İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme

Teknolojinin herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesiyle her alanda teknolojik gelişmelerin etkisini görmekteyiz. Geleneksel yöntemlere bağlı kalan ve teknolojik dönüşüme ayak uyduramayan sektörlerin sürdürülebilirliklerini kaybettiklerini biliyoruz. Teknolojik gelişmelerin ritmini takip edip geriye düşmek istemeyen sektörler kendilerini yenilemeye ve dijitalleşmeye mecburdurlar.

İnsan kaynakları da hem çağın nabzını tutabilmek için hem de iş gerekliliklerini kolaylaştırmak için dijital dünyaya adapte olmuşlardır. İnsan kaynaklarının; personel kayıtları, ücret düzenlemeleri ve iş tanımlarını belirleme gibi görevlerinde dijitalleşme demek hem insan kaynakları personelinin iş yüküne yardımcı olmak demek hem de karar alırken bir destekçiye sahip olması demektir.

Değişen ve dönüşen günümüz şartlarında durağan kalmamak ve ayak uydurmak oldukça büyük bir önem arz ediyor. Değişimin anahtarı olarak insan kaynakları biriminde dijital dönüşüm öne çıkıyor. Artık çalışan memnuniyeti faaliyetlerinden kurum içi iletişime, öneri ve anket yönetiminden performans değerlendirmeye ve hatta işe alımda dijital platformlar kullanılıyor.

Dijitalleşme ile birlikte şirket içi ve şirket dışı iş ilerleyişinde zaman kavramı ortadan kalkıyor ve 7/24 erişilebilirlik sağlanıyor. İzin, tayin, atama, terfi, performans, kariyer ve iç ilan başvuruşu gibi pek çok işleyiş elektronik akışla devam ettiriliyor.

Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Günümüzde belki de en çok duyduğunuz kelime olan dijitalleşme, insan kaynaklarına nasıl adapte edilebilir? Dijitalleşme faaliyetlerinin 4 alanda muazzam fayda ve avantajlar sağladığı aşikâr. Yetenek yönetimi ve işe alım, çalışan memnuniyetinin iyileştirilmesi ve esnek çalışma çözümleri, fırsat analizleri ve bilginin erişilebilirliği ve son olarak tabii ki zamanın etkili kullanımı, en çok fayda görülen 4 alan olarak karşımıza çıkıyor.

Teknolojik gelişmeler ile şirketler artık adaylarıyla çok daha kolay yoldan ve hızlıca iletişim kurabiliyor. Hatta dijital dönüşümü bir şirket geleneği haline getirmiş kişiler potansiyel adaylar için bir çekicilik yaratıyor. Zamanla iş bulmak için mobil uygulamalar gelişiyor, siteler çoğalıyor ve ilişki ağlarını sıkı bir şekilde zamanında örmeyi başarmış kişi ya da kurumlar ise rekabet avantajları sağlıyor. Hem iş arayanlar hem de işverenler için büyük önem arz eden bu gelişmeler sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor.

Gerek belirli saatlerde çalışmak gerekse de ofiste çalışmak zorunluluğu gün geçtikçe azalıyor ve bu azalışa dijital dönüşüm de büyük katkılar sağlıyor. Ofis yaşantısına veda etmemizi sağlamış ve hala sağlayan bulut sistemleri dijital rüzgârın belki de en büyük ivmesini yaratıyor. Mümkün olan bu özgürlük alanını personellerine sağlayabilen şirketler daha çok tercih ediliyor ve bir cazibe merkezi haline geliyor.

Dijital İnsan Kaynakları Uygulamaları

Bilgiye mekânız bir biçimde erişilen günümüzde çok fazla sayıda veriye birkaç tıkla ulaşabiliyor olmak hem çalışanlara hem de şirketlere ihtiyaç analizleri bakımından büyük faydalar sağlıyor. Değişik kaynaklardan akan bilgileri kategorize edip analizlerini gerçekleştirmek, bilgiler arasındaki ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerden sonuçlara varmak eskisinden çok daha kolay. Kişisel bilgiler, mesleki tecrübeler, alınan eğitimler, ölçme ve değerlendirme test verileri, uzun vadeli performans verileri gibi pek çok veri insan kaynakları personelleri ve geliştiricileri için pek çok yenilik yaratmanın da önünü açıyor. Saydığımız bu erişim kolaylığı, insan kaynakları birimini hem çalışanlara hizmet kalitesi anlamında hem fırsatlar yakalamak anlamında stratejik bir konuma yerleştiriyor.

İşe Alımda Dijitalleşme

Diğer taraftan bakıldığında, insan kaynakları birimi pek çok kuruluş için çalışanlarla ilgili resmi ve bürokratik konuların çözümü ile ilgilenen bir birim. Yasal süreçlerin ve personel özlük işlemlerinin yoğun mesai harcattığı birimde eğitim, performans değerlendirme ve işe alım süreçleri evrak içeren yoğun süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşme ile kâğıt kalemle yapılmaktan bir adım öteye taşınan bu işlemler yine aynı ölçüde zamanın verimli olarak kullanılmasını sağlıyor.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Uygulamalar

Yakın zamanda yapay zekânın hayatımızın derinliklerine kadar entegre olacağı öngörülüyor. İnsan kaynakları birimi de yapay zekâ ile ilgili gelişmelerden nasibini alacak gibi. Üretkenliği artıran ve çalışanların yetkinliklerini sorgulatan dijital dönüşüm gelişmeleri işe alım ve oryantasyon gibi rutin işlemleri de dönüştürmek üzere. Oryantasyon, seçme yerleştirme, işe alım ve yapılan rutin işlemler gibi pek çok işgücü dijital sistemlere devredilerek zamandan ve paradan tasarruf edilebilir. Rekabet gücünü iyiden iyiye artıracak bu hamleler, sürdürülebilirliğinizi artıracaktır.

Sözgelimi insan kaynakları biriminin rutin olarak yaptığı, personellere ne yapması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler ya da personellerin merak ettiği ya da edebileceği soruların cevaplandırılması gibi faaliyetler insan kaynakları personeli yerine geliştirilmiş bir chatbot ile yerine getirilebilir. Bu sayede iş yükü miktarında muazzam bir değişim olacak ve insanın olması gereken alanlarda daha fazla insan olacak.

İnsan Kaynakları Teknolojileri

Dijitalleşmenin insan kaynaklarına getireceği bir diğer avantaj ise performans değerlendirme süreçleri ile alakalı. Performans değerlendirme işlem ve süreçler gerek çalışanın gerekse de yöneticinin yoğun zaman harcadığı bir süreç. Yapılan kimi araştırmalara göre ortalama 500 personeli olan bir şirketin, performans değerlendirme ile ilgili olarak bir yılda yaklaşık 3000 saatlik harcama yapabildiği tespit edilmiş. Dijitalleşme sürecinin faydaları, şuanda fark edilmeyen rutine binmiş maliyetler azaltıldığında daha ölçülebilir bir duruma gelecektir.

Dijitalleşme insan kaynakları birimini operasyonel olmaktan çıkarıp veri odaklı bir işletim sistemi haline getirir. Akış sağlanan ve işlenmiş verilerden oluşan bu sistem, daha efektif bir insan yönetimini mümkün kılar ve daha hızlı sonuçlar alabilme kabiliyetini geliştirir. Diğer yandan sistem üzerinden takip edilecek süreçler hata payını da minimize etmeyi sağlar. Ve bu süreçler tarafından kazanılacak olan zaman, insan kaynakları tarafından katma değerli faaliyetlerde bulunabilmenin de önünü açacak.