir, üretim planlarını takip eder, iş güvenliği önlemlerini uygular ve üretim raporları hazırlar.

Üretim Operatörü: Üretim makinelerini kullanır, ürünleri monte eder veya işler, üretim işlemlerini takip eder ve ürün kalitesini kontrol eder.

Üretim Planlamacısı: Üretim süreçlerini planlar, üretim siparişlerini yönetir, malzeme gereksinimlerini hesaplar ve üretim takvimini oluşturur.

Ürün Kalite Kontrol Uzmanı: Ürünlerin kalitesini değerlendirir, kalite standartlarına uygunluğunu kontrol eder, hatalı ürünleri ayırır ve kalite raporları hazırlar.

Üretim Hat Uzmanı: Üretim hatlarını denetler, üretim hattı verimliliğini artırır, bakım işlemlerini düzenler ve sorunları çözer.

Üretim Depo Yöneticisi: Üretim malzemelerini yönetir, stok takibi yapar, malzeme teminini düzenler ve depo operasyonlarını yönetir.

Üretim Süreç Geliştirme Uzmanı: Üretim süreçlerini analiz eder, iyileştirmeler önerir, verimlilik artışı için projeleri yönetir ve süreç geliştirme stratejileri oluşturur.

Üretim Planlama Analisti: Üretim verilerini analiz eder, talep tahminlerini yapar, üretim planlarını günceller ve veri analizi raporları sunar.

Ürün Tasarımcısı: Yeni ürünlerin tasarımını yapar, prototipler oluşturur, ürün özelliklerini belirler ve ürün geliştirme projelerini yönetir.

Bu pozisyonlar, üretim departmanının çeşitli işlevlerini temsil eder. Her şirketin ihtiyaçlarına ve büyüklüğüne göre, bu unvanları özelleştirebilir veya başka unvanlar ekleyebilirsiniz.