Maliyetleri Azaltan Stratejik İK Yönetimi İlkeleri

İnsan Kaynakları Yönetim İlkeleri

İK yöneticileri bir işletmenin başarısı için inanılmaz derecede önemlidir. Çünkü çalışanları işe alma, uzun süreli çalışmasını sağlama, performans geliştirme, disiplin sağlama ve onlarla yardımlaşma konularında etkin bir rol oynarlar. İK sürekli gelişen dijital bir ortamda bir işletmenin büyümesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle yaşam boyu sürekli öğrenmeyi tercih eden kişiler olmaları gerekir. Çünkü yıllar önce öğrendikleri stratejik İK yönetimi ilkeleri ve uygulamaları zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bunun yanında uyarlanabilir,esnek ve modern bir stratejik İK yönetim ekibi olmadan, işletmeler çalışanları kaybetme riski altındadır.

Odaklanılması Gereken Stratejik İK Yönetimi Faaliyetleri

Bir kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için, hangi stratejik İK uygulamalarına odaklanmak gerektiğini belirlemek gerekir.Bu uygulamalar İK departmanlarının ilgi ve becerilerini güncel tutularak, çalışanları elde tutmayı sağlarken aynı zamanda yerel ve küresel ölçekte başarıyı arttırmak için güçlü bir şirket kültürü oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

İşte stratejik İK yönetimine dair 4 faaliyet:

1- İŞE ALIM SÜRECİ: İK doğru kişileri işe alma sürecini kolaylaştırır.

İK yöneticilerinin bir işletmenin küresel başarısı üzerinde önemli bir etkisinin olduğu alanların başında işe alım süreci gelmektedir. Bir işe alım stratejisi geliştirmek için zaman harcamak ve bu süreçte acele etmemek organizasyonun daha iyi işe alma kararları almasına yardımcı olur. Şirketin beklentilerini net bir şekilde ortaya koyarak hem genel bir işe hem de role özgü çalışanı stratejik İK yönetimi yapılabilir. Açık ve tutarlı işe alım mesajları en uygun adayları sağlayacaktır. Görüşme sırasında, işe alım yöneticisinin iş gereksinimlerine odaklanmasına ve adayın işletmelerinin küresel ölçekte başarılı olmasına yardımcı olabilecek doğru pratik becerilere sahip olup olmadığına odaklanmasına yardımcı olur.

Sadece teknik yetenekler doğru işe alımın seçiminde rol oynamakla kalmaz, aynı zamanda yumuşak beceriler de rol oynar. Yapılan bazı çalışmalar, iş liderlerinin %87’sinin en başarılı işe alımlar gerçekleştirirken değerlere, inançlara ve işe uygun genel bir iş görüşüne sahip olduğunu göstermiştir.

2- PERFORMANS GELİŞTİRME: İK resmi ve enformel öğrenme fırsatları yaratır.

Öğrenme ve profesyonel gelişim fırsatları, İK yöneticilerinin iş performansında rol oynamasının kilit bir yoludur. Eğitim ve gelişim faaliyetleri aynı zamanda işletmenin günümüz küresel ekonomisinde rekabet edebilecek becerilere sahip olmalarını sağlamasına da yardımcı olmaktadır ve teknoloji ve diğer yenilikler işi yeniden tanımlanmıştır. Stratejik İK yönetimi, tüm çalışanlar için sürekli yumuşak becerilerin ve teknik becerilerin eğitimi ve geliştirilmesinin mümkün olmasını sağlayarak bunu yapabilir. Gelişen bilgi ve becerileri geliştirerek İK, çalışanlara mevcut büyümelerine devam eden büyüme ve kariyer yolu sağlamada yardımcı olabilir. Bunun hem çalışan bağlılığı hem de ciro üzerinde doğrudan etkisi vardır.  Bir araştırma rapora göre, çalışanların %78’i, mevcut işyerlerinde uzun bir kariyer yolu görülebiliyorsa, aynı iş yerinde daha uzun kalacağını bildirmektedir. İnsan Kaynakları Planlaması (İKP) Nedir?

3- KANUNA UYGUNLUK: İK, şirketin iş yasalarına uymasını sağlar.

Özellikle teknolojideki son gelişmelerle küresel bir ekonomide olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın her yerindeki kişiler ve işletmelerle etkileşime girme yeteneğine sahibiz.İş yasaları ülkeden ülkeye büyük ölçüde farklılık gösterse deçoğu ülkede istihdam alanında katı yasalar vardır (özellikle işe alım, göç, ayrımcılık, fesih, iş sözleşmeleri vb.) Tüm bu yasalara uygun çalışılmasını stratejik İK yönetimi yapılabilir. İstihdam yasasına uyulmaması, sadece maddi cezalar açısından değil, aynı zamanda marka ve itibar zararları açısından da ciddi bir etkiye sahip olabilir. İK, olası yasal sorunlardan kaçınmak, örgütsel maruziyeti en aza indirmek ve çalışanların kötü muamele iddialarından kaynaklanabilecek herhangi bir yükümlülüğü önlemek için yasalara uygunluğu öncelikli olarak ele almalıdır.

4- KALİTE KONTROL: İK, çalışanların rollerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmekten sorumludur.

İK’nın diğer bir görevi de, çalışacak bir departmanın kalite yönetimini sağlayarak maliyetleri düşürmektir. Stratejik İK yönetimi kısa vadeli iş gereksinimlerini uzun vadeli değerle dengeleyerek yapabilir. İşe alım ve alıkoyma konusunda yardımcı olabilecek tüm programların yanı sıra, çalışan tazminat paketlerinin ve ilgili hakların değerlendirilmesine yapması gerekir. İK, maliyet kontrolünde çalışanların performansını en üst düzeye çıkaracak ve yeni personel getirme maliyetini en aza indirecek çapraz işlevli ekipler geliştirmek için operasyonel yöneticilerle ortak olabilir. Bu yüzden İK kalite kontrol de rolü büyük bir bileşen olduğu unutulmamalıdır.

İş Dünyasında İnovasyon

İş dünyası sürekli değişiyor ve onunla birlikte İK stratejilerinin de değişmesi gerekiyor. Stratejik İK yönetimi; bugünün iş dünyası liderlerinin talep ettiği işlevsel, analitik ve finansal becerilerden sadece bir tanesidir. Ve başarıya giden en büyük adımdır.