Ekip Yönetimi Becerileri Nasıl Geliştirilir?

Ekip Yönetmek

Bir yönetici yakın zamanda bir ekibin başına atanmışsa yeni rolünü nasıl yöneteceği konusunda bilgi sahibi olmayabilir ve doğal olarak endişelenebilir. Bu endişe, meslektaşlarımın kuruluş hedeflerine ulaşmasına öncülük etme görevi verilen birçok kişi arasında yaygındır. Liderler uygun takım yönetimi becerilerine sahip olmadığında yeni rolüyle ilgili kendini eğitebilir ve teknikleri öğrenebilir.

Takım yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik takım yönetimi teknikleri şunlardır:

Ekip Yönetimi Teknikleri

Delegasyon 

Bir takımın başında olan bir lider tüm işi kendisi yapmak zorunda değildir. Ekip üyelerine çeşitli görevler vererek, bu işi daha hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayabilir. Başarılı bir çalışma için her üyenin yeteneklerine göre görevler atanması gerekir. Mesela üretim sorumlusuna ekipteki muhasebecinin uzmanlık alanı olan bütçeyi değerlendirmesi için bir görev verilmemelidir. Bu yüzden lider, takımın oluşturulma aşamasında her üyenin yetenek setleri ve uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olması gerekir, böylece uygun şekilde yetki dağıtabilir. Takım hedeflerini ve becerilerini eşleştirmek için kullanılacak iyi bir görev ve sorumluluklar listesi oluşturulmalı ve bu listede oluşturulan ekibin kurulma amacı ve çalışmasını nasıl yürüteceğini açıklaması yapılmalıdır. Bu görev dağılım listesi aynı zamanda, parkurun dışına çıkması halinde takımı tekrar yoluna sokmak için kullanılacağından çok önemlidir.

Motivasyon

Ekipteki kişiler yönlerini bulmak ve motivasyon olmak için takım yöneticisine sürekli müracaat ederler. Bu nedenle, takımın kendileri için belirlenen görevi yerine getirebileceklerine inanmalarını sağlayacak şekilde olumlu bir tutum sergilemesi gerekir. Takımların çoğu, görevi başarmak için gerekli becerilere sahip kişilerden oluşur ve tek ihtiyaçları olan doğrulamalar, teşvik ve işi yapabileceklerine dair bir hatırlatmadır. Ayrıca kişilerin motivasyon sürecinde farklı motive seviyeleri olduğu, bazılarının yüksek düzeyde motive olurken, bazıları ise en iyi şekilde performans göstermek için yönetsel girdilere ihtiyaç duyabileceği göz ardı edilmemelidir.

İletişim

Bu bir ekip liderinin sahip olması gereken en önemli beceridir. Bir ekip yöneticisinin, ne beklendiği konusunda net bir anlayış sahibi olması için ekip üyeleriyle açıkça iletişim kurabilmesi gerekir. Ayrıca etkili toplantılar yapmayı ve beyin fırtınası oturumlarını nasıl yapacağını bilmek zorundadır ve aktif bir dinleyici olmak da bir zorunluluktur. Verimli bir ekibin anahtarı doğru  iletişimdir. Uzaktan çalışan kişiler arasında yüz yüze iletişim sağlayan araçlar kullanılarak,  güçlü bir iletişim sağlanabilir.

Gelişim

Takım üyeleri büyük olasılıkla kariyerlerinde farklı aşamalarda ve farklı beceri seviyelerindedir. Takım liderinin, üyelerin yeteneklerini ve kariyerlerini daha da geliştirmelerine yardımcı olmak gibi bir rolü vardır. Bunu yapmak için onlara zorlu görevler vermeli ve becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda düzenli geri bildirimde bulunulmalıdır. Liderin başkalarını geliştirme konusunda ne kadar iyi olduğu, bir takım lideri olarak kendi başarısını belirleyecektir. Üyelerin daha iyi olmalarına yardımcı olabilirse, başka çalışanlarda o liderlerin ekibinde çalışmak isterler. Ekip üyelerin gelişmesine yardımcı olmak için farklı görevler sırasında onlarla işbirliği yapılabilirken, takımların çalışmasını kontrol etmek ve geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanabilecek araçlardan da faydalanarak işlerini kolaylaştırabilirler. Mesela depolama araçlarını kullanarak büyük dosyaları saklayabilir ve ortak paylaşım yaparak ekip üyelerin her biriyle belgeler üzerinde ortak çalışabilmeleri mümkündür.

Disiplin

Bu, birçok ekip yöneticisinin kaçınmak isteyeceği bir olgudur. Ancak sık sık takım üyelerinden birine karşı uygulamak gerekebilir. Takım içinde disiplin sorunu varsa kargaşalar yaşanabilir. Disiplin sorunları varsa ekip üyeleri arasında saygı eksikliği, zamanlama hatası, anlaşmazlık, gibi problemler yaşanabilir. Ekip yöneticisi disiplin sorunları ortaya çıktığında, konuyla ilgili bilgi toplamak için zaman ayırmalıdır ve sonra harekete geçmelidir. Disiplinsizlik devam ederse diğer üyeler disiplinsiz kişiyi kınayabilir ve ayrıca işlem yapılmaması durumunda problemler büyüyebilir.

Bir proje için bir ekip oluşturulması gerektiğinde o takımın lideri de seçilir. Bu takım liderinin etkili bir şekilde liderlik yapabilmesi için becerilerini geliştirmesi ve uygulaması gerekir. Bunun yanında takımı başarıya götürmede yararlı olacak araç ve teknikleri kullanması, yerinde ve gerekli seviyede otorite uygulaması da gerekir.

Ekip Başarısı

İyi bir takım, şirket başarısında önemli bir faktörken, ekip çalışanlarının becerileri de takım liderinin başarısında önemli bir rol oynar. Dolayısıyla ekip çalışanlarının takım oluşturma aşamasında projeye uygun seçilmesi önemlidir.