Sürdürülebilir ve Çevreci Yeşil Ofisler

Yeşil Ofisler

Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada dijital inovasyon nedeniyle, işler önemli ölçüde değişmiştir. Yeşil ofis kavramı gelişmeye başladı. Ayrıca yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dijital dönüşüm, daha fazla uzaktan çalışmaya, daha az işe gidip gelme süresine, daha düşük maliyetlere ve daha fazla özerkliğe olanak tanımıştır.

İşletmeler ise, uzaktan çalışma imkânı olan personelini ise bu sisteme dâhil etti. Uzaktan çalışma sistemini benimseyen şirketlerin sayısı son yıllarda arttı. Giderek daha fazla sayıda çalışanın uzaktan çalışmaya yönelmesine rağmen, ofisler hala küresel olarak ana işyeri konumundadır.

Bu nedenle, fiziksel iş ortamı, yani insanların günde en az 8-9 saat harcama eğiliminde oldukları ofisler ve binalar, sürdürülebilirlik alanında önemli oyunculardır ve değişen çevre ve iklim koşullarına sağlam katkı sağlar ve bu nedenle dikkate alınmalıdır.

Yeşil Ofis Modeli

Yeşil ofis, kuruluşunuz adına uygun bir çevre yönetim sistemi oluşturmak için kullanabileceğiniz bir model içerir. Bu da işyerinizin karbon ayak izini azaltmanıza ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmanıza olanak tanır.

En büyük iyileştirme ihtiyaçlarını bulmanın tek yolu, ilk durumunuz değerlendirmektir. Yeşil Ofis, çevre yönetim sisteminin öz değerlendirmesi, ofisinizin zararlı çevresel etkilerinin nedenlerini keşfetmek için kullanılabilir.

Değerlendirmeden sonra, sonuçları çevresel programınız olarak da bilinen, yıllık bir plan hazırlamak için kullanabilirsiniz. Sürdürülebilir ve çevreci ofisler, iş yeriniz için hedefler belirlemeniz ve başarılarını ölçmeniz, izlemeniz için hazırlanmış her şeyle birlikte gelir. Ofisinizin çevre yönetim sistemi hazır olduğunda ve ofis denetlendikten sonra, kuruluşunuza WWF Yeşil Ofis Sertifikası verilecektir.

WWF Yeşil Ofis Sertifikası, kuruluşun çevre yönetim sisteminin dış kriterlere uygun olarak uygulandığını ve kuruluşun faaliyetlerini sürekli iyileştirmeye kararlı olduğunu gösterir. Ek olarak, çevre sertifikası, müşterilerinizin ve paydaşlarınızın, gerçekten etkili eylemde bulunduğunuzu bilmelerini sağlar.

WWF Yeşil Ofis çalışması, ofislerdeki çevresel etkilerin en önemli kaynakları olan 7 tema etrafında inşa edilmiştir. Çevre yönetim sisteminiz, farklı yıllarda farklı temaları vurgulayabilir veya her temayla ilgili eylemleri baştan dâhil edebilirsiniz.

WWF Yeşil Ofis temaları şunlardır:

  • Yönetim
  • İletişim ve etkileşim
  • Enerji ve su
  • Tedarik
  • Geri dönüşüm, ayırma ve temizleme
  • Seyahat
  • Gıda

Yönetim

Sürdürülebilirlik, ancak şirket yönetimi buna bağlı ise iyileştirilebilir. Yeşil ofis ile kuruluşunuzdaki çevresel sorunları teşvik etmek için, aktif ve hedefe yönelik bir yol oluşturabilirsiniz.

İletişim ve Etkileşim

Tüm çalışma topluluğunu sürdürülebilirliğe dâhil etmek için düzenli iletişim gerekir. Bu amaçla, şirketiniz için tüm doğru içeriği içeren sertifikasını almalısınız. Sertifikanızı aldıktan sonra WWF Yeşil Ofis logosunu, dış iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilirsiniz.

Enerji ve Su

Enerji tüketimi, genellikle bir ofiste çevresel etkilerin en büyük kaynağıdır. Yeşil ofis, örneğin elektrik tüketimini azaltarak ve enerjinin kaynağını hesaba katarak, mülkünüzün enerji verimliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır.

Tedarik

Akıllı satın alma kararları, pazarı daha sürdürülebilir hale getirecek ve daha az atık üretmenize ve aşırı tüketimden kaçınmanıza neden olacaktır. Yeşil Ofis, sürdürülebilir ürünler ve ortaklar seçmenize yardımcı olacaktır.

Geri Dönüşüm, Ayırma ve Temizleme

Atıkları verimli bir şekilde geri dönüştürerek ve ayırarak, mevcut malzemeleri kullanmaya katılacaksınız. Yeşil Ofis desteğiyle, doğal kaynakların aşırı tüketimini azaltabilir ve döngüsel ekonomi çözümlerini etkinleştirebilirsiniz.

Seyahat

Bir kuruluş, seyahat yöntemlerini geliştirerek emisyonlarının büyük bir bölümünü azaltabilir. Örneğin, işle ilgili seyahatler için sürdürülebilir seyahat ilkeleri belirleyin.

Gıda

Vejetaryen yiyecekler, neredeyse istisnasız olarak et ve süt ürünlerinden daha düşük çevresel etkilere sahiptir. Yeşil Ofis, işle ilgili etkinlikleriniz ve kahve molalarınız için sürdürülebilir vejetaryen ürünlerini seçmeniz için rehberlik edecektir.

Birçok şirket, doğal kaynaklarını sürdürülemez bir şekilde kullanıyor. Örneğin, kömür yakıtı kullanımı, doğal yaşam kaynaklarını yok etmekte ve ilkim değişikliklerini hızlandırmaktadır. İklim krizinin önlenmesine ve buna uyum sağlanmasına şirketlerin ve kuruluşların da katılması, gezegenimizin geleceği için çok önemlidir.

İklim değişikliğini azaltmanın en önemli araçları enerji tasarrufu ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve ormansızlaştırmanın durdurulmasıdır. Bunların hepsi, herhangi bir ofisin, tesislerini ve çalışma topluluğunun alışkanlıklarını geliştirerek etkileyebileceği şeylerdir.

Mevcut aşırı tüketimimiz ve yaşam tarzımız sadece iklimi değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de tehdit etmektedir. Dünya’dan üretebileceğinden çok daha fazlasını talep ediyoruz. Bu, birçok ürün ve habitatların yok olması anlamına gelmektedir. Kuruluşunuzun satın alma tercihleri, daha sürdürülebilir bir pazar yaratmaya yardımcı olacaktır ve aşırı tüketim döngüsünü durdurmada rol oynayabilirsiniz.

Yeşil Ofisin Temel İlkesi ve Amacı

Yeşil ofisin temel ilkesi, ofis çalışanlarının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürekli iyileştirmeleri teşvik etmektir. Yeşil Ofis, kuruluşunun çevresel performansını iyileştirmek için somut sonuçlar hedefler.

Yeşil ofisin amacı;

  • Doğal kaynak tüketimini azaltmak
  • İklim değişikliğini azaltmak
  • Sürdürülebilir yaşam tarzlarını destekleyen faaliyetleri kolaylaştırmak

Yeşil Ofis Programı İşletmelerde Nasıl Çalışır?

Yeşil ofis programı sayesinde işyerleri, enerji tüketimini azaltarak, geri dönüşüm programları kurarak ve sürdürülebilir seyahat taahhüdünde bulunarak, çevre üzerindeki yüklerini azaltabilmekte, işletme maliyetlerini düşürerek tasarruf elde edebilmekte ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltabilmektedir.

Yeşil ofis, çalışanlara dâhil olma ve çevre dostu alışkanlıklar edinme konusunda ilham verir. Onurlu bir amaç etrafında çalışan bağımlılığı, iş tatminini ve refahını artırır.

Programın amacı, karbondioksit emisyonlarını ve ofislerin ekolojik ayak izini azaltmaktır. Sürdürülebilir ve çevreci ofisler, özel şirketlerde, kamu sektöründe ve diğer kuruluşlarda hem büyük hem de küçük ofisler için uygundur. Hedef grup, çevre yönetimini iyileştirmek isteyen ofis tesislerini içerir.

Pratik çevre yönetiminin yanı sıra, Yeşil Ofis programı ayrıca CO2 emisyonlarına özel odaklanan ofis sertifikasyon sistemi sunar. Programın yapısı, resmi çevre sistemlerine veya kalite sistemlerine benzer, ancak özellikle ofisleri hedef alır ve bu nedenle öncelikle davranış değişikliğini hedefler. Sistem, bir veri tabanına yıllık raporlama yapılmasını ve her üç yılda bir WWF tarafından denetlenmesi gerekir.

Yeşil ofis, deneyimlerinin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı, uluslar arası bir ağda önde gelen sürdürülebilir kuruluşları da bir araya getirir.

Yeşil Ofis Nasıl Uygulanır?

Kuruluşunuzda başarılı bir Yeşil ofis kurulumu için başlamanıza yardımcı olacak şeyler şunlardır.

Enerji ve Emisyonlar

Parlak bir günde doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanın. Gerekmediğinde ışıkları otomatik olarak kapatmak için sensörler kurun. Enerji tasarruflu LED aydınlatmalar da büyük tasarruf sağlayabilir. Ofisten çıkarken ofis aletlerinin kapalı olduğundan emin olun. Aydınlatma, ofislerde tüketilen elektriğin yüzde 30-40’ını oluşturmaktadır. Kullanmadığınız cihazların fişlerini çekin.

Seyahat

Hava yolculuğu emisyonlarının azaltılması Yeşil Ofisler için bir zorunluluktur, hava yolculuklarını azaltmak da maliyetleri düşürür. Hava seyahatlerinde direkt uçuşları ve verimli havayolu şirketlerini seçmek iyidir. Eğer mümkünse seyahatlerinizi trenle yapın. Ek olarak iş seyahati ve tatil gezilerini birleştirmek, seyahatten tasarruf sağlayabilir.

Kâğıt Tüketimi

Ofislerde en çok tüketilen malzeme kâğıttır. Kâğıt tüketiminin neden olduğu sera gazı emisyonlarının miktarı, elektrik tüketimi ya da uçak yolculuğundan kaynaklanan emisyonlarla karşılaştırıldığında küçüktür. Ancak, oldukça büyük bir ekolojik ayak izine sahiptir, özellikle kâğıdın ofislerde mevcut olduğu miktarlar göz önüne alındığında dikkate alınmalıdır.

Doğa ve biyolojik çeşitlilik adına, kâğıdı imal etmek için kullanılan ağaç lifinin kaynağını dikkate almak önemlidir. FSC etiketi, ağaç lifinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan gelmesini garanti eder, bu tür kâğıtlar yüzde 100 geri dönüştürülmüş liflerden yapılır.

Ofiste her çalışana bir yazıcı vermek yerine, merkezi bir yazıcı sistem kullanmak da kâğıt tüketimini azaltmaya yardımcı olacaktır. Bazı ofis için yazışmaları, kâğıt kullanmak yerine mail olarak da gönderebilirsiniz.

Su

Su, insan ve doğa yaşamındaki en önemli hayat kaynaklarından biri. Öyle ki zaman zaman hem dünya nüfusunun artışı hem de yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynakları hızla tükenmekte. Sürdürülebilir ve çevreci ofisler, su kapasitesinin azalmasının farkında olup, buna göre tüketim kuralları uygulayan ofislerdir.

Normal bir musluk kullanıyorsanız, musluğu açık bırakmayın. Damlayan musluklar varsa tamirini yaptırın, damlayan her su ayrıca su faturanızın kabarması anlamına da gelmektedir. Hareket dedektörleri gibi su tasarrufu sağlayan ekipmanlardan satın alın. Bulaşık makinesi kullanırken tam yükte çalıştırdığınızdan emin olun ve enerji tasarrufu sağlayan programları seçin.

Atık

İdeal olarak, atıklar sınıflandırılmalı ve uygun geri dönüşüme gönderilmelidir. Valiliklerin, belediyelerin ya da özel şirketlerin atık kutularından talep ederek, atık ayrıştırma uygulamasına dâhil olabilirsiniz.

Ofiste sınıflandırılmamış atıkları ve geri dönüşümü en aza indirmek, doğal kaynakları korumanın, ofislerin ekolojik ayak izini azaltmanın ve atık maliyetlerinden tasarruf etmenin en basit yollarından biridir.

Kamu hizmetleri için daha az ödeme yapmak, başlı başına sağlam bir kazançtır. Ancak, daha da önemlisi iklim krizinden sorumlu bir sera gazı olan CO2 emisyonlarının azaltılmasıdır.

Sürdürülebilir ve çevreci yeşil ofisler, günlük işyeri alışkanlıklarını değiştirmek, yalnızca daha sağlıklı, daha zengin ve daha duygusal bir ortam yaratmakla kalmaz, aynı zamanda iklim krizinin durdurulmasına tam anlamıyla olumlu katkıda bulunur.