Genç Çalışanların Yetenekleri Nasıl Optimize Edilir?

Genç Yetenek Yönetimi

Bir işletme işe alım yaparken öncelikle şu sorunun cevabını vermelidir? Genç çalışanları işe almanın şirkete olan yararı nedir? Küçük işletmeler için bu sorunun cevabı öncelikle şudur: İşletmeye yeni fikirler ve yetenekler getirebilirler. Ve onlara doğru yön ve desteği sağlayarak, yeteneklerinin çoğunu ortaya çıkartabilecekleri öğrenme ve büyüme alanı sunulabilir.

Tecrübeli personel alımları çoğu şirketin tercihi olsa da genç yeteneklere fırsat verilmediği sürece nasıl iş gücüne katılabilirler ki? Onlara fırsat vermek firmalar içinde bazı avantajlar ve dezavantajlar doğururken, bu işe alımlarda bilinçli davranmak ve bazı adımlar atmak genç çalışanların becerilerinden daha iyi faydalanmayı sağlayabilir. Dolayısıyla bu alımları avantaja çevirerek hem firma hem de genç çalışanlar için fırsatlar doğurabilmek mümkündür.

Genç çalışanları iş gücüne optimize edebilmek için atılması gereken adımlar şu şekildedir:

Açık ve işbirlikçi bir ortam sağlamak

Liderler öncelikle ekibinde yer alan herkesin kendisine rahatlıkla soru sorup soramadığından emin olmalıdır. Güven duygusu, genellikle genç bir yetenekle çalışırken ihtiyaç duyulan ilk şeydir. Duyulan güven sayesinde işle ilgili merak ettiği her şeyi üstlerine sorabilir ve bu da dolayısıyla becerilerini geliştirmek için bilgi almayı sağlamaktadır. Ve kişisel ve mesleki gelişim için vazgeçilmez bir unsur olan inisiyatif almayı öğrenme yolunu geliştirir. Ekiple işbirliği yaparken desteğe sahip olduklarını bilirler.

Sonuç itibari ile çalışmaya ve kariyer yapmaya meraklı genç bir çalışan şayet işyerinde rahatlıkla arzu ettiği bilgilere erişebiliyorsa kendini geliştirmede daha hızlı adımlar atabilir. Bu da firma tarafından istenilen verimliliğe daha kısa zamanda ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden genç çalışanları cesaretlendirmek, motivasyonlarını artırmak için onlara samimi bir edayla yaklaşmak iş verimliliği içinde atılan bir adım demektir.

Başlangıç ​​ve bitiş için pratik olmak

Bir yönetici genç çalışanlarının işe adapta olma sürecinde onlarla beraber yürüyebileceği bir proje başlatmalıdır. Bu projenin öncelikle basit adımlar içermesi gerekirken, sonuca varacak bir proje olması da önemli bir konudur.Bu süreçte kendisine ne yapılması gerektiği konusunda net bir yönlendirme ve rehberlik sağlamalıdır. Yönlendirme ve bilgilendirmelerden sonra kendi başına çalışmalarına izin verilmeli ve bu süreç boyunca herhangi bir soruyu cevaplamaya yardımcı olmak için orada olduğu hissettirilmelidir.

Projenin önemli aşamalarında genç çalışana yönlendirmeler yaparak onun doğru yolda olduğu hissettirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Ardından işi gözden geçirmesi sağlanarak birlikte sonuç değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sonuçlar değerlendirildikten sonra kendisine olumlu geri bildirimler yapılmalı ve yeni bir projede daha başarılı olabileceği konusunda cesaretlendirici konuşmalar yapılmalıdır. Bir işi başardığını gören, takdir edilen bir çalışan yeni çalışmalar için kendinde sonsuz bir istek ve şevk bulurken, kendini bu konuda yetiştirmek içinde motive olur.

İş Çerçevesi Oluşturmak

Genç nesiller de dahil olmak üzere çalışanları yönetirken, çalışma ortamının çerçevesini oluşturmak şarttır. Genç çalışanların şirket yapısına uyumlu bir denge kurmasını sağlamak, proje hedeflerini belirlemek için işbirliği yapmak ve daha sonra bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda beyin fırtınası yapılmalıdır. Ardından, bu parametreler içinde, benzersiz yetenek setleri kullanarak genel hedeflere nasıl ulaşabileceklerini göstermelerine izin verilmelidir. Bu iş çerçevesi oluşturma, direk yöneticiler tarafından yapılabileceği gibi tecrübeli bir çalışan tarafından yapılması kişinin daha rahat sorular açmasında faydalı olabilir.

Genç Yetenekleri Yetkilendirme, Denetleme ve Teşvik Etmek

Genç kuşaklar yeteneklerini ve katkılarını sergileme fırsatına ihtiyaç duyarken aynı zamanda projeleri şirket hedefleri ile uyumlu tutmak için denetime de ihtiyaç duyarlar. Denetim bu kişilerin gizli becerileri keşfetmeye yardımcı olurken; ayrıca bir çalışanın bir rol içinde ve ötesinde nerede büyüyebileceğini görmeyi sağlamaktadır. Görevleri kendi başlarına gerçekleştirmek, günlük zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.

Bu kişilerin yetkilendirilmeleri görev tamamlandıkça artırılmalı ve denetlenme süreçleri kısaltılmalıdır. Bu onların sorumluluklarının arttığı konusunda kendilerine olan güveni artırırken gün geçtikçe daha etkin bir rol oynamalarına fırsat tanımaktadır. Eğer sürekli her adımı aynı seviyede denetlenmeye devam edilirse kişinin yetenekleri gelişmezken sürekli destekli olarak iş görmeye alışır. Ve bu verimliliği kısır döngüye çeviren bir hataya sebep olabilir.

Ünvan Vermek ve Kendilerini Önemli Hissettirmek

Genç nesillerin her şeyi vermesini sağlamanın harika bir yolu, onlara anlamlı bir unvan vermek ve önemli hissetmelerini sağlamaktır. Bir şeyden sorumlu olduklarında, iyi bir iş yapmak için daha fazla çaba göstermeleri daha olasıdır, çünkü kontrolleri altındadır ve itibarları artacaktır. Yine de yaptıkları işlerle ilgili yetkili olduğu kişiye rapor vermeleri gerekir.

Kişilerin maksimum düzeyde performans göstermelerinde onlara unvan vermek, onlara ait bir mekân tahsis etmek ve istikrarlı olarak geri bildirim yapmak etkilidir. Kendilerine değer verildiğini hissetmek onlarında aynı doğrultuda işe değer vermesi anlamına gelmektedir. İşi daha fazla benimseyerek kendi işleri gibi hareket etmelerini sağlarken genel iş başarısında rol oynadıklarını hissettiren bir iyileşme sağlamaktadır. Tabi ki her ne olursa olsun ast ve üstlerine karşı sorumluluklar konusuna da ayrıca özen gösterilmelidir. Bu kalıcı bir iş disiplini sağlar.

Genç Yeteneklerle Ortak Hedefler Belirlemek

Liderler bu genç çalışanlarla beraber ortak hedefler belirlemelidir. Bu hedeflere ulaştıracak stratejileri tespit ederken işe uyumluluğu konusunda üstlerinden onay almaları gerekliliği de hissettirilmelidir. Çoğu genç çalışan ve binli yıllar çalışanları; ekip çalışması, işveren takdiri, ödüllendirme veya olumlu yorumlara çok duyarlıdırlar. Yapılan araştırmalara göre bugünün genç çalışanları bir firmada aldıkları maaştan çok verilen unvan, insiyatif kullanma ve takdir edilme duygusuna daha fazla önem vermektedirler. Onların bu tutkuları göz önünde bulundurularak bir çalışan politikası uygulanması bu dönemde verimlilik kazanmalarını sağlarken, daha büyük projelerde yer almaları için cesaretlenmelerine yardımcı olmaktadır.

En İyi Bildikleri İşi Yapmalarına İzin Vermek

İşverenlerin genç çalışanlarına çok fazla güç verme konusunda ihtiyatlı olmaları mantıklıdır. Gençler çalışmaya istekli olsa da, hala öğrenmeleri gereken çok şey vardır. Ancak modern işin belirli yönleri onlar için daha uygundur, bunlardan biri sosyal medyadır. Gençler bu platformları kendi ana dilleri gibi bilmekte ve kullanmaktadırlar. En iyi bildiklerini yönetme yetkisine sahip olmalıdırlar. Günümüz genç çalışanlarının teknolojik ürünleri kullanma konusunda ne kadar yetenekli oldukları aşina bir durumdur. Şirketlerde inovasyon sağlayacak çalışmalarda bu genç kitleye daha fazla yer vermek şirket içinde avantajlar sağlarken, bu sürecin daha etkili ve başarılı olarak geliştirilmesini sağlanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki er ya da geç bu teknolojiler şirketler tarafından benimsenecek ve etkili bir şekilde kullanılacaktır. Genç çalışanların yetenekli olduğu bu konularda onların bu yeteneklerinin kullanılması ilerideki dönemlerde şirket içinde çok avantajlı koşullara ulaşılmasına ortam sağlayabilmektedir. İlgili olunan bir konuda çalışmak her zaman başarı düzeyini yükselten bir durumdur ve değerlendirilmesi gerekir.

Genç Yeteneklere Fırsat Tanımak

Günümüz iş gücü; teknoloji aşığı ve neredeyse doğuştan bu yeteneklerle sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu genç çalışanlara şans vermek uzun dönemli çalışanlar kazanılmasında etkili bir adım iken iş gücüne teknolojik yetenekleri olan bireylerin kazandırılmasını sağlamaktadır. Neden ileriye dönük bu yeteneklere şans verilmesin ki? Tecrübe edinilmeyecek bir durum değildir öyle değil mi?