Türkiye’de İş Gören Profili Nedir?

Ülkemizdeki iş gören profili hakkında konuşabilmek için öncelikle en yakın tarihli iş gören istatistik sonuçlarına bakmak gerekli. Mayıs 2017 Tarihli iş gücü istatistik sonuçlarına göre 15 yaş ve üstü işsiz sayısı 3 Milyon 225 Bin kişiye ulaşmış. İstihdam oranı %47,7, iş gücüne katılım oranı ise %53 olarak gerçekleşmiş.

Kayıt dışı çalışan kimseler herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışan kişilerde, 0,4 puanlık bir artış gerçekleşmiş ve rakam %34,2’ye ulaşmış. Tarım dışı aynı zamanda kayıt dışı çalışanların oranı ise 0,6 puan artarak %22,4 olarak gerçekleşmiş. Kamu istihdamında düşüş olduğunu belirtiyor Türk İstatistik Kurumu verileri.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin basında yer alan açıklamalarında, üretimde çalışacak iş gücü bulunamadığına değinilirken eğitim seviyesi yükseldikçe iş bulma şansının gerilediği bilgisi verilerek ters orantılı işleyişe  dikkat çekiliyor.

İş Gören Açığı Bulunan Sektörler

Ekim 2017 itibarı ile yapılan araştırma sonuçlarına göre İmalat Sanayi’nde %30 oranında iş gören açığı bulunduğu belirtilmiş Sağlık sektörü ise %29 ile İkinci sırada İmalat Sektörünü takip ediyor. Turizm %28 iş gören açığı veren sektörlerden personel türü ise Resepsiyon görevlisi, Garson, Barmen, Meydancı. Tekstil sektöründe Makineci, Üretim Şefi, Üretim Elemanı.

Gıda sektöründe, Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Üretim Elemanı. İnşaat Sektöründe, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri, İnşaat şefi, Mimar. Hizmet Sektöründe, Satış Elemanı, Müşteri Hizmetleri, Tanıtım Elemanı. İmalat Sektöründe, Beden İşçisi, Üretim İşçisi. Perakende sektöründe, Kasiyer, Mağaza Görevlisi, Mağaza Sorumlusu. Bilişim Sektöründe, Yazılım Uzmanı, Web Tasarım Elemanı, Grafiker, SEO Uzmanı.

Nitelikli İş Gücü Eksikliği Nasıl Giderilir?

Çeşitli kurs merkezleri ve İŞKUR bu alanda hizmet veriyor İŞKUR ve Belediyeler tarafından vasıfsız iş gücü olarak nitelenen kimselerin birer meslek edinmeleri için çaba gösterildiği gibi özel kurs merkezleri de fiyatlarını minimum seviyede tutarak eğitim hizmetlerinde maksimum verimi hedefleyerek sosyal sorumluluk bilinci ile nitelikli iş gücünün oluşturulması çalışmalarına destek veriyorlar.

Yapılan bir araştırmaya göre küresel düzeydeki işletmelerin %35 gibi bir bölümü ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü bulamadıklarını dile getirmişler. Ülke ekonomisinin büyümesinin önündeki en büyük engel nitelikli iş gücünün olmamasıdır diyen uzmanlar bu sorunu en fazla yaşayan ülkenin Japonya, Brezilya ve Hindistan olduğunu listeyi Türkiye ve Hong Kong’un izlediğini belirtiliyorlar.

Nitelikli iş gücünün istihdam edilebilmesi için gerekli dengelerin sağlanması gerektiği konusuna da dikkat çekiliyor. Meslek Liselerinin daha cazip hale getirilmesi çözüm önerilerinden sadece Bir tanesi. Ülkemizde eğitim seviyesi yükseldikçe insanların beden işlerinde çalışmak istememeleri ya da iş beğenmiyorlar şeklinde tanımlanmaları sebebi ile yurt dışından işçi ithal edilebileceği seçenekleri dile getiriliyor. Aslında gelişmiş ülkelerde rastlanan bir durum tespiti zira Almanya da Türkiye’den beden işlerinde çalışacak işçi ithal etmişti kendi ülkesinde bu alanda açık bulunmasından dolayı.

Ülkemizde eğitim seviyesi yükseldikçe benzer sorunların ortaya çıkması, karşılaşılması doğal sonuçlar olarak değerlendirilebilir. Ayrıca AR-GE merkezlerinde nitelikli iş gücü ihtiyacı bulunduğu ülkemizde sayılarının 500’ü geçmesi beklenen merkezlerde çalışacak nitelikli çalışanların da yurt dışından getirilmesi önerisinde bulunuluyor.

2018 İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

2018 Yılı ocak ayında işsizlik sayısı gerileyerek 3 Milyon 409 Bin kişi olmuş, istihdam rakamları 1 Milyon 357 Bin kişi artış göstermiş. İş gücü katılım sayısı ise 780 Bin kişi artmış, kayıt dışı çalışanların oranında bir değişiklik gözlemlenmemiş.

İşsizlik Sorunu Nasıl Çözülebilir?

Bu konuda girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri öngörülerini paylaşmışlar. Öncelikle yatırımların artırılmasını önermişler ki uzun zamandır ülkemiz tüm kurumları ile bu yönde çalışmalar gerçekleştirerek küçük ve orta ölçekli girişimlerin üretim ve imalat alanında ticari yaşama katılmalarına destek sağlıyor. İşsizlik Nedir?

Teşviklerin artırılması konusu yine aktif olarak uygulaması süren çözüm yollarından biri, bir diğer çözüm yolu mesleki eğitime önem verilerek vasıfsız iş gören bırakılmaması. Bu konudaki çalışmalar büyük bir özveri ile devlet kurumları tarafından sürdürülürken özel mesleki kurslar da sosyal sorumluluk bilinci ile nitelikli iş gücünün artırılması çalışmalarını düşük fiyat verimli eğitim anlayışı ile desteklemekteler.

İşsizlik hiçbir zaman sıfırlanmaz gibi bir yaklaşım oldukça kötümser olsa gerek üretimin, imalatın teşvik edildiği amaca uygun gerçekleştiği ekonomik ortamda işletmelere nitelikli insan gücünü kazandıracak İnsan Kaynakları yönetimi politikaları ile ihracat ve ithalatın geliştirilmesi ile Avrupa coğrafyasındaki istikrarı yakalamak mümkün zaten çabalar da bu yönde tüm hızı ile sürüyor. Bireylere de bu noktada çok görev düşmekte bir mesleğim var diyemeyen ya da bu bilgiyi belgelemeyen herkesin gücüne göre mesleki kurslara bir an önce gitmeleri girişimcisi ile devlet kurumları ile gösterilen çabaya konunun tarafı olarak katılmaları gerekmektedir.