Yeşil Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar?

İnsanlık tarım ile ekonomik faaliyetlerinden sanayileşmeye geçerken sadece yatırımı ve kazanmayı hedeflediler. Oluşabilecek kimyasal atıklar, kaybedilen ormanlar, kirlenen sular tamamen tahrip oluncaya kadar kötü gidiş ile çok da alakadar olmadılar ne yazık ki.

Doğadaki kaynakların kirlenebilir ve tükenebilir olduğunu fark ettikleri andan itibaren çözüm yollarını da aramaya ve kaybedilen doğal varlıkları telafi etme çalışmalarını organize etmeye başladılar. Mevcut doğal kaynakların korunmasını sağlamak, kaybedileni yerine koymak, tahrip olanı onarmak çağdaş yaşam biçiminin gereği kabul edildi.

1950 yıllarına kadar dünya doğaya ne yaptığının pek farkında olmadı. Doğa ile ilgili uyanış, sivil toplum örgütlerinin oluşması, yasal düzenlemeler daha çok 20. Yüz Yılın ortalarından sonraya rastlıyor. Günümüzde çevre bilinci artık üretici firmalar tarafından dikkate alınır hale gelerek üretimde çeşitli standartlar getirildi.

Piyasaya sunulan ürünün doğa dostu olması, üretiminde oluşan atıklardan ambalajına kadar süreçte kullanılan yan sanayi ürünlerine kadar dönüşebilir nitelik taşıyıp taşımadığı değerlendirme kapsamına alındı. Küresel düzeyde doğa dostu üretim yaptığını duyuran firmaların güvenilirliği ve saygınlığı artarken bu nitelikleri o ürünleri piyasada tercih edilir yaparak kârlılığını artırdı ve pazarını genişletti.

Çevresel kirliliğe sebep olan ekonomik faaliyetlerin başını Turizm sektörünün çektiğini belirtiyor kaynaklar. Küresel düzeyde yapılan bir incelemenin sonuçlarına göre dünyadaki otel sayısı Dört Buçuk Milyar civarında. Araştırmada, yeşil pazarlama faaliyetinin gerekli olmasına neden olan etkenlerden söz eden bilgilere de yer verilmiş.

Yeşil pazarlama çalışma alanının oluşturulmasına, bu alanda faaliyet gösterecek yeterli bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi çalışmalarına hız veren, öncelikle toplumun çevre bilincinin gelişmesi, entelektüel bakış açısının topluma hâkim olması ve tüketici taleplerinin bu doğrultuda değişim göstermesi olarak gösteriliyor.

Toplumlarda doğaya duyarlı çalışmaların yayılması, bireylerin ve doğa dostu örgütlerin doğal kaynakları korumaya yönelik çalışmaları ve gösterdikleri hassasiyet nedeni ile turizm çalışmalarına tüketicinin bu yaklaşımını tatmin etme gerekliliği Yeşil Pazarlama yaklaşımını oluşturur.

1993 yılında Yeşil Oteller Birliği kurulur. Türkiye’de Yeşil Yıldız sertifika uygulaması hayata geçirilir. Yeşil Yıldız belgesini, Turizm işletme belgesine sahip olan girişimciler alabiliyorlar. Yeşil Yıldız bulunan bir etiket uygulaması, çevreye duyarlı, su ve enerji tasarruflarına önem veren dönüşebilir ürün kullanan sistemi temsil ediyor.

Küresel düzeyde YEŞİL kelimesi doğaya duyarlı ve sürdürülebilir olmayı anlatıyor. Doğanın dengesi ile uyumlu, doğa yasalarını ihmal etmeyen, doğal kaynaklara zarar vermeyen ve gereksiz israf etmeyen bir anlayışı temsil ediyor.

Çevreci anlayış ve yaklaşımların ekonomi dünyasındaki uygulamalarına geçerek, ticari perspektif bakış açısı ile değerlendirdiğimizde YEŞİL faaliyetlerinin ticari ürünler üzerindeki etkileri pazarı hareketlendirmiş ancak organik olmaları için ekstra bir çaba gerektirmesi nedeni ile bu durum ürün satışında tüketiciye yansımıştır.

YEŞİL ürün fiyatlarının pazarda diğerlerinden daha pahalı olmaları nedeni ile satış grafiklerine bu durum aynı şekilde yansımakta, üreticiyi bu yönü ile tatmin etmemektedir. Ancak araştırmacılar bu durumu çok da fazla önemsemiyor, zira gelişen dünya insanı küresel anlamda konuya duyarlılığını her geçen gün artırmakta, yetişen her nesilde bu anlayış prensibe dönüşerek birey ve tüketici olarak algısı bu yönde biçimlenmekte yorumunda bulunuyorlar. Bu bağlamda YEŞİL PAZARLAMA, ekonomik yaşamın vazgeçilmez ve gelecek vadeden bir çalışma alanı olarak varlığını sürdüreceğe benziyor.

YEŞİL PAZARLAMA faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için, etkin ve verimli bir biçimde uygulanabilmesi için bu alanda yetişmiş ve deneyim kazanmış kimselere ihtiyaç bulunmaktadır. YEŞİL PAZAR faaliyetleri yine pazarlama ilkeleri çerçevesinde şekillenecek, çağdaş yaklaşım şekli ile tüketici odaklı olacak fakat çevreye duyarlılık temelinde oluşması nedeni ile tüketici gruplarının yaş, cinsiyet ayrımları ve tercihleri gözetilerek bir pazarlama stratejisi oluşturulacaktır.

YEŞİL PAZAR toplumun gelişmesi ile paralel olarak her geçen gün tercih edildiğinden ve inşaattan tarıma, kozmetikten gıdaya tüm sektörleri kapsadığından uyulama alanı nerede ise sonsuz, tercih edilebilirliği yüksek yıldızı parlayan ve uzun yıllar toplumda ihtiyaç duyulacak meslekler arasında değerlendiriliyor.

YEŞİL PAZAR faaliyetini en fazla etkileyecek, Pazar hacmini genişletecek en büyük etken gittikçe artan çevre bilincidir. Çevre yönetimi toplumların gündemini en fazla meşgul eden konulardan biri haline gelmiş, sağlıklı yaşamın ancak sağlıklı  doğal koşullarda, sağlıklı su tüketerek ve sağlığa uygun ürünler kullanarak mümkün olacağının farkına vararak, kaynakları ve süreci en etkin şekilde yönetme çabası içine girmişlerdir.