Bilgi Teknolojileri Analisti Ne İş Yapar?

Bilgi Teknolojileri Analisti Mesleği

Sistem analistleri için onlar büyük resim düşünür diyorlar, yaptıkları iş ise bilişim sektöründeki hedeflerin belirlenmesi hususunda çözüm üretmek.

Herhangi bir işletmenin kullanılan bilişim sistemlerinin analiz edilmesinden sonra verimi artırarak mevcut giderleri düşürecek hedefler ve stratejik çözümler bulmaya çalışan meslek grubu olarak tanımlayabiliriz.

Bilgi teknolojileri sistem analistleri şayet nitelikleri arasında programlama bilgisi bulunmuyorsa yazılım ekibi ile birlikte faaliyet gösterirler. Araştırmalar sektörde yıldızı en fazla parlayan yeni meslekler arasında bulunduğunu söylüyor.

Bilgi Teknolojileri Analistinin Görevleri

 • Tüketici ve kurum yöneticileri ile yakın iletişim kurmak
 • Sistemin analiz edilmesi, verim ve etkinliğinin artırılması konusunda çaba gösterilmesi
 • Mevcut sistemi uygulamalarının daha işlevsel hale getirilmesine çalışılması
 • Yeni sistem tasarımları üretilmesi
 • İşletmenin Bilgi Teknolojilerine yatırımını artırmak için çaba göstermek

EĞİTİM TÜRÜ

 • Bilgisayar Bilgi Sistemleri mezunu
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • İş Zekâsı
 • İngilizce Dil Bilgisi

Yukarıda sıralanan bölümlerinden birinden lisans diplomasına sahip olmak gerekli, bazı görevler için ise Yüksek Lisans mezunu olmak koşulu da aranan şartlar arasında. Sistem analistleri çalıştıkları sektöre göre bilgi birikimlerini artırmak durumundalar finans ve bankacılık alanında çalışacak bir sistem analisti ile hastanede görev yapacak sistem analisti arasında elbette fark bulunuyor.

İş Analisti Ne İş Yapar?

Geleneksel tanımı ile işin gereklerinin tespiti, hayata geçirilecek proje için piyasa araştırması yapılması, işin geliştirilmesine yönelik gerekliliklerin neler olduğu ile ilgili faaliyetleri kapsar. Günümüz uygulamalarında ise iş analistinden beklenen sorumluluklar ve hizmetler güncel gelişmeler doğrultusunda artmış dolayısı ile güncellenmiştir.

Teknolojik dönüşüm ülkemizin tüm yaşam alanlarında gerçekleşmesi zorunlu hale geldiği gibi iş ve işletmelerdeki gelişim sürecinin tamamlanarak küresel standartların yakalanması da bu dönüşüme bağlıdır dolayısı ile konuyu iş analistleri açısından değerlendirmek gerekirse bu alanda faaliyet gösterecek meslek adaylarının işletme faaliyetlerini teknolojiye uyarlama becerilerinin de bulunması gerekiyor.

Meslekler kendi içinde uzmanlıklara ayrılarak yeni meslekler doğurdukça konu biraz karmaşıklaşsa da hizmet kalitesinin artması, iş verimliliğinin artması iş gören bilgi niteliğinin ve güvenilirliğinin maksimum seviyeye taşınması hedeflenmekte. Mesleklere belirli standartlar getirilerek sınırları net olarak çizilmeye çalışılmakta.

Bugüne kadar alt yapı ve piyasa araştırma faaliyetlerini kapsayan iş analisti ki bu çalışma alanına ürün araştırma da dahil iş alanını ürün yöneticileri üstlenmekte, iş analisti teknolojinin uygulanacağı alanların sorumluluğunu almakta.

İş analisti faaliyet alanını nereye kadar genişletecek nerede duracak mesleğin sınırlarının çizilmesi açsından önemli bir soru. Kesin sınırların çizilmesi sorunları şimdilik daha karmaşık hale getirdiğinden ilgili meslek dallarının genel eğitimleri birlikte verilmekte ve bağlantılı alanları kapsayan çalışmalar ekip halinde takım çalışması yaklaşımı ile yürütülmekte.

İş analistinin genel olarak tanımlanmış görevlerini aktarmakta fayda var.

 • İşletmenin vizyon, misyon değerlerini İş analisti iyi bilmek durumunda
 • İşletme stratejilerini bilmek ve uygulamakla yükümlü
 • Stratejik hedefler ve projeler geliştirmeli, yaratıcı olmalı
 • Teknoloji ekibi, yönetim ekibi arasında bağlantı noktasıdır
 • İşletme beklentilerine uygun davranmak
 • Dış ve iç alanda gerekli olacak iş ihtiyacının hazırlığını yapmak
 • Proje ekibi ile çözüm faaliyetlerini yürütmek birimi desteklemek
 • Beklenmedik tehditlere karşı değişim yönetimi başlatacak beceriye sahip olmak
 • İş analizine veri olabilecek bilgileri toplamak

Proje Yöneticisi Ne İş Yapar?

Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre 2027 yılına dek bu meslek dalında yaklaşık 88 Milyon kişiye ihtiyaç duyulacak geçecek süreç için pek çok sektörün %40’a yakın büyüme göstereceği dolayısı ile 22 Milyon yeni iş kolunun doğacağı belirtiliyor.

2000 yılından itibaren teknolojini gelişmesine bağlı olarak pek çok yeni meslek doğdu ve bu alan genişlemeyi sürdürüyor dolayısı ile yapılan öngörülere göre eğitimine devam eden gençlerin, mesleğini değiştirmeyi düşünenlerin bu sürece hazırlanmaları güncel değişim dinamizmini de yakalamaya çalışmaları gerekmekte gençlere bu alanlarda araştırmalar yapmaları konusunda teşvik verilmesi gerektiği gibi danışmanlık hizmetleri de verilmesi gerekmekte.

Araştırma sonuçları Çin ve Hindistan için Proje Yönetim odaklı istihdamda %75 söz sahibi olacaklarını proje odaklı yetenek gerektiren iş gücü gerekliliğinin artacağını söylüyor.

Proje yöneticisi olmak için belli sertifikalara ve deneyime sahip olmak koşulu aranıyor iş ararken. Proje yöneticileri belirli bir iş için başlangıç ve bitiş sürelerini kapsayan dönemden sorumlu olmak üzere istihdam edilebiliyorlar ve bu süreçte ki tüm faaliyetlerin sorumluluğunu alıyorlar.

Bugün ve yakın gelecek için proje yöneticisi olabilecek bireylerin yetiştirilmesinin önemsenmesi gerekiyor.