Veri Tabanı Yöneticisi

Veri Tabanı Yöneticisi Mesleği

Veri Tabanı Yöneticisi mesleğinin en kısa tanımı bilgisayar sistemlerinin veri alt yapısını oluşturmaktır diyebiliriz. Peki veri tabanı nedir dersek İngilizce söylemi ile Data Base verilerin bir konu hakkında ki tüm bilgilerin belirli bir düzen halinde depolandıkları sistem olarak tanımlanıyor.

Verileri depolayan kullanılan yazılım programıdır veri tabanı ise depolanan bilgiyi yönetebilen değiştirebilen sistemdir. Veri tabanında çok sayıda bilgi işlenip elektronik ortamda kayıt altına alınarak yedekleniyor, kontrol ediliyor ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan bilgilere dönüşüyor.

Veri tabanı yöneticiliği geleceğin parlak meslek gruplarından biri. Bilişim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen henüz ne iş yapacağı konusunda karara varmamış olan kariyer yaşamının başlangıç noktasında bulunan Kobi Vadisi İK okuyucularına, bu meslek dalı hakkında bilgi sahibi olmalarını öneririz.

Kariyer yaşamının belirli bir noktasında değişiklik yapmak isteyen ya da kariyer değişikliği yapmak durumunda kalan bilişim teknolojilerine ilgi duyan okuyucularımız için de seçeneklerden biri olabilir. Gelişen ve değişen ülke koşulları çağın gereği olarak belli meslek gruplarını kazancı az yetersiz hale getirebiliyor ya da tamamen ortadan kaldırabiliyor.

Bazı meslek gruplarının popülaritesinin son bulması meslek sahiplerini yeni iş kollarına yönelmeye belki yeni eğitimler almaya mecbur bırakıyor ancak ekonomik yaşamdan bazı meslekler silinirken yeni ve çok daha çeşitli üstelik kazancı yüksek meslekler iş ve ekonomi dünyasında yerini alıyor.

Veri tabanı yöneticiliği günümüz ve gelecek yılların tercih edilen ve edilecek mesleklerinden. İş ve İşçi Bulma Kurumu yayınlarında veri tabanı yöneticisi ne iş yapar sorusu kuruluşun veri tabanını tasarlayan, bakımını yapan ve denetleyen, veri tabanının standartlarını belirleyen, bunlara uyulmasını sağlayan, yeni ya da değiştirilmiş sistemlerin bilgi gereksinimlerini inceleyen, veri tabanı spesifikasyonlarını geliştiren nitelikli kişidir şeklinde yanıtlanmış.

Veri Tabanı Yöneticisi Olarak İş Bulmak

Hangi sektör olursa olsun veri tabanı yöneticileri kolaylıkla iş bulabiliyor kurs eğitimi ile bu meslek dalında çalışmak mümkün. Sunucu ve veri tabanı uygulamaları adı altında verilen iki ayrı eğitimden ve eğitimlerin sonunda alınan sertifikalardan sonra Veri Tabanı Yöneticisi olarak iş aramak mümkün olacaktır.

Bir firmada Veri Tabanı Yöneticisinden beklenen iş sorumluluğu nelerdir dersek, genel tanımı ile göreve başladığı firmanın veri tabanını yönetmek diyebiliriz detaylandırdığımızda veri tabanı sunucularını tasarlamak, kullanılabilirliğinden sorumlu olmak, veri dağıtım ve veri arşivleme işlevini yerine getirmek, kurtarma dahil veri tabanının güvenliğini sağlamak, veri tabanı bilgilerinin mobil cihazlara aktarım görevini yerine getirmek, veri parametresi tablolarını üretmek, pek çok veri tabanı uygulamasında yeterli bilgi sahibi olmaktır.

Eğitim durumuna göre bu alanda çalışacağınız pozisyon aşamaları değişebilmekte firmanın kriterleri ile Veri Tabanı Yöneticisinin bilgi düzeyinin uyuşması çalışılacak pozisyonun belirleyicisidir. Veri Tabanı Yöneticisi maaşı pozisyonlarına göre 2.000 Lira ile 6.500 Lira arasında değişmekte.

Bilişim Sektöründe Çalışmak

Bilişim sektöründe maaşlar biraz daha yüksek eğitim durumu yükseldikçe maaş miktarı da artıyor. Bilişim teknolojisini oluşturan tüm aşamalar çağın ve gelecek yılların gelişen tercih edilen meslek dalları olarak rağbet görecektir.

Bilişim Teknolojisi Ürünlerinin kamu ve özel tüm kuruluşların temel ihtiyacı haline gelmesi sektörü büyütmüş bu alanda çalışacak profesyonel kişilere duyulan ihtiyaç da artmıştır. Tüm işletmeler her geçen gün kurumlarında bilişim alanına daha fazla yatırım yapmaya başlamışlardır.

Yurdumuzda bilişim sektörünün başlangıç dönemi yaklaşık 50 yıl kadar gerilere dayanıyor önceleri montaj sanayi ile başlamış önemi fark edildikçe yatırım alanı genişlemiş sektör geliştikçe sektörde uzman eğitimli bilgili personel ihtiyacı artmış ve artarak devam ediyor.

İlk elektronik bilgisayar 1940’lı yıllarda geliştirilmiş ilk ticari bilgisayar ise 1951’de kullanılmaya Amerika Birleşik Devletleri’nde başlanmış ve o günden günümüze kadar inanılmaz bir hızla gelişme kayıt etmiş.

Bilişim teknolojilerinin önemini vurgulamak açısından kısaca gelişimine ve tarihçesine de değindikten sonra ana konumuz olan Veri Tabanı Yöneticiliği mesleğini tanıtmaya devam edebiliriz. Veri tabanı alanında çalışacak kişilerin sunucu yönetimi bilgisine de sahip olmaları gerekiyor.

Sunucu, bilgisayar ağı ile bilgileri kullanıcılara dağıtan yazılım sistemi olarak tanımlanıyor. Sunucular pek çok alanda kullanılabiliyor sunucu yönetimi denildiğinde bu görevi yerine getirecek kimsenin sunucu takibini yapabilmesi, sunucunun verimli çalışabilmesi için gerekli bilgiye sahip olması, sunucu üzerinde ki bilgileri güncellemesi, oluşabilecek sorunları giderebilecek bilgiye sahip olması gerekmektedir.