Çalışanlara Geri Bildirim Verme Stratejileri

Etkili Geri Bildirim Sağlamak

Güçlü liderlerin, çalışanlarına geri bildirim sağlamada ustalaşmış olmaları gerekir. Çünkü çalışanların şirket başarısındaki rolü büyüktür. Bunun yanında elbette bu konuda kendini yeterli hissetmeyen ya da yolun başında olan firmalar vardır. Bu firmalar performans değerlendirmesi sırasında bir çalışanla etkili bir şekilde iletişim kurmaya ve geri bildirim vermeye yardımcı olacak bazı ipuçlarını uygulamaları durumunda başarılı bir geri bildirim verebilirler.

Bu yazıda çalışanlara etkili geri bildirim verme üzerine bazı temel bilgiler mevcuttur:

Net Geri Bildirim Nasıl Verilir?

Denetçiler ve yöneticiler çalışanlarına geri bildirim sağlama konusunda yetenekli olduğunda, sonuçlar hem personel hem de ekip liderleri için genellikle her zaman olumludur. Personel üyeleri hedeflerine ulaşırlarken, liderler neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığına görürken yeni beceriler edinirler. Bu sayede kendine olan güvenleri artarken, projelerine olan enerjileri ve coşkuları yenilenir.Bir kuruluşun büyümesi ve gelişmesi için liderinin, çalışanlara rahatça geri bildirim sunabilmesi önemlidir.

İşyerinde etkili geri bildirim genellikle 4 ana konuya odaklanır:

  1. Personelin davranışı: Çalışan zamana odaklı mı çalışıyor? Görevini güvenli ve vicdanlı bir şekilde yürütüyor mu? Talimatları takip ediyor ve detaylara dikkat ediyor mu?
  2. Tutum: Personel tutumu olumlu ve enerjik midir? Yoksa olumsuz ve isteksiz midir? Personel kendi çalışmalarından gurur duyuyor mu?
  3. Kişilerarası ilişkiler: Çalışan diğer personellerle ne kadar iyi geçiniyor? Personel, müşterilere nasıl davranıyor?
  4. Yerleşik bir hedefe doğru ilerleme: Çalışan, belirlenen amaç ve hedeflerle karşılaştırıldığında ne kadar iyi performans gösteriyor?

Yapılan çalışmalara göre, çalışanlar üç ana faktöre ihtiyaç duyarlar. Bunlar işe ilgi, iyi bir iş yapmanın tanınması ve şirkette olup bitenlere izin verilmesidir. Yöneticiler bir değerlendirme hazırlarken ve değerlendirirken, aşağıdaki dört adımı izleyerek üstlerine, çalışanlarına ve gönüllülerine anlamlı ve uygun olan geri bildirimler verebilirler.

Geri Bildirimin 4 Adımı

  1. Net hedefler belirlemek: Etkili geri bildirim vermenin ilk adımlarından biri personeli en başından itibaren başarı olacaklarına dair motive etmektir. Ve bunu yapmanın en iyi yolu, somut hedefler koymak ve daha sonra bir proje veya görev üstlenmeden önce bunları net bir şekilde iletmektir.
  2. Personeli gözlemlemek: Etkili bir lider olmak için, personeli denetlerken mevcut ve destekleyici olmak önemlidir. Çalışanların yaptığı işler doğal ortamlarında izlenmediyse yararlı öneriler sunulamaz. Çalışanın performansını gözlemlerken,neyi iyi yaptığını ve hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğine dikkatli olunmalıdır.
  3. Düzenli olarak kontrol etmek: Geri bildirimin zamanında yapılması önemlidir. Çalışanların kendilerine geri bildirim yapıldığını bilmeleri ve anlamaları gerekir. Bununda yolu performans geri bildirimini eyleme veya faaliyete mümkün olan en kısa sürede dökmektir. Bir projenin tamamlanmasına yakın olumsuz geri bildirim vermek cesaret kırıcıdır çünkü çalışan muhtemelen neden daha önce geri bildirim yapılmadığı konusunda haklı bir kızgınlık yaşar.
  4. Performansı tanımak: İyi liderler, takdir ve tanımanın sağlıklı bir ekip dinamiği yaratmanın temel taşları olduğunu bilirler. Bir çalışanı değerlendirirken yorum yapmak için daima olumlu geri bildirimler yapıldığından emin olmalıdır.

Her zaman etkili bir geri bildirim yapıldığında kişideki etkisi, yıkıcı olmak yerine onu yukarılara taşır. Bu yüzden olumlu geri bildirimler yapmak için birkaç püf noktaya dikkat edilmelidir.

Olumlu Geri Bildirim Yaparken Püf Noktalar

Öncelikle çalışanların işlerinde ilerlemeleri onaylanmalı ve bu konuda adil ve saygılı olunduğuna inanmaları sağlanmalıdır. Bunun yanında bir ekip üyesinin başarılarını diğer ekip üyeleriyle paylaşması, onlara ilham vermelerine yardımcı olabilir. Bir personelin diğer personel üyeleri önünde tanınması, asla kötü performans gösterici olma amacı ile yapılmamalıdır. Çünkü bazı çalışanlar diğer çalışanlardan daha iyi olarak değerlendirildiği için bu muhtemelen kızgınlığa yol açabilir.

Çalışanlar başarılı işler yaptıklarında onlara çabalarından dolayı teşekkür edilmeli, onlara iyi çalışmalarının organizasyon üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğuna dair bir veya iki örnek gösterilmelidir. Bir çalışanın iş performansının anlamlı bir değerlendirmesini hazırlamak ve sunmak için zaman ayırmak, yalnızca çalışanın işini yapma yeteneğini güçlendirmek ve geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda bir yönetici veya süpervizör olarak kuruluşun lider için belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olur!

Bunun yanında etkili bir geri bildirim yapılırken, sadece çalışanlarına söylenilen şey değil, nasıl söylendiği de önemlidir. Bir değerlendirme sırasında çalışanlarla konuşma şekli, çalışanın geri bildirimleri çalışmalarına başarılı bir şekilde entegre edip etmemesi konusunda önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu yüzden yargılayıcı cümleler kullanmamaya dikkat edilmemelidir. Bir personele geri bildirim verirken, odaklanmaya devam edilmeli ve görüşmede daha önce tartışılan bir öğeyi tekrar etmekten kaçınılmalıdır.

Değerlendirme sırasında asla ve her zaman gibi mutlak ifadeler kullanılmamalıdır ve gerçekçi olunması da önemlidir. Çünkü mutlak olan veya negatif olan cümleler kişiyi etiketleyerek aşırı derecede performans baskısı getirir. Ayrıca çalışanların itibarına saygı gösterilmeli, sert geri bildirimde bulunulması gerekirse, bu toplulukta değil özel olarak yapılmalıdır. Bir çalışana başkalarının önünde saygısızca davranmak, bireyin güvenine ve motivasyonuna zarar vermekle kalmaz, adlandırma ve utancına şahit olan diğer kişiler tarafından etkilenmesine neden olur. Çalışan Motivasyonu Nasıl Sağlanır?

Liderlerin işi zordur dediğinizi duyar gibiyiz. Elbette kolay olarak asla tanımlanmayacak kadar komplike olan bir liderin görevi öncelikle; işyerinde saygılı, güvenli ve sağlıklı bir atmosfer geliştirmektir.