Dijital Proje Yöneticisi Ne İş Yapar?

Proje belirli zaman içinde varlığını sürdürüp tamamlayacak, başlangıcı ve bitişi olan bir ürün ortaya koyma çalışma programıdır. Yapılacak işin bağlı olduğu sektöre göre projenin uygulanma süreçleri ve bu süreçlerde meydana gelecek olayların takibi, oluşabilecek sorunların çözüm biçimleri farklılık gösterecektir.

İş takip programlarının bazen dijital proje yöneticileri tarafından kullanılması gerekiyor. Pek çok firmanın dijital proje yöneticisi aradığını gözlemliyoruz ancak üniversitelerde henüz böyle bir bölüm yok, bu ad altında bir bölüm bulunmuyor. Proje yöneticisi denildiğinde, bazen sadece projeyi hayata geçirecek süreci yönetecek birinden söz edilirken, bazen projenin uygulanma süreci ile birlikte müşteri yönetimini de üstelenecek proje yöneticisinden söz edilebiliyor.

Projenin içeriğinin belirlenmesi, maliyetlerinin çıkarılması, uygulanma koşulları ve gereklilikleri gibi planlanmanın tamamlanma aşamasından sonra süreci başlatmak, işin devamlılığını sağlayarak ve olası sorunların engellenmesini öngörerek süreci yönetmek proje yöneticisinin görevini oluşturuyor. Dijital Proje Yöneticisi tanımında iş analizi, ara yüz geliştirme, ön yüz kodlama gibi faaliyetler yer alıyor bu sebep ile proje yöneticisinin aynı zamanda, çok donanımlı bir bilgisayar kullanıcısı olması gerekiyor.

Proje çalışanlarının arasında ki iletişimin sağlanması, müşteriye aktarılması çalışmalarını da içeriyor. Yüksek düzeyde bilgisayar bilgisi, liderlik yeteneği, iş bilgisi, sorun giderme becerisi gibi niteliklerin Dijital Proje Yöneticisinde bulunması zorunlu.

Bilgi teknolojileri ve yazılım alanında eğitim almış kişilerin yönelebilecekleri meslek grubunu oluşturuyor. İlgili iş ilanları gözden geçirildiğinde Dijital Proje Yöneticisinde aranan özellikler, lisans mezunu, alanında 5 yıl deneyimli, ekip çalışmasına uyumlu şeklinde sıralanmış. Beklenen görev tanımı ise, Dijital iletişim proje ve planlarının oluşturulmasını sağlamak, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve fırsatları değerlendirmek hususunda yaratıcı olmak, rakipler hakkında bilgi ve raporlama ile süreci yönetmek şeklinde tanımlanmış.

Firmaların beklentileri yüksek ödenecek ücretler de yapılan işin niteliği ve donanımı sebebi ile piyasa koşullarının üstünde gerçekleşmekte ancak firmanın gücü ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermektedir.

Dijital Proje Yöneticisi mesleğini edinmek isteyen kimseler, analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek için çaba sar etmelidir. Görsel algı ve değerlendirme yeteneğine sahip olmalı, bilişim teknolojilerinin genel bilgilerine, iş ile ilgili  gerekli bilgilere sahip olmalı, teknolojiyi üst düzeyde kullanmalı ya da kullanabilmek için gelişimini tamamlamalıdır.

Basında ve dergilerde yer alan araştırma sonuçları , iş dünyasının genellikle hazır yetişmiş insan kaynağı istediği yönünde. Uluslararası platformda zor rekabetlerin yaşandığı, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin olanakları ve yetişmiş uzman, profesyonel kadrosu ile başa çıkmaya çalıştığı iş dünyasının aktörlerinin, ulusal arenadaki beklentilerini yükseltiyor.

Dijital devrimini gerçekleştirmiş ülkeler ile bu süreci tamamlayamamış ülkelerin üretim hızı, kalitesi birbirinden farklı , aradaki farkı kapatmak sert rekabet koşulları ile başa çıkabilmek için firmalar gelirlerinin önemli bir bölümünü dijitalleşme yatırımlarına, bir bölümünü hazır yetişmiş, uzmanlaşmış, teknolojik bilgi ile donatılmış deneyim kazanmış insan kaynağı yatırımlarına ayırmak istiyor.

Ülkemizde yeni iş hayatına atılacak, üniversiteye hazırlanan kimselerin çağın gerekliliği olarak belki de daha çok teknoloji ile ilgili alanları seçmeleri ülkemizde bu alandaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılarken, yeni mezun iş gören adayının kolay ve yüksek ücret ile iş bulmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde dijitalleşme süreci devam etmekte, kurumlarda bilişim teknolojileri bilgisine sahip iş görenlere hemen tüm departmanlarda ihtiyaç bulunmakta, bu alanda bilgi sahibi olan kimseler çok daha kolay istihdam edilmekteler.

Çağımızın gereği olarak kariyer planlaması çok daha erken dönemlerde gerçekleştirilmeye başlandı. Lise sıralarından itibaren öğrenciye seçeceği mesleğin kendisine sağlayacağı olanaklar, bulunduğu ülkenin yeni oluşan sektörleri, ülkedeki gelişmelere paralel sektörde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının niteliklerinin ne olması gerektiği, ülkenin gerçekleri ve elde edilecek ücretin ne olacağı bilgisi verilmeye çalışılıyor.

Öğrencinin de kişisel çabaları ile bu araştırmaları yapacak bilinç ve yetkinlikte olması hedefleniyor. Pek çok üniversitenin iş dünyası ile bağlantıları ve anlaşmaları mevcut. Öğrenci okurken stajyer kimliği ile deneyim kazanmaya, bilgi sahibi olmaya ve iş dünyasının ortamına alışmaya başlıyor.

Üniversitelerde birinci sınıftan itibaren öğrenciler proje araştırmalarına dahil ediliyor, iş dünyasının mevcut firmalarında görev yapan dev şirketlerin yetkili çalışanlarından eğitimler alma imkânı bulan öğrenciler birer uzman, yönetici, yetkili kimseler olarak iş yaşamına hazırlanıyorlar.