Kariyer Nasıl Geliştirilir?

Kariyer Nedir?

Kariyer kelimesi sosyal hayatın içinde bir statü tanımlamak amacı ile kullanılsa da bilimsel tanımı iş görenin çalışma yaşamı boyunca işi ile ilgili sahip olduğu deneyimlerdir. Kişinin kendi kontrolü altında olan bir süreçtir çalışma yaşamı boyunca hangi işleri yaptığı ya da iş yaşamında hangi işi yapmak istediği ile ilgili faaliyetleridir.

Kariyer geliştirme faaliyeti kariyerin planlanması ile başlayacaktır, planlama ise kişinin sahip olduğu bilgi birikimi ile iş yaşamındaki geleceğini kontrol altında tutup tutamayacağının hesaplanması kontrol edemeyeceğine yönelik eksikler var ise eksiklerin nasıl giderileceği, hangi çaba ve eğitimlere ihtiyacı olduğu gibi soruların cevaplanması kariyer planlamasını şekillendirecektir.

İş yaşamı sadece kişinin kendi planlarından oluşmaz bazen fırsatlar oluşur böyle anlarda kariyerini geliştirmek, planlamak isteyen kişinin fırsatları nasıl değerlendireceği, nasıl etkili karar verebileceğini öğrenmesi gerekir.

Kariyeri Geliştirmek

Kişinin kendisini tanıması objektif değerlendirmesi, neye ihtiyacı olduğunu ve ne istediğini tam olarak belirlemesi gerekmektedir. Çalışan her insan iş yaşamında güvence içinde olmak ister kişinin gerçekleştirmek üzere belirleyeceği hedefin gerçekçi olması bu noktada çok önemlidir. Belirlenen hedef gelecekte ki iş yaşamında kişiye o güvenceyi verebilecek mi sorusu üzerinde düşünülmesi gereken kariyer planlama işleminin ilk ve önemli aşamalarıdır.

Organizasyon içinde yönetimin kariyer geliştirme planlarından söz ediliyor ise, ki bu İnsan kaynakları Yönetimi içinde bir alandır. Yönetim tarafından, İnsan kaynağının nasıl etkin kullanabileceğinin araştırması yapılmalıdır, İş görenlerin terfi etme arzusu ve ihtiyacına yönelik iş görenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır, yeni işe başlayan ya da departmanı değiştirilen iş görene uyum ve nitelik bakımından gerekli eğitim ve ilgi gösterilerek desteklenmelidir, iş görenin iş başarısının yükselmesi için hizmet içi eğitimlere ve sosyal uygulamalar önem verilmelidir, firmanın ileride ihtiyaç duyacağı nitelikte ki personel sayısı ve nitelikleri belirlenerek personel bu yönde geliştirilmelidir.

Kariyer geliştirme, kariyer hedefleri bilimsel çalışmalarla araştırılmış, araştırma sonuçları yaş gruplarına göre düzenlenerek bilimsel yayınlarda yerini almış. Kişinin yaşamında değerlerin ve ilgi alanlarının zaman içinde değişebildiği, yeteneğin olgunlukla ilişkisi olduğu gözlemlenmiş.

20 ve 30 yaşlarında ki gruplarda kendi varlıklarının bilincinde olmadıkları kariyer hedefi koymakta zorlandıkları daha ileri yaş gruplarında durumun daha da zor bir hal aldığı deneyimlenmiş. Kişi kaç yaşında olursa olsun kendisini tanıyıncaya kadar bir kariyer hedefi konulamayacağı konulsa da başarı şansının olmadığı ya da çok az olduğu sonucu ile karşılaşılmış. Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer Gelişimi

Bireysel açıdan kariyer gelişiminden söz edeceksek, birinci aşama kişinin kendisini tanıması, sınırlarının farkına varabilmesidir. Kişi, sınırlarını  kaldırabilecek belki tahmin ettiğinden daha yetenekli biri olduğunun farkına varacak ya da belirlediği hedefin kendi nitelikleri ve toplumsal gerçekler ile ne kadar bağdaştığı gibi soruları cevaplaması gerekecektir. Birey, kendisini tanıma ve bulma sürecini tamamlamalıdır.

İkinci aşama iş aramak olacaktır kişi bu uğurda çaba sarf eder bir iş bulur çalışır, orta kariyer aşamasındadır artık. Birey belirli bir konuma gelir, belki daha fazla sorumluluğu olan daha önemli bir görev yapmaktadır kişinin bu aşamada ki davranışları geç kariyer dönemidir.

İş yaşamımız da tıpkı yaşamımız gibi çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık süreçlerinden geçmekte kariyerimizin de bir iniş noktası bir son aşaması bulunmaktadır.

Kariyer Aşamaları

İş yerinde kariyer aşamalarını incelersek, kişi yeni işe başlamıştır yeni olmak dezavantaj gibi görünse de bu durum aynı zamanda yeni fırsatlar demektir. İş gören çalışma faaliyetini sürdürürken kendisini tanıma, gerçekçi kariyer hedefleri oluşturma konusunda çaba içinde olmalıdır.

İş gören yaptığı işi iyi bilmek eksikleri var ise mutlaka gidermek gayreti içinde olmalıdır. Olumlu ve yetersiz kaldığı özelliklerini kendisine objektif bir bakış ile yaklaşarak değerlendirmeli ve değerlendirme sonucunda geliştirilmesi gereken yetenek ve nitelikler var ise gereğini derhal yapmalıdır. Her zaman gerçekçi olmalıdır. Kariyer planlaması nedir

İşin gereği olabilecek eğitimler mutlaka alınmalıdır. Pek çok firma iş görenden kariyer hedeflerini belirtmelerini ister. Kişinin kendi yetenekleri ile dengeli sahip olduğu bilgi ve beceriler ile uyumlu kariyer hedefleri gerçekçi hedefler olacaktır.

Birey yeterli eğitime ve bilgiye sahip olmasına rağmen hedeflediği kariyer mücadelesini veremeyebilir ya da hedefe gidecek cesareti vardır fakat bazı özellikler eksiktir bu durumda hedeften vazgeçmek değil ama belki bir kariyer danışmanı ile yola devam etmek yararlı olacaktır.