İşletme Müdürü Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

İşletme Müdürünün Sorumlulukları

Görev yaptığı işletmede, günlük operasyon akışını sorunsuz ve düzenli bir şekilde sürdürülmesinden sorumlu kişi işletme müdürüdür. Bu mesleği icra eden kişilerin görevlerinin tanımı, şirketin faaliyet alanına göre değişkenlik göstermektedir.

Profesyonel işletme müdürünün genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin, şirketin uzun ve kısa vadedeki hedefleriyle uyumlu olarak iş strateji ve planları geliştirmek
 • Şirket içi faaliyetlerin kesintisiz ve sorunsuz bir biçimde yürütülmesi ve düzenlenmesinden emin olmak
 • Faaliyet ve satış raporları, mali tablolar ile işletme için başka önemli performans analizlerini incelemek ve buna göre hareket edebilmek
 • Yıllık işletme ve bütçe maliyetlerini daha iyi bir konuma getirmek için proaktif tutum sergilemek
 • Satış promosyonları ve reklam kampanyaları gibi şirketin hizmet ya da ürünlerine dönük olarak pazarlama yaklaşımları geliştirmek, üretmek
 • İnsan kaynakları, satış, pazarlama ve diğer şirket için operasyonları takip etmek ve desteklemek
 • Şirkete alınacak yeni personelin işe alım sürecinin denetimini sağlamak ve gerektiğinde bu süreçlerin yönetimini gerçekleştirmek
 • Çalışanları görev dağılımlarını ve eğitimlerini planlamak
 • Şirketin kısa ve uzun vadedeki hedeflerine yönelik olarak, hedeflerle ilgili ilerlemeler ve düzenlemeler ile ilgili yönetim ile uyum içinde çalışmak
 • Müşteri, tedarikçi ve bunların dışında kalan hizmet kollarıyla olan sözleşmeleri takip ve yönetimini gerçekleştirmek
 • Yıllık ya da belirli dönemler içerisinde üstünde bulunan yöneticilerine şirket durumu hakkında raporlar sunmak
 • Müşteriler, tedarikçi, personel ve yöneticilerle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmak ve sürdürmek
 • Şirketin çalışma alanları ile uyumlu olarak, şirketi ilgilendiren yönetmelik ve yasalarla uyumluluğu denetlemek
 • İşletmenin ya da şirketin teknik ihtiyaçlarının, bakım, güvenlik ve temizlik gibi hususlarının aslına uygun bir biçimde karşılanmasını sağlamak

olarak sayılabilir.

Not: işletme müdüründen ayrı olarak, işletmecilik ile ilgili daha detaylı bilgiye; İşletmecilik Nedir adlı içerikten ulaşabilirsiniz.

İşletme Müdür Maaşları

İşletme müdürleri bünyesinde çalıştığı şirkette üretim programları yapar, ürünlerin uygunluklarıyla ilgili son kararları verir, malzeme alım kontrolleri gerçekleştirir, maliyet hesapları yapar ve müşterilerle olan diyaloğu düzenler ve geliştirir. Çalışılan şirketin niteliğine, büyüklüğüne ve faaliyette bulundukları alana göre işletme müdür maaşları değişkenlik göstermektedir. Kendinizi bireysel olarak geliştirmiş, liderlik özelliklere sahip, çağın ve piyasanın gerektirdiği gereksinimleri bünyesinde taşıyan biriyseniz, sizi doyuma ulaştıracak şirketlerde görev alabilir ve maaşınızı arttırabilirsiniz.

Diğer yandan alacağınız eğitim sertifikaları, kazandığınız iş tecrübeleri, yabancı diliniz, iletişim kabiliyetinizin iyi olması, sosyal kişiliğinizin ön planda olması, ikna kabiliyetiniz gibi tamamen sizinle ilgili olan özellikler, sizi elbette daha yukarılara taşıyacaktır. İşletme müdürlerinin aldıkları taban maaş, en az asgari maaş düzeyindedir. Çalışılan şirketin büyüklüğü, tecrübeniz, faaliyet gösterdiğiniz alan gibi faktörlerle birlikte maaşınız değişkenlik gösterecektir.

İşletme Müdürü Nasıl Olunur?

İşletme müdürü olabilmek için belirli başlı özellikleri bünyenizde toplamanız gerekmektedir. Bunun için öncelikle lisans derecenizin uygun bir bölümden olması gerekir. Yukarıda sayılan özelliklere sahip olmak da işletme müdürü olarak başarı şansınızı arttıracak olan faktörlerdendir. İşletme müdürleri genel itibariyle Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun kişilerdir.

Kişiler lisans diplomalarını aldıktan sonra, bireysel özelliklerine de bağlı olarak işletme müdür olarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı firmalarda işletme müdürü pozisyonunda görev alabilirler. Ancak iyi bir işletme müdürü olmak için sadece lisans diploması yeterli olmayacaktır. Kendinizi multidisipliner bir biçimde yetiştirmeniz ve çalıştığınız kuruma maksimum fayda sağlamanız gerekmektedir. Teknik, teorik bilgilerinizin yanı sıra sosyal ilişkilerinizin de dengeli ve ölçülü olması gerekir. Çünkü müdür olmak, yönetici olmak insanlarla kurulan ilişkilerin içeriği ile de ilgilidir.

Bir İşletme Müdürünün Nitelikleri Neler Olmalıdır?

İlgili lisans diplomasının yanı sıra diğer bazı gerekli konularda işletme müdürü olacak kişinin kendini eğitmesi gerekmektedir. İşletme müdürü olmak istiyorsanız organizasyon ve iş takibi noktasında büyük bir beceri sergilemeniz gerekiyor. Diğer yandan liderlik ve yönetim ile ilgili vasıflara sahip olmanız gerekiyor. Sosyal ilişkilerin, yönetimle ilgili bir pozisyonda çalışacak kişi için oldukça önemli olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda, işletme müdürü olmak istiyorsanız sözlü ve yazılı iletişim kanalları efektif bir biçimde kullanabiliyor olmanız gerekiyor.

Teorik ve teknik bilgilerinizin yanı sıra inisiyatif alabilme ve oluşan problemlere karşın etkin ve kesin çözümler alabilme yeteneğinizi de geliştirmeniz gerekiyor. İnsan ilişkilerinizi iyi yönetebiliyor olmak demek, stres anlarında ya da her şeyin çözümsüzlüğe büründüğü zannedilen anlarda durumu kontrol altında tutabilmek demektir. Gerek karşılaşılan sorunları çözmek için gerekse gündelik iş akışının sorunsuz bir biçimde ilerlemesi için analitik düşünme yetinizi de geliştirmeniz gerekiyor.

Sorunlara analitik yaklaşmak ve karşılaşılan durumları iyi süzüp, analiz etmek için analitik bir düşünme biçimi geliştirmeniz ve sürdürmeniz gerekiyor. Çünkü günlük iş akışı içerisinde faaliyet raporları hazırlayacak, satış raporları sunacak ve mali tablolar inceleyeceksiniz. Analitik yönünüzün kuvvetli olması günlük iş akışınızda sizi rahat ettirecek ve ileriye taşıyacaktır.

Diğer yandan şirketinizle ilgili departmanlara da hâkim olmanız, desteklemeniz ve oluşabilecek sorunları önceden görüp hamleler yapabilmeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde personellerinizin görev dağılımlarını tekrardan planlayabilmeli, kimin hangi konuda eksikliği varsa bu konuda eğitimler almasını sağlamalısınız. Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinizi düzenleyen sözleşmeleri yakından takip etmeli, şirket ve bulunduğunuz konumun çıkarlarını en iyi şekilde teslim edebilmelisiniz.

Satış promosyonlarını ya da ürün pazarlama stratejilerini gerektiği ölçüde geliştirmeli ve şirket içi ve şirket dışı faaliyetlerin kesintiye uğramadan işleyebilmesini sağlamalısınız. Yeri geldiğinde reklam kampanyaları için adımlar atmalı ve her daim müşteriler, tedarikçi, personel ve yönetici ile olan ilişkilerinizi uzun vadede sağlam olacak şekilde kurmalı ve düzenlemelisiniz.