Yönetici ile Süpervizör Arasındaki Fark Nedir?

Süpervizör Ne İş Yapar?

Süpervizör, şirket operasyonlarının doğru ve başarılı yürütülmesini sağlayarak şirketin sürdürebilir ve kârlı olmasına katkıda bulunan kişidir. Bir süpervizör personeline gerekli olan iş talimatları verirken yapılan işi denetler, ancak işten çıkarma yetkisi yoktur. Süpervizör rolü, bireyin ekip çalışmasını mükemmel bir şekilde kavraması ve ayrıca bir yöneticinin görev ve faaliyetlerini içeren bir roldür. Denetim otoritesi olan süpervizörlük, genellikle çalışma ekibinden çıkar, çünkü yönetim iş etiği şirket tutumu ve kaliteye olan bağlılığını yorumlayan bir rolü vardır.

Süpervizörlük iş deneyimi olarak bakıldığında bir dizi konuyu kapsayan geniş bir terimdir. Finansal, pazarlama, danışmanlık veya teknoloji görevlerin bir kısmını bulunduğu şirketin çapına göre yerine getirmesi istenebilir. Yönetsel ve denetleyici deneyimi de, şirketin beklentilerine dayanarak daha ayrıntılı olarak tanımlanabilir. Yönetici ve süpervizörün her ikisi de sorumluluk pozisyonu olsa da, iş kapsamında kesin farklılıklar vardır.

Meslek hakkında daha detaylı bilgi için: Süpervizör Nedir incceleyebilirsiniz.

Yönetici ile Süpervizör Arasındaki Farklar

Karar Verme

Yöneticiler karar verme deneyimine sahip olmak için daha uygundur. Bir yönetici, kaynakları planlamak, organize etmek, bireyleri veya grupları yönlendirmek veya etkilemek, hedeflere ulaşmak için süreçleri kontrol etmekten sorumludur. Şirket üzerinde önemli bir etkisi olabilecek kararlar almak için genellikle bir yönetici çağrılır. Çünkü bir yönetici tecrübesi ve uzmanlığıyla pozisyonunda güven vermektedir ve kararlarından emin olunmaktadır.  Denetim otoriteleri olan süpervizötler çalışanları işe almak, çizelgelemek, hammaddeleri güvence altına almak ve gerekli düzeltici işlemlere dayalı süreçleri ayarlamak gibi günlük işlemlerle ilgili kararlar almaya daha fazla katılmaktadırlar.

Raporlama

Bir yönetici başkalarının çalışmalarını denetler. Çalışanları programlamak, iş akışını düzenlemek, gerektiği gibi desteklemek ve görevlerin güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak onun sorumluluğundadır. Bir süpervizörün kendisine bu durumları bildiren her zaman astları olacaktır ve üretimleri kendi sorumluluk alanına girer. Çoğu süpervizör, şu anda astları tarafından tamamlanmış olan görevleri yerine getirmiştir.

Odaklanma

Denetim deneyimi içsel olarak odaklanırken, yönetimsel deneyim çoğunlukla dışsal olarak odaklanır. Denetim otoriteleri, şirket içindeki çalışan gruplarını eğitim, mentorluk, becerilerini değerlendirme yoluyla yönetir. Yöneticiler daha çok şirketin dış satıcılarla veya diğer işletmelerle olan ilişkisini etkileyen projelerle ilgilenir. Bir yönetici görevlerini şirketin stratejik planlarına ve görevlerine dayanarak tanımlarken, bir süpervizörün görevleri bu uzun vadeli hedeflere ulaşacak iç operasyonlara odaklanır.

Finans

Hem yöneticiler hem de denetçiler bütçeleme ve şirket finansmanında deneyim kazanırlar. Yöneticiler genellikle sermaye projeleri için büyük bütçelerle çalışırlar. Denetleyici deneyim, insan gücü maliyetleri, genel giderler, hammadde alımı ve diğer işletme giderlerini kapsayan iç bütçelere dayanmaktadır.

Problem çözme

Hem yöneticiler hem de denetçiler, zengin bir problem çözme deneyimi kazanırlar. Denetim otoriteleri, çalışanlar arasındaki çatışmalar, ekipman arızası gibi üretim sorunları gibi personel sorunlarını ele almaktadır. Bir süpervizörün karşılaştığı sorunlar, kendi departmanında benzer meseleler ortaya çıktıkça tekrarlanabilir. Bir yöneticinin problem çözme becerileri çeşitli şekillerde test edilebilir ve genellikle kritik alanlarda bulunur. Durumu değerlendirebilir, kök nedenini bulabilir, olası çözümleri belirleyebilir ve uzun vadeli etkileri olabilecek kararlar verebilmelidir.

Şirketler Hangisini İşe Almalı?

Süpervizör ve yönetici arasındaki farklar belirlendikten sonra bir şirket için hangisinin daha yararlı olacağını konusunda karar verilmesi gerekir.Şirket operasyonlarının bir bölümünü denetlemek için birinin işe alınması gerekiyorsa hangisinin işe alınacağına dair karar vermede şu sorular işe yarayabilir:

  • Bu kişi işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip olacak mı?
  • Bu kişi doğrudan raporları için hedefler belirleyecek mi?
  • Bu kişi, kaynakların (parasal ya da personel) nasıl harcandığı konusunda kritik kararlar verecek mi?
  • Bu rol şirket hedefleriyle aynı doğrultuda şirketin büyük resim düşünmesi gerektiriyor mu?
  • Bu kişiden bölümün yönü ile ilgili karar vermesi istenecek mi?

Bu sorulara evet cevabı veriliyorsa, bir yöneticiyi işe almak en doğrusudur.  İlgileneceği konuları doğrudan raporlayarak, kalite ve uygunluk sağlamak için personeli yönlendirecek ve denetleyecek bir rol aranıyorsa bu durumda süpervizörü işe almak mantıklı bir karardır.

Basitçe söylemek gerekirse, bir yönetici üst düzeyde insan yönetimi becerisine ve iş stratejisi becerisine sahipken, bir süpervizör denetlediği çalışanlar tarafından yapılan günlük işlerin ayrıntılı bilgisine sahiptir.