İşsizlik Nedir? İşsizliğin Tanımı, Türleri ve Sebepleri

İşsizlik Durumu Nedir?

Bir kişinin işsiz olduğu ya da belirli bir süre için bir iş bulamadığı döneme denir. Ayrıca, bir iş arama faaliyeti devam eden kişi anlamına da gelir. Bu genellikle çoğu yeni mezunun başına gelen bir durumdur ve birçok ülkede birçok genç, mezuniyet sonrası bir iş bulmakta zorlanmaktadır.

Farklı İşsizlik Türleri Nelerdir?

Günümüzde işsizlik oranı, önceki yıllara nazaran daha yüksektir. Bu, tüm dünyada zorlu ekonomik zamanları vurgulayan bir durumdur ve gün geçtikçe maalesef artmaktadır. Bu işsizliğe sezon, ekonomik kriz, uluslararası diplomatik çatışmalar ya da iş alanlarının azalması gibi farklı konular neden olmaktadır. Böyle nedenlerle bile, işsizlik farklı türlerde kategorize edilmektedir. Bu işsizlik türlerinden on tanesi kişilerin yaşadığı farklı istihdam problemi türleridir ve herkesin yaşadığı işsizliğin kategorisi farklıdır.

Aşağıda işsizlik türleri ve nedenleri hakkında bilgiler sunulmuştur

1. Döngüsel İşsizlik

Emtia veya hizmetlere olan talebin azalması nedeniyle talep azaldığında , bu tür işlerde çalışanlar işsiz kalacaktır. Buna döngüsel işsizlik denir. Döngüsel işsizliğin mükemmel bir örneği, müşteri talebinin azalması nedeniyle mobilya talebinin düşük olmasıdır ve birçok mobilya üreticisi döngüsel olarak işsiz kalmalktadır. Ayrıca, bu tür bir işsizlik, mal ve hizmetlere olan talebin azalmasına neden olmaktadır.

2. Doğal İşsizlik

Bu, parasalcı ekonomistlerle ilişkili bir terimdir. İşgücü piyasası dengede olduğunda mevsimsel, sürtünmeli ve gönüllü işsizliği içeren bir durum olarak var olan işsizlik oranları yükselir. Doğal İşsizlik işsizliğin sürtünme ve yapısal kategorilerinden oluşur.

3. Yapısal İşsizlik

İş fırsatları var ancak gerekli becerilere sahip çalışanlar mevcut değilse, ya da nitelikli olanlar bu alanlarda çalışmıyorsa ortaya çıkan işsizliğe denir.  Ek olarak, yapısal işsizlik yıllarca var olabilir. Afrika gibi bir kıtadaki imalat işleri gibi işlere bakıldığında, kalifiye işçi sayısı, gerekli işgücünün sayısından azdır.Bu tür bir işsizliğin tek çözümü, hükümetin işsizlik oranını düşürecek yetersiz işgücünü çözmek için önlem almasıdır.

4. Sürtünme veya Arama İşsizliği

Bu kısa vadeli bir işsizlik türüdür ve sürtünmeli işsizliğin ekonomi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu işsizlikte kişiler işsizdir ancak belli bir süre sonra iş bulmaktadırlar. Bu tür işsizliğin sebeplerinden bazıları genellikle yeni iş olanakları, hastalık, evlilik, doğum veya emekliliktir.

5. Gizli İşsizlik

Bu tür bir işsizlik, belirli sayıda işçiden belirli bir görevi yerine getirmek için daha fazla sayıda işçinin işe alınması anlamına gelir. Basit bir ifadeyle, ek işçiler yeniden işten çıkarılsa bile üretkenlik üzerinde hiçbir etkisi olmayacak demektir. Yedi kişiye ihtiyaç duyan bir iş varsa, ancak bu işi yapmak için on kişiyi işe almaya devam edilmelidir. Bu, işin verimliliği aynı kalırken, harcamalarını artıracağı anlamına gelecektir.Fazla çalışanlar çıkarıldığında, verimlilik aynı kalır, ancak giderler düşürülmüş olur. Halen, bu tür işsizlik, çoğunlukla iş olanaklarının az olduğu, işçi sayısının yüksek olduğu tarım ve hizmet gibi sektörlerde görülmektedir.

6. Mevsimsel İşsizlik

Mevsimsel işsizlik, belirli hizmetler için belirli bir süre içinde azalan talep nedeniyle oluşmaktadır.  Bu, iş kaybına neden olur çünkü bu şirketler tüm çalışanlarına ödeme yapmalarını sağlayacak kadar gelir elde etmezler.Bu neden, onları işçi sayısını azaltmaya zorlar. Örneğin, turizm sektöründe çalışan işçiler genellikle bu tür bir işsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Turist sayısı azaldığında, belirli turizm şirketlerinin temel hizmetlere olan talebinde bir düşüş yaşanmaktadır ve böyle bir olay gerçekleştiğinde işçilerin çıkarılması işsizliğe yol açar.

7. Gönüllü İşsizlik

Çalışanlar bir işyeri iyi ödeme yapmadığında çalışmaya devam etmek için bir neden görmezler. Ayrıca, bu tür bir işsizlik, bir kişinin kendi istediği bir işi bulamadığı durumdur.Gönüllü olarak işsiz kalan birçok kişi genellikle yeni mezunlar veyahedefledikleri işi bulamayanlardır. Bu işsizlikten etkilenenler ise çalışmak istemeyen ve iş aramayacak kişilerdir.

8. Teknolojik İşsizlik

Teknolojik işsizlik, şirketlerde teknoloji kullanımının artmasından kaynaklanmaktadır. Pek çok insan, şirketlerin yönetiminde mevcut teknolojinin kullanılması nedeniyle teknolojik işsiz kalmaktadır. Olumsuz etkilenen bu şirketler otomotiv imalat sektörüdür. Japonya ve Almanya gibi ülkeler üretim şirketlerinin çoğunda robot kullanmaktadırlar ve ekonominin farklı sektörlerinde artan teknoloji kullanımı ile birçok çalışan teknolojik olarak işsiz kalmaktadır.

9. Klasik İşsizlik

Ücretli veya gerçek ücretli işsizlik olarak da bilinen bu tür işsizlik, esas olarak, hükümetler şirketler üzerinde düzenlemeler yaptığında ve anlaşamadıklarında kişileri etkiler. Klasik işsizliğe yol açan diğer bir neden, işçi sendikalarının maaşlar ve diğer ödenekler nedeniyle grevde olmalarıdır.

10. Uzun Dönemli İşsizlik

Altı haftayı aşkın bir süredir herhangi bir başarı olmadan bir iş arandığında, uzun süreli işsiz kalınmış olur. Bu tür bir işsizlikte, kişi umutsuzluğa kapılabilir ve iş aramayı bırakmaya karar verebilir. Bakıldığı zaman kişiler sonucu olumsuz olan bir iş aramasında çok para harcamaktadırlar. Şu anda, küresel olarak birçok kişi uzun süreli işsizdir. Bu işsizliğin iki ana nedeni yapısal ve döngüsel işsizliktir.

İstatistiklere göre, en kötü işsizlik türü uzun vadeli işsizliktir. Bu işsizlikle birlikte pek çok kişi günlük giderlerinin karşılamakta zorlanmaktadır, ancak uzun süreli işsiz olanlar genellikle uzun bir süre iş aradıktan sonra istihdam edilmektedir.

Yorum