Sosyal Medya Uzmanı Ne İş Yapar?

Sosyal Medya Uzmanlığı

Sosyal medya uzmanlığı üniversitelerde bölümü bulunan dijital dünyanın yeni oluşturduğu mesleklerden biri. İnternetin yaşamlarımıza girmesi ile birlikte ticari faaliyetlerimizin de internet ortamına taşınması kaçınılmaz olunca beraberinde pek çok meslek kolu yenilenen biçimleri ile sanal alemde yerini aldı.

Marka uzmanlığı, satış pazarlama uzmanlığı ve imaj tasarımcılığı gibi meslekler internet ortamında faaliyet göstermeye başlarken dijital dünyanın kendi oluşumu teknolojik yeniliklerin getirdiği koşullar ile uyumlu pek çok meslek alanını bünyesinde bir araya getirerek yeni meslekler oluşturdu.

Sosyal medya denilince; Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube gibi alanları sayabiliriz. Sosyal medya uzmanları ve danışmanları her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği bu alanlarda ilgili konuları hakkında faaliyet göstererek mesleklerini uygularlar. Satış pazarlama dijital pazarlama uygulamaları ile internet ortamında farklı bir eylem ve işin farklı gerekliliklerini ortaya koyarken benzer durum diğer iş kolları içinde söz konusu olur.

Sosyal medya çalışması ise benzer ya da Bir’den fazla ilgili meslek kollarının faaliyetini bir arada etkin hale getirir. Dijital Pazarlama Ajansının 2017 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 238 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Dünyanın yarısından fazlasını oluşturan nüfus akıllı telefon kullanıyor, internete cep telefondan bağlanmak daha yaygın ve mobil bağlantılar genellikle geniş bant. Sosyal medya uzmanlığını gerekli kılan koşulları anlayabilmek açısından dijital dünyanın araştırma sonuçlarını kısaca incelemekte fayda var

Türkiye’de sosyal medyayı mobil araçlardan kullanan kişi sayısı 42 Milyon olarak açıklanırken 48 Milyon kişinin de internete bağlandığı belirtilmiş. Akıllı telefon kullanım yaygınlığı %75 civarında. Dijital alem gerek ülkemizde gerek dünyada kullanıcı potansiyelini hızlı bir biçimde artırmış. İnternet kullanım oranı %10 artış gösterirken sosyal medya kullanım oranı ise %21 büyüme gerçekleştirmiş.

Küresel düzeyde ziyaretçi oranı, her gün artan sosyal alanlar ticari faaliyetlerin etkin yürütülmesinin vazgeçilmez seçeneği haline gelince bu alanı yönetebilecek internet kullanıcılarının özelliklerini bilen, teknolojiyi iyi düzeyde kullanabilen, ticari faaliyetlerin ve ilgili meslek kollarının fonksiyonlarını sosyal alana uyarlayarak verimi artırabilecek uzman ve danışmanlara ihtiyaç doğmuş gereken nitelikli iş gücü açığı da üniversitelerden karşılanmaya başlamış.

Sosyal medya uzmanı ile çalışan bir işletme öncelikle markasını tanıtacak bir yardımcı edinmiş oluyor bilgi dağarcığında pek çok niteliği beraberinde bulunduran uzman, tüketici algısını ürün ve marka üzerine yönlendirecek bu amaca hizmet edecek gerekli sosyal alanları etkili bir biçimde kullanacak ve yönetecektir. Dijital ortama ait tanıtım, halkla ilişkiler, satış pazarlama tekniklerini bilen kişidir sosyal medya uzmanı.

Ticari faaliyetinizde kısa sürede çok kişiye ulaşmanın yolu internet kullanmaktan dolayısı ile internetin sunduğu platformlarda yer almaktan geçiyor. Gerçek faaliyetteki reklam giderleri ile dijital ortamdaki reklam çalışmaları arasında finansal giderler açısından ciddi farklar olacaktır.

Sosyal Medya Danışmanı Ne İş Yapar?

  • Sosyal medya danışmanı, ilgili işletmenin sosyal ağ hesaplarını oluşturur
  • Sosyal ortamdaki reklam faaliyetlerini yönetir
  • İşletmeye özel teknik, stratejik çalışmalar geliştirir
  • Sanal ortamdaki görsellerinizin etkinliğini yönetir
  • Dijital ortamda gerçekleştirilecek kampanya ve reklam çalışmalarından sorumludur
  • Dijital ortam faaliyet raporlarını hazırlar işletme sahibi ile paylaşır
  • Satışların dijital ortamda artmasına yönelik politikaları oluşturur
  • Marka çalışmalarını tüm içeriği ile yönetir
  • En önemli niteliği iletişim becerisidir

Sosyal medya uzmanlığı mesleğinin değerini yükselten ana etken kısıtlı olanak ile sağlanan maksimum faydadır, profesyonellik ve bilgi gerektiren iletişim yeteneği ile güçlenen iş faaliyetidir. Uzman işe firmanın markasını konumlandırmak ile başlayacak ardından konumu güçlendirecek ve tanınırlığını süreç içinde tercih edilirliğini artıracak çalışmalara yönelecektir.

Sosyal Medya Uzmanlığı Yapmak

Instagram, Facebook ve Twitter yoğun olarak kullanılan sosyal platformlar ayrıca Google arama motorlarının kullanımı oldukça önemli. İçerik paylaşımları, özel kampanyaların sosyal ağlarda yoğun biçimde kullanımı, takipçilerin mesajlarının yanıtlanması, reklam çalışmalarının yoğun biçimde devam etmesi sosyal medyada işletmenin etkinliğinin artmasını sağlayan ana unsurlar ve sosyal medya uzmanının önemli faaliyet alanları.

Sosyal ortamdaki dinamizmin gerçek ortamda bulunması mümkün değil dijital dünyada her şey birkaç saniyede gerçekleşiyor ve bu durum işletmelere müthiş bir avantaj sağlıyor. Uygulamaya konulan bir yeniliğin tüketici tarafında nasıl değerlendirildiği ya da reklam çalışmalarının nasıl sonuçlandığı bilgisine çok kısa sürede ulaşmak, yeni bir stratejiyi ya da kampanyayı hızlı bir biçimde hayata geçirmek ancak dijital ortamın aktivitesi içinde mümkün.