Ürün Müdürü Kimdir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ürün Yöneticisi Ne İş Yapar?

Ürün yöneticileri, bir ürünün başarısını yönlendirmekten ve geliştirmekten sorumlu çapraz işlevli ekibin liderliğinden sorumludur. Bir ürün veya ürün hattı için stratejiyi, yol haritasını ve özellik tanımını belirleyen, özellikle teknoloji şirketlerinde önemli bir organizasyonel roldür. Bu pozisyon aynı zamanda pazarlama, tahmin, kar ve zarar sorumluluklarını içerebilir. Ürün müdürü kavram olarak incelendiğinde birçok yönden, marka yöneticisine benzemektedir.

Ürün yöneticileri, organizasyonu yönlendirmek ve stratejik ürün kararları almak için gereken derecede ürün uzmanlığını sağlar. Genellikle pazar ve rekabet koşullarını analiz eder, farklılaştırılmış ve müşteri taleplerine göre benzersiz değer sunan bir ürün vizyonu oluşturur. Rol stratejik olarak taktikten birçok faaliyete yayılır ve en önemlisi mühendislik, pazarlama, satış ve destek ekipleri arasında önemli işlevler arası liderlik sağlar. Daha ayrıntılı olarak tanımlamak gerekirse; ürün müdürü, üretim firmalarında üretilecek ya da üretilmekte olan ürünlerin başarılı bir şekilde pazara sunulması için çalışmalar yapan, pazarlama etkinliklerini doğrudan yürüten, hedeflenen satış hacmi ve kar marjını artırmak ve genişletmek için piyasayı takip eden kişinin mesleki unvanıdır.

Ürün Yöneticisinin Görevleri

Görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Fırsatları Tanımlamalıdır

Ürün Müdürü, faaliyet gösterdiği sektörde var olan fırsatları tanımlamalıdır. Şirketin bulunduğu alandaki uzman olması zorunluluğu bulunan ürün müdürü, rekabet,mevcut ve yaklaşmakta olan trendler hakkında elinden geldiğince bilgi sahibi olmalıdır. Ve sürekli olarak güncel kalmalıdır.

Stratejik Planlama Yapmalıdır

Bir ürün müdürü, ürün için hem uzun vadeli hem de kısa vadeli vizyonu belirleyebilmelidir. Bu ürün müdürünün asli görevlerinden biridir.

Kaba Taslak Wireframe (Şema Tasarımı) Bilgisi Olmalıdır

Hiç kimse bir ürün yöneticisinin usta bir wireframe tasarımcısı olmasını beklemese de kaba taslak bir şekilde bilgisinin olması gerekir. Çünkü Wireframe bir işte düzenli ve sistematik işleyişin sağlanmasında planlı bir şekilde doğru algoritma üzerinde yürütülmesini sağlamaktadır. Bir nevi bir web sitesinin mimari olarak iskeleti tasvir edilebilir. Bu bilgisi sayesinde bir ürün yöneticisi işin kurgusunu, proje aşamalarını, yazılımcısına ve müşterisine kod yazılıma gerek duymadan sunabilme fırsatını bulur. Bu bilgi özellikle dijital ürün müdürleri tarafından bilgi sahibi olunması gereken bir konudur.

İşlevler Arası İletişim ve İşbirliği Sağlamalıdır

İstisnai bir ürün lideri, işlevler arası iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır. Kuruluşun çeşitli ekiplerinde neler olup bittiğinin farkındadır ve herkesle dostane ilişkileri sürdürür. Harika ürünlerin silolarda üretilmediğini bilir.

Tüm Dokümantasyonların Sağlanmasından Sorumludur

İş gereksinimleri belgesi, işlevsel özellikler belgesi, ürün gereksinimleri belgesi vb. gibi belgelerinde dahil olduğu tonlarca belgeden ürün yöneticisi sorumludur. Tabii ki, bunlar şirketten şirkete değişiklik göstermektedir.

Proje Yönetiminde Yetkilidir

Bir ürün yöneticisinin çok düzenli ve ayrıntılı olması gerekir. Farklı ekiplerden bilgi toplar ve uygun paydaşlara iletir. İyi bir ürün yöneticisi ekibinde kimin ne yaptığını ve ne zaman daha iyi çalışacağını bilmesi gerekir ve bu amaca ulaşıldığından emin olmalıdır.

Pazar Araştırması Yapmalıdır

Bir ürün yöneticisi, ürünü için bir pazar olup olmadığını araştırır ve varsa hedef kitlesinin davranışsal özelliklerinin ne olduğunu bilmesi için pazar araştırması konusunda istekli olmalıdır. Hedef kitlenin detaylı bir analizini yapmak zorundadır.

Veri Analizi Yapmalıdır

Veriler bir ürün yöneticisi için çok önemlidir. İyi kararları ancak önündeki verileri anlayabiliyorsa verebilir. Çoğu kuruluş, her gün üretilen büyük miktarda veriye dikkat çekmek için veri uzmanlarına ve iş analistlerine sahip olsa da ürün yöneticilerinin temel veri analizlerini kendi başlarına yapabilmeleri için bazı SQL ve Excel gibi programları kullanmayı bilmeleri beklenir.

Ürünün Doğrulanmasını Yapmalıdır

Bir ürün yöneticisi, müşterinin şirketteki savunucusudur. Müşteriyi ve ihtiyaçlarını anlamak onun işidir. Her an müşterilerle tanışmak için zaman bulması ve daha sonra ne istediklerini anlamaları ve kendilerine sunulan mevcut çözümler hakkında geri bildirim almaları gerekmektedir.

Ürün Teslimatının Zamanında Yapılmasını Sağlamalıdır

Hiçbir ürün mükemmel değildir çünkü mükemmellik, sonsuz bir gelişim aşaması gerektirir. Ne yazık ki, gerçek dünya zaman çizelgelerine bağlıdır. Bu yüzden bir ürün yöneticisi, hangi özelliklerin ürüne dahil edilmesi gerektiğini ve neyin engelleneceğinin önceliğini bilmelidir. Ürünü doğru yapmak ve zamanında müşteriye çıkarmak arasındaki dengeyi korumak zorundadır.

CEO Sorumluluğuna Sahip Olmalıdır

Bir Ürün Müdürü, ürününün CEO’sudur. Bu nedenle; şirketindeki satış ve hizmetlerin, ürünü iyice anladığından ve işlerini daha iyi yapabildiğinden emin olmak onun sorumluluğundadır.

Başarılı Ürünler

Başarılı ürünler; birbirine bağlı, işe odaklanmış ve motivasyonu yüksek üyelerin oluşturduğu bir ekip tarafından üretildiğinden için müşteriler tarafından benimsenmişlerdir. Ve tüm bu rollerin başlangıcına bakıldığı zaman uzman bir ürün yöneticisi vardır.