Organizasyon Yönetiminin Anlamı ve Önemi

Şirket Organizasyonu Yönetimi

Bir şirkettin organizasyonu genellikle farklı inançlara, kültürel geçmişe, eğitim niteliğine ve deneyime sahip farklı bireylerden oluşur. Ancak en iyi bölümlerde yer alan yeteneklerden alt basamaklarda görev alan çalışanlara kadar her biri kuruluşun hedefine ulaşmak için birlikte çalışmak zorundalardır. Çalışanlar, bir bütün olarak birlikte ve uygun koordinasyon içerisinde çalışmalılardır.

Bir işyerindeki organizasyon yönetiminin başarılı olarak yürütülmesi olası çatışmaların önüne geçerek randımanın düşmesini engellerken, büyümeye yönelik çalışmalar için yöneticileri cesaretlendiren bir durumdur. Bunun yanında yapılması düşünülen yeni yatırımlarda ve inovasyon çalışmalarında başarının anahtarıdır. Tüm yapının bir bütün olarak çalışmasını sağlarken, müşteri memnuniyetinde birbirine kenetlenmiş bir şirket yapısıyla güçlü bir duruş sergilenmesini sağlar. Bu bağlamda etkili  organizasyon yönetimi  kritik hale gelmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde yarar sağlayacak olan organizasyon yönetiminin anlamı ve özellikleri ve önemine dair bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Organizasyon Yönetiminin Önemi

Organizasyon yönetimi, uygun şekilde planlanması ve yürütülmesi durumunda çok faydalıdır. Firmalar uygun bir yapı veya yönetim planından birkaç şekilde faydalanabilirler. İşte bu yüzden örgütsel yönetim herhangi bir kuruluşun hayatta kalması için kritik seviyede önem taşımaktadır. İşte organizasyon yönetiminin neden önemli olduğuna dair başlıklar:

Her Bölümdeki Hedeflerin Daha Net Bir Resmini Oluşturmaya Yardımcı Olmaktadır

Organizasyon yönetimi, yöneticilerin  her departmandaki rollerini paylaştırmalarına yardımcı olur. Ve bunu yaparken, her bölüm kendi fonksiyonlarını ve ihtiyaç duydukları kaynakları daha iyi tespit edebilirler. Bu şekilde her bölüm için hedefin büyüklüğünün resimleri de daha belirgin olarak görebilir. Hedeflerin net olarak belirlenmesi ile ihtiyaç duyulan daha çok personele ulaşmayı sağlar ve gerektiğinde bu personellerin yetiştirilmesi için bazı durumlarda zaman kazandırır.

Hedeflere Ulaşmak İçin İş Planının Etkin Olarak Uygulanmasını Sağlar

Organizasyon yönetimi, her bölümün hedefleri ile ilgili bir yol haritası oluşturmakla kalmaz, ayrıca yöneticilere, şirketin ve her departmanın bütün olarak hedeflerine ulaşması için ne yapılması gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur. Yöneticiler ayrıca kuruluşun dış ve iç beklentilerini zayıflatabilecek konulara hızlı bir şekilde cevap verme kapasitesine sahip olmaktadırlar. Gereken tedbirlerin önceden alınması problemlerin vereceği zaman ve maddi kayıpları önlenmesinde yarar sağlayacaktır.

Çeşitli Bölümlerde Daha İyi Koordinasyon Sağlar

Uygun bir organizasyon yapısı, yöneticilerin şirket içindeki her bölümün işlerini yönetmelerine çok yardımcı olmaktadır. Organizasyon yönetimiyle çalışanlar görevlerini ve sorumluluklarını daha iyi anlayacaklar ve sorumluklarında daha başarılı olacaklardır. Hatta çoğu durumda yöneticinin talimatlarını beklemeden bunları gerçekleştireceklerdir.Etkili yönetim bilgi  paylaşımını ve iletişimi kolaylaştırır  ve bunun sayesinde her birimde ve organizasyonda çatışmalar olmadan bir çalışma ortamı yaratılmış olunur. Ayrıca koordinasyonun sağlanmasıyla yönetici şirketi yukarılara taşıyacak farklı çalışmalar için kendisine zaman yaratmış olur ve bu da büyümeyi getirir.

Çalışanların Projelerini Hedeflenen Tarihe Kadar Tamamlamalarını Sağlar

Etkili  organizasyon yönetimi, çalışanların kararlaştırılan zaman dilimi içinde verilen görevleri yerine getirmeleri için doğru ortamı yaratır. Çalışmak için doğru malzemelere veya kaynaklara erişebilecek ya da bunları elde etmek için kiminle irtibat kurulacağını bilmelerini sağlar. Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken gereken süreci takip etmekten başka seçeneğe sahip olmayacaklar ve projenin zamanında tamamlanması için motive olacaklardır. Zamanında tamamlanan bir proje de yenileri için zaman tanırken, zaman kaybının ve fuzuli masrafların önüne geçer. Ayrıca zamanında tamamlanmış bir proje hem çalışanlar hem de müşteriler içi bir memnuniyet kaynağıdır.

Olumlu ve Huzurlu Bir Çalışma Ortamı Yaratır

Hiçbir çalışan, sürekli çatışmaların yaşandığı bir işyerinde gelişemez. Yapılan istatistik çalışmalara göre çatışma ortamında çalışanların iş verimi önemli ölçüde düşüş gösterirken, işyerlerinde uzun süre çalışmak istemezler. İşletmeler ayrıca bu gibi durumlarda olumsuz büyüme yaşayabilirler. Etkili organizasyon yönetimi, kılavuz ilkelerin belirlenmesine ve içindeki unsurları birbirine bağlayan karşılıklı ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Olası olumsuz ilişkilerin tespit edilmesi ve aradaki çatışmaların düzeltilmesi yanlış işin vereceği zararı ve zaman kaybını önlerken, bunlarla ilişkili gelişecek olan müşteri memnuniyetindeki olumsuzluklarında önüne geçilmiş olur. Çünkü tüm bu ilişkiler birbirine bağlı zincir gibidir. Ofis Ergonomisi

Şirket Hedeflerine Ulaşmak

Şirketlerin hedefini gerçekleştirmeleri için her departmanın birlikte çalışmasını sağlayan bir ortam yaratması, teknolojiyi, süreçleri ve stratejiler içeren bir organizasyon oluşturmaları şarttır. Bunu da ancak başarılı bir insan kaynakları yönetimi başarabilir.