Değişim Yöneticisi Kimdir?

Değişim Yöneticisi Kime Denir?

Bireysel ve organizasyon düzeyinde belirli bir hedefe yönlendirilmiş değişime öncülük eden ve süreci yöneten kişidir biçiminde tanımlamak mümkün; Değişim Yöneticisini.

Farkındalık, İstek, Bilgi birikimi, Yetenek, Güçlendirme kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan ADKAR sözcüğü ile kısaca tanımlanan model, Jeff Hiatt tarafından yaratılmıştır.

Yöntemin geliştirilmesine neden olan unsur işletmelerin giriştikleri herhangi bir değişim sürecini minimum riskle gerçekleştirebilmek ve nihai amaç olan başarıya ulaşmaktır. Değişim sürecinin Üç aşamadan oluştuğu belirtiliyor öncelikle içinde bulunulan şimdiki konum, Geçiş konumu, Gelecekteki konum. İlk aşama bize nedenleri verir neden değişime gerek duyulmuştur? Değişimi gerekli kılan olay ya da durum nedir?

Değişimin gerekli olduğunun anlaşıldığı nokta değişimin arzu edilmesini sağlayan noktadır aynı zamanda farkındalık oluştuktan sonra değişim isteği ve nihayet bu isteğin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili çalışmalar ve içeriklerinin neler olacağının araştırılması süreci gelecektir. Gelecekteki durumu hazırlayacak hedeflenen konumun başarı ile gerçekleşmesi geçiş döneminde sorulara bulunacak yanıtlar, ortaya konacak çözüm yolları, üretilecek stratejiler ve etkin biçimde uygulanması çalışmaları en önemli süreci oluşturacaktır.

Bu aşama bilgi birikiminin yoğun kullanılacağı hata olmaması gereken geçiş halidir. Deneyim ve tecrübe ne kadar olmazsa olmaz nitelikler olsa da bilgi birikimi ve bilginin etkin kullanımı geçiş sürecinin ana faaliyet alanıdır.

Son aşamada değişim gerçekleşmiştir fakat sürdürülebilir olması, yeni halin varlığını koruması istenmektedir bu nedenle son durum desteklenmeli ve korunmalıdır bu amaca yönelik yol ve yöntemler uygulamaya konularak sürekliliği sağlanmaya çalışılır.

Değişim yöneticisi yetiştiren uluslararası alanda geçerli sertifika veren kısa süreli eğitim programı üniversitede uygulanıyor.  Değişimi yönetebilecek kişiler arasında proje yöneticileri, organizasyon yöneticileri, yönetim ekibi iş görenleri, sponsorlar, eğitmenler, İK yöneticileri ve çalışanları da bulunuyor.

Değişim Süreci

Değişim sürecinin belirli zorlukları bulunuyor Başlangıç aşamasında yetersiz zaman, destek eksikliği ya da koşulların uygun olmayışı olarak sıralamak mümkün. Değişim sürecini uygulayan kişi başlangıç aşamasında çeşitli endişeler duyabilir, programa karşı çıkanlar olabilir ve ölçme değerlendirme çalışmalarının yürütülmesinde zorluklar yaşanabilir. Uygulama aşamasına gelindiğinde yönetim, stratejilerin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmanın diğer zorluklarını oluşturuyor.

Değişimin belirleyicisi olan unsurlar Dış çevre, İç çevre, Müşteriler, Tedarikçiler, İş görenler değerlendirilerek elde edilen sonuçlara göre değişim sürecini başlatacak program oluşturulur.

 • Planlama
 • Ölçme
 • Analiz
 • Tasarım
 • Geliştirme
 • Uygulama
 • Değerlendirme

Yeni çağın mesleklerinden olan Değişim Yöneticisi arayan iş ilanlarına sıklıkla rastlıyoruz artık, aranan kriterler Üniversite mezunu, analitik düşünebilen planlama yeteneğine sahip, müşteri odaklı, yeni teknoloji uygulamalarını kullanabilen, iletişim ve ilişki yönetiminde bilgi sahibi şeklinde sıralanıyor. İş tanımına gelince Değişim Yöneticisi arayan firma ilanlarında, ilk sırada iş süreçlerinin devamlı olarak gelişmesinin sağlanması bulunurken listenin devamında küresel düzeyde bu alandaki en iyi uygulamaları izlemek, analiz sonuçlarını almak ve raporlamak, yeni çalışma yöntemlerini uygulanabilir konuma taşımak, iç müşteriler ile uygulama projelerinin aktive edilmesini sağlamak bulunuyor. İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm

Değişim Yöneticisi Olmak

Değişim yöneticisi olarak kariyerine devam edecek kimselerin eğitimlerini pek çok alanda geliştirmeleri gerekiyor.

 • Değişimin psikolojik etkileri
 • Teoriler
 • Proje yönetimi
 • Sponsorluk
 • Koçluk
 • Direnç Yönetimi
 • Geri bildirimlerin değerlendirilmesi
 • Önlemler ve çözümlerin oluşturulması
 • İletişim

İş yaşamı değişikliklere hızlı uyum sağlamayı gerektiren bir yapıya sahip olduğundan işletmelerde çalışan iş görenlerin mevcut değişikliklere hızlı biçimde adapte olmaları yenilikleri hızlı öğrenmeleri firmanın başarısının riske sokulmaması nedeni ile gereklidir.  Değişim gerçekleşirken mevcut çalışma temposunun aynı verimlilik ile devam etmesi, kaliteden ödün verilmemesine özen gösterilmesi iş görenlere gerekli eğitimlerin zamanında ve eksiksiz aktarılmasına özen gösterilmelidir.

Değişim aşamasının önündeki engellerden biri değişimin direnç ile karşılaşmasıdır çözüm süreci direncin nasıl oluştuğu, nasıl ortaya konulduğu ve bu sürecin nasıl yönetileceği sorularının yanıtlarını bularak yönetilmektedir.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre firmaların %93 kadar bölümünün değişim geçirdiği, değişim amacı ile yapılan girişimlerin ise %70 kadar bölümünün başarısız olduğu belirtilmiş. Başarısızlığın kaynağında iş görenlerin uygulamalarda yetersiz kalması, bilgi eksikliği ve uyumda yavaşlık gibi sorunların olabileceği ayrıca yeni stratejilerin anlaşılmasında ve hayata geçirilmesinde yine iş görenlerin yetersiz kalmış olma ihtimali düşünülmüş. Başarı İçin Geliştirmeniz Gereken 5 Kişilik Özelliği

Direncin sebepleri olarak ise güven eksikliği, düşük esneklik seviyesi, değişimin sonuçları ile ilgili endişeler gösterilebilir. Değişimin yönetiminin tüm bu sebeplerden konusunda uzaman bir yönetici tarafından idare edilmesi gerekir ve günümüzün popüler meslekleri arasında yerini almıştır.