Süpervizör Nedir?

Süpervizör Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Süpervizör kelime anlamı olarak gözetmen, denetmen anlamındadır. Süpervizör ünvanı, genellikle endüstriyel veya idari ortamlarda birincil basamak veya daha düşük düzeydeki bir yönetim rolüne uygulanır.

Süpervizörler, küçük bir grubun, bir ekibin, bir departamanın veya bir vardiyanın günlük perfomansından sorumludur. Süpervizörler, tipik olarak grubun amacı veya hedefi konusunda deneyime sahiptirler ve yönetimin takıma rehberlik edebileceklerine dair inancına dayanarak pozisyon kazanmışlardır.

Bir süpervizörün atanması, 21. yüzyılda, meslektaşları yakından gözlemlemenin gerekli bir yönetim taktiği olarak görüldüğü önceki yıllara göre daha az yaygındır. Ancak, bu atama ve rol çeşitli mesleklerde hala mevcuttur.

Bir Süpervizör Ne Yapar?

Bir amir, çalışanların günlük performansını denetler. Şirkete bağlı olarak bir süpervizör ekibi, bir vardiyayı ya da tüm departmanı yönetebilir.

Başarılı denetçiler, mükemmel organizasyon ve iletişim becerilerine sahiptir. Bu beceriler, bilgileri üst yönetimden çalışanlara aktarmalarına ve ekiplerin performansını veya ihtiyaçlarını üst düzey yöneticilere iletmelerine yardımcı olur.

Çoğu durumda, süpervizörler kendi alanlarında uzman kişilerdir ve sonuç olarak günlük operasyonları verimli bir şekilde yönetirler.

Süpervizörün Eğitimi, Öğretim ve Sertifikasyon

Bu meslek belirli bir eğitime ihtiyaç duymaz ancak eğitim alınmasına ihtiyaç duyulacaktır.

Eğitim: Lise diploması ve eşdeğeri genellikle gereklidir. Bir kolej veya ön lisans derecesi, adayları pozisyonu isteyen diğerlerinden ayırmada yardımcı olabilir. Bilişim teknolojisinden de anlamak önemlidir. Bir dil eğitimi de almalıdır.

Deneyim: Bir süpervizör, ekibin yaptığı işi mükemmel bir şekilde kavramanın yanı sıra bir yöneticinin görevlerini ve faaliyetlerini de anlamalıdır. Yöneticiler genellikle çalışma ekibinden seçilir, çünkü yönetim onların iş ahlaklarını şirket tutumunu ve kaliteye olan bağlılığını takdir eder.

Ön Yönetim Eğitimi: Organizasyonlar genellikle, denetim rollerine terfi ettirilen bireylerin, önemli iletişim ve yönetim becerilerini öğrendikleri birinci basamak veya ön yönetim eğitimine katılmalarını ister.

Süpervizör Nitelikleri Neler Olmalıdır?

Herhangi bir alanda süpervizör olmayı başarmak için birkaç temel niteliğe sahip olunmalıdır.

Liderlik: Ekip üyelerinizin endişelerini ve bireyselliklerini ele alırken sorumluluk üstlenme kapasitesine sahip olunmalıdır.

Çatışma Çözümü: Şikâyetleri verimli bir şekilde ele alma yeteneği, bu meslekte gerçek bir varlık olabilir.

Kişilerarası Beceriler: Bir süpervizörün rolü ağırlıklı olarak insanları yönetmektir.

Zaman yönetimi becerileri: Neyin önemli olduğunu anlama ve kendi zamanını ve ekibin zamanını buna göre ayırma yeteneğine sahip olmalıdır.

Problem Çözme Yetenekleri: Kaçınılmaz problemlere farklı çözümler bulma ve ihtiyaç olan sonuçları getirme olasılığı en yüksek olanı seçme becerisine sahip olunmalıdır.

Süpervizörün Çalışma Alanı ve Programı

Bir süpervizör, ekip üyesi olarak deneyimlemiş olabileceği düzeyin üzerinde ve ötesinde baskı oluşturan ekip performansından sorumludur. Biraz hayal kırıklığı da olabilir. Bir süpervizör, ekipten ve genel performanstan sorumlu olmakla yükümlüdür. Ancak genellikle yönetim desteği olmadan nispeten daha az doğrudan yetkiye sahiptir.

Yeni atanan bir süpervizör, ekip üyelerinden biri olmaktan, işçilere rehberlik etmek ve denetlemekle sorumlu bireye genellikle garip bir geçiş yapmalıdır. Bu geçiş, dâhil olan herkes için rahatsız edici olabilir.

Süpervizörler ve benzeri rollerdeki kişiler haftada 40 saatten fazla çalışır. Bu yalnızca personeli denetleyenler için değil, acil durumlar için nöbetçi olmada daha yaygındır. Aksi durumda bu iş tam zamanlıdır.

Süpervizörlüğü tam olarak yapabilmek için işyerinde süpervizörlerin işlevini tam olarak anlamak önemlidir. Süpervizör, görevlerinde etkili ve tatmin edici performans göstermelerini sağlamak için bir ekibi veya bir bireyi denetleyen ve yöneten kişidir.

Süpervizör terimi genellikle alt düzey yönetim pozisyonlarına atıfta bulunur ve bu profesyoneller genellikle doğrudan raporlarından üst düzey yönetim personeline bilgi iletirler.

Süpervizör olmanın zorlukları olsa da, bireylerin kişisel kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğiniz ödüllendirici bir pozisyondur.

Süpervizörün Görev ve Sorumlulukları

Bir süpervizörün görevleri şunları içerir:

  • Ekibin performans hedeflerini anlamasına yardımcı olmak,
  • Çalışanların işyerinde belirlenmiş rolleri için uygun şekilde eğitmek
  • Vardiyaları planlamak ve çalışma saatlerini ayarlamak
  • İş rotasyonunu ve çapraz eğitimi koordine etmek
  • Şirket güncellemelerini, finansal sonuçları ve yeni hedefleri ekip üyeleri ile paylaşmak
  • Bir kalite ve müşteri sorunu gibi acil durumların çözümüne yardımcı olmak, ele alınmak üzere ekip amirine iletmek,
  • Geç kalma ve devamsızlık dâhil işyeri sorunlarını tanımlama ve çözümleme
  • Yönetime raporlar ve faaliyet güncellemeleri sağlamak
  • Süpervizörün rolünün büyük kısmı, hem yapıcı hem de olumlu geribildirimde bulunmayı içerir.
  • Yapıcı geri bildirim, çoğu süpervizör için daha zordur.

Bir süpervizörün sorumlulukları şunları içerir:

İş Akışını Yönetme

Bir süpervizörün en önemli sorumluluklarından biri ekibi yönetmektir. Gözetmenler genellikle ekiplerinin iş akışını veya bir işi tamamlamak için gereken görevleri oluşturur ve denetlemesini yapar. Süpervizörler, hedefleri tanımlamalı, hedefleri iletmeli ve ekip performansını izlemelidir.

Yeni İşe Alınanların Eğitimi

Ekibe yeni bir çalışan katıldığında, amirleri rollerini anlamalarına yardımcı olmalı ve geçişleri sırasında oları desteklemelidir. Bu, işyeri oryantasyonu sağlamayı ve şirket politikalarını veya iş görevlerini açıklamayı içerebilir. Süpervizör, tüm işe alım faaliyetlerini yönetebilir veya yeni işe alınan kişinin ihtiyaç duyduğu rehberliği ve bilgiyi aldığından emin olmak için insan kaynakları departmanı ile birlikte çalışabilir.

Ekip Programlarının Oluşturulması ve Yönetilmesi

Bazı durumlarda, kuruluşlar tüm işgücü için saatler belirlemiştir ve amirlerin bunları ayarlaması gerekmez. Bununla birlikte, ekip üyeleri vardiyalı çalıştıklarında programların oluşturulmasından genellikle amirler sorumludur.

Örneğin, bir restoranda şef garson iseniz, her vardiya için planlanmış uygun sayıda sunucunuz olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Bu, genellikle günün en yoğun saatlerinden daha fazla kişinin programlanması ve vardiyaların dengelenmesi ve böylece personelin fazla çalışmadığını hissetmemesi anmalına gelir.

Çalışan programlarını yönetmek, çalışanların izin istemek, hastayı aramak veya bir aile acil durumuyla ilgilenmek gibi değişiklikler yapması gerektiğinde esnek ve hazırlıklı olmak anlamına da gelir.

İnsan Kaynakları ve Üst Yönetime Raporlama

Bir süpervizör, genellikle ekip ve bireysel performansı insan kaynaklarına ve üst yönetime bildirmekten sorumlu olacaktır. Ekibin her bir üyesini değerlendirmek ve çalışan dakikliğini, hedeflerdeki performansı, profesyonelliği, disiplin sorunlarını, şirket politikalarına bağlılığı ve daha fazlasını kaydetmek gerekebilir. Ayrıca performans iyileştirme planları geliştirmek ve yönetmek gerekebilir.

Performans Değerlendirmek ve Geri Bildirim Sağlamak

Süpervizörler, genellikle çalışan geri bildirimlerini ve takdir programlarını geliştirmek veya yürütmekle görevlidir. Bu sorumluluk, çalışan ve ekip faaliyetlerini belirlemeyi ve başarılar için uygun ödülleri seçmeyi içerebilir.

Örneğin, bir satış görevlisi aylık kotasını aşarsa, ödül almaya hak kazanabilir. Bu süre aynı zamanda hem olumlu hem de yapıcı geri bildirim sağlamak için kullanılmalıdır.

Kariyer Geliştirme Fırsatlarının Belirlenmesi ve Uygulanması

Süpervizörler çalışanlarla yakın bir şekilde çalıştıkları için, genellikle kimin terfi için uygun olduğuna karar vermeye yardımcı olurlar. Bazı durumlarda süpervizörler, doğrudan terfi verebilirler.

Ancak, süpervizörlerin çalışanları doğrudan terfi ettirme yetkisi olmasa bile üst yönetim profesyonelleri terfi sürecinde genellikle süpervizörlere danışır.

Çalışan Sorunlarının ve Anlaşmazlıkların Çözülmesine Yardımcı Olma

Çalışanlar işyeri deneyimlerinden memnun olmadıklarında, İK ile konuşulmadan önce amirlerine başvurabilirler. Yöneticiler, çalışanların şirketlerini anlamak ve bir çözüme ulaşmak için onlarla birlikte çalışmak için aktif dinleme becerilerini kullanmalıdır.

Bir çalışan başka bir çalışanın veya yönetim üyesinin şirket politikalarını ihlal ettiğinden şikâyet ederse, süpervizörün konuyu soruşturma için İK’na bildirmesi gerekecektir. Çalışanlar arasında küçük anlaşmazlıklar olması durumunda, amirler arabulucu olarak hareket edebilir ve iki tarafın bir çözüme varmasına neden olabilir.

Süpervizör Maaşları

Mesleğe yeni başlayan bir süpervizörün maaşı çalıştıkları yere göre değişmektedir. Maaşları 7 Bin TL ile 15 Bin TL arasında değişmektedir. Bu maaş süpervizörün niteliklerine göre de artış göstermekte ve 15 Bin TL ile 25 Bin TL arasında değişmektedir.