İşe Alım Süreci

İşe Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir işletmenin en önemli unsurlarından biri, çalışacak personeldir. İşe alım sürecinde dikkat edilecek hususlar işin tanımı, personelin işe uygun olup olmadığı ve niteliklerinin o işe uygun olup olmadığını saptamaktır.

Bir işi analiz etmek için aşağıdaki adımlar önemlidir.

 • İş bilgilerini kaydetme ve toplama
 • İş bilgilerinin kontrolünde doğruluk
 • Bilgiye dayalı iş tanımı oluşturma
 • İş için gerekli olan bilgi ve becerileri belirleme
 • İş analizinin acil ürünleri, iş tanımları ve iş spesifikasyonlarıdır.

İşe Alım Sürecinde İş Tanımı

İş Tanımı: Tanımlayıcı nitelikte olan ve iş analizinin son beyanını içeren önemli bir belgedir. Bu açıklama, başarılı bir işe alım süreci için çok önemlidir. İş tanımı, iş rollerinin kapsamı, işin kuruluştaki yeri ve sorumlulukları hakkında bilgi verir. Ve bu veriler, işverene ve kuruluşa, bir işçinin iş sorumluluklarını yerine getirmesi için ne yapması gerektiği konusunda net bir fikir vermektedir.

İş tanımı, aşağıdaki süreçlerin yerine getirilmesi için üretilir.

 • İşlerin sınıflandırılması ve sıralaması
 • Yeni kaynakların yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi,
 • Promosyonlar ve transferler
 • Kariyer yolunu tanımlama
 • Çalışma standartlarının gelecekteki gelişimi
 • İş tanımı aşağıdaki öğeler hakkında bilgi sağlar.
 • İş Unvanı/ İş Tanımlama/ Organizasyon Pozisyonu
 • İş konumu
 • İş özeti
 • İş görevleri
 • Makine, malzeme ve ekipman
 • Denetim süreci
 • Çalışma şartları
 • Sağlık tehlikeleri
 • İş Tanımı

İş şartnamesi, İnsan Kaynakları ekibinin işe alacağı adayın özelliklerine odaklanır. İş tanımlamasının ilk aşaması, kuruluştaki ve iş yerlerindeki tüm işlerin listesini hazırlamaktır. İkinci adım, her işin bilgisini oluşturmaktır. Bir kuruluştaki, her iş hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.

 • Fiziksel özellikler
 • Zihinsel özellikler
 • Duygusal özellikler
 • Davranışsal özellikler

Bir iş özellikleri belgesi, aşağıdaki öğeler hakkında bilgi sağlar.

 • Vasıf
 • Deneyimler
 • Eğitim ve geliştirme
 • Beceri gereksinimleri
 • Çalışma sorumlulukları
 • Duygusal özellikler
 • Kariyer planlaması
 • İş değerlendirmesi

İş değerlendirmesi, bir kurumdaki diğer işlerle ilgili olarak bir işin göreli değerini analiz etme, değerlendirme ve belirleme konusunda karşılaştırmalı bir süreçtir.

İş değerlendirmesinin temel amacı, hangi iş komutlarının ne kadar ödediğini analiz etmek ve belirlemektir iş değerlendirmesinde yer alan iş derecelendirme, iş sınıflandırmaları, iş sıralaması vb. gibi çeşitli yöntemler vardır. İş değerlendirmesi maaş ve ücret müzakerelerinin temelini oluşturur.

İşe Alım Stratejisi

İşe alım stratejisi, kaynakları işe almak için bir stratejinin hazırlandığı işe alım sürecinin ikinci aşamasıdır. İş tanımlarını ve iş şartnamelerinin hazırlanmasını tamamladıktan sonraki adım, kuruluş için potansiyel adayları işe almak için hangi stratejinin benimseneceğine karar vermektir.

İşe alım stratejisi hazırlanırken, İK ekibi aşağıdaki hususları dikkate alır.

 • Çalışan olun veya satın alın
 • İşe alım türleri
 • Coğrafik bölge
 • İşe alım kaynakları

Bir işe alım stratejisinin geliştirilmesi uzun bir süreçtir, ancak doğru adayları çekmek için doğru bir stratejiye sahip olmak zorunludur. Bir işe alım stratejisi geliştirmeye ilişkin adımlar şunları içerir.

 • Yönetim kurulu ekibi oluşturma
 • İK stratejisinin analizi
 • Mevcut verilerin toplanması
 • Toplanan verilerin analizi
 • İşe alım stratejisi belirlemek

Doğru Adayları Arama

Arama, işin gereksinimine bağlı olarak kaynakların tedarik edildiği işe alım sürecidir. İşe alım stratejisi yapıldıktan sonra adayların araştırılması başlatılacaktır. Bu işlem iki adımdan oluşur.

Kaynak Aktivasyonu: Hat yöneticisi, boşluğun varlığını doğrulayıp onayladığında aday aramaya başlar.

Satış: Organizasyon, burada boş işlerin iletişiminin adaylara ulaşacağı medyayı seçer.

İç Kaynaklar

Dâhili işe alım kaynakları, kuruluş içindeki çalışanları işe alımı:

 • Promosyonlar
 • Transferler
 • Eski çalışanlar
 • Dâhili reklâmlar (iş ilanı)
 • Çalışan tavsiyeleri
 • Önceki başvuranlar

Dış Kaynaklar

Harici işe alım kaynakları – Kuruluş dışından çalışanların işe alımı

 • Doğrudan işe alım
 • İstihdam değişimleri
 • İstihdam büroları
 • Reklâmlar
 • Profesyonel kuruluşlar
 • Kampus yerleştirme
 • Ağız sözü

Tarama / Kısa liste

Tarama, adayların kaynak bulma sürecinin tamamlanmasından sonra başlar. Tarama, daha fazla seçim süreci için adayların başvurularının filtrelenmesi sürecidir. Tarama, işe alım sürecinin ayrılmaz bir parçası olup, kaynak yoluyla alınan niteliksiz veya alakasız adayların kaldırılmasına yardımcı olur. İşe alımın tarama süreci 3 adımdan oluşur.

Telefon veya Görüntülü Görüşme Yapma

Telefon veya video görüşmesi yapmak, adayların taranmasının ikinci adımıdır. Bu süreçte özgeçmişler tarandıktan sonra adaylara işe alım yöneticisi tarafından telefon ya da video yoluyla ulaşılır. Bu tarama sürecinin iki sonucu vardır. Adayların aktif ve müsait olup olmadıklarının doğrulanmasına yardımcı olur. Ayrıca adayın tutumunu, görüşme sorularına cevap verme yeteneği ve iletişim becerileri hakkında hızlı bir fikir edinmeye yardımcı olur.

En İyi Adayları Belirleme

En iyi adayları belirlemek, özgeçmişleri/adayları taramanın son adımıdır. Bu süreçte üst özgeçmiş katmanı kısa listeye alınır. Bu da işe alma yöneticisinin karar vermesini kolaylaştırır. Bu sürecin 3 sonucu vardır:

 1. İşe alım yöneticileri tarafından incelenmek üzere 5 ile 10 özgeçmiş kısa listeleme
 2. İşe alım yöneticisine öngörü ve öneriler sunmak
 3. İşe alım yöneticilerinin doğru adayı işe alma konusunda karar vermelerine yardımcı olur

Değerlendirme ve Kontrol

Değerlendirme ve kontrol, işe alım sürecinin son aşamasıdır. Bu süreçte süreç ve yöntemlerin etkinliği ve geçerliliği değerlendirilir. İşe alım maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle işe alım sürecinin performansının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. İşe alım sürecinde katlanılan maliyetler etkin bir şekilde değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir.

Son olarak sorulacak soru, kullanılan işe alım yöntemlerinin geçerli olup olmadığıdır. Ve işe alım sürecinin kendisinin etkili olup olmadığı? İşe alım süreci, katlanılan maliyetlere ilişkin istatistiksel bilgiler etkili olmaktadır.

Hazırlık

Hazırlık, görüşmenin ilk adımıdır. Görüşme yapmadan önce görüşmeci, işin temel unsurlarını anladığından emin olmalıdır. Görüşmeci adayın niteliklerini ve verimliliğini anlamak için özgeçmişini gözden geçirmelidir. Çalışanların Daha Verimli Olmasını Sağlamada Yeni Trendler

Amaç

Görüşmeci, görüşmenin amacı, neden yürüttüğü hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Görüşmeci, doğru adayın seçilmesine yardımcı olan, görüşmeci için çalışılacak en iyi yer olarak kuruluşu yansıtmalıdır.

Performans

Bir görüşmeci, kuruluşun başarısı için gerekli olan adayların tutum, nitelik, bilgi ve becerilerini belirlemelidir. Gereklilik özel eğitim ve teknik becerilerle ilgiliyse, yüksek performanslı adayların işe alınması önemli bir rol oynar.

İnsan Becerileri

Görüşme için gelen başvurucu tamamen şeffaf olmayacaktır. Bu nedenle, mülakat sırasında iç nitelikleri ve becerileri keşfetmek mülakatçının görevidir. Bu iyi işe alma uygulaması, kuruluş için doğru adayın seçilmesine yardımcı olacaktır.

Süreç

Her görüşmeci, daha iyi sonuç almak için yapılandırılmış bir görüşme sürecini takip etmelidir. Yapısal bir görüşme süreci önyargıyı önler ve tüm başvuru sahiplerine eşit ve adil bir şans verir. Bu süreci gerçekleştirmenin en iyi yolu davranışsal soruları ve durumsal soruları kullanmaktır.

İşe Personel Alırken Mülakatın Önemi

Bir mülakat, bir organizasyona mülakat için başvuran adaylar hakkında daha fazla bilgi edinme kapsamı sağlarken, başvuranlar belirli bir pozisyonun taleplerini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar. Mülakatlar, her iki tarafında bilgi alışverişinde bulunmalarını, soru sormalarını ve aynı zamanda kuruluşla profesyonel bir çalışma ilişkisi kurma potansiyelinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Mülakatlar, başvuranların tutumları, duyguları ve motivasyonları hakkında geniş bir yelpazede bilgi toplanmasına yardımcı olur ve bu da doğru adayları işe alma karar sürecinde yardımcı olur. Mülakatlar, bir iş başvurusunda buluna bir grup başvuru sahibinden doğru adalın seçilmesine yardımcı olur.

Mülakatlar, potansiyel adaylar hakkında yararlı bilgiler toplamaya yardımcı olan bir araçtır. Başvuru formunda veya özgeçmişte verilen bilgiler çok daha azdır. İşverenler, adaylardan mülakat sırasında ayrıntılı bir açıklama yapmasını isteyebilir. İyi bir görüşmeci, kuruluş hakkında iyi bir izlenim verir ve bu da kuruluşun iyi niyetini artırır. İşe alım süreci sırasında görüşmeler, ayrıca kuruluşun gereklerine göre adayların terfi ve transferlerine yardımcı olur. Başarılı Bir Mülakatın Püf Noktaları