Pazarlama Analisti Ne İş Yapar?

Pazarlama Analistinin Görevi

Üretilen mal veya hizmetin satış grafiğinin durumunun inceleyen, tüketici profilinin ve tüketici davranışlarını, tercihlerini inceleyerek değerlendiren, mesleğe ilişkin ortaya konulmuş teorileri uygulama becerisine sahip kişiyi tanımlamaktadır.

Meslek standartlarına göre tanımı belirlenerek 2431.03 kod numarası ile faaliyet alanı tanımlanmış iş kolu profesyonel meslek grupları içinde yer almakta en az lisans düzeyinde eğitim gerektirmektedir. İş ve Yönetim ile ilgili faaliyet alanını içermektedir.

Pazar araştırma analistinin görev yapacağı firmada kendi mesleğinin gereklerini yerine getirirken iş sağlığı ve güvenliği kanunun gereklerine, çevre koruma kanunun gereklerine işletmenin misyon ve kültürüne bağlı kalmaya özen göstermek zorundadır.

Pazarlama Analistinden Beklenen Faaliyetler

  • Pazarlama analisti ürünlerin piyasadaki tüketimlerinin durumunu tespit edebilmesi için toptancılar, perakendeciler ile görüşmesi, tüketiciler ile görüşerek bilgi ve yorumlarını alması gerekir
  • Arz edilen ürünün piyasadaki tüketimini artırmak, piyasaya daha fazla ürün sunabilmek için gerekli araştırmaları yapmak
  • Toptan satışların ve perakende satışların başarı grafiklerini teknik olarak incelemek
  • Piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin izleyeceği satış grafiği hakkında öngörüde bulunabilmek
  • Arz edilen ürünün talep yoğunluğunu anlayabilmek için anket gibi bilimsel çalışmaları yürütme becerisine sahip olmak
  • Rakip firmaların araştırılması, fiyatların karşılaştırılması
  • Kaynak araştırmalarının yapılması
  • Stratejik planlar yapabilme becerisi
  • Yeni pazarlama yöntemleri geliştirmek
  • Hedef oluşturmak ve hedefi gerçekleştirmek için stratejiler geliştirmek

Sektörde araştırma yapıldığında pek çok firmanın Pazarlama Analisti aradığına tanık oluyorsunuz meslek standartlarının ülkemizde uygulamaya konulmasından bu yana uzmanlaşmak anlamında mesleklerin alt kollara ayrılması ve ayrılan her bir kolda yine uzmanlaşma beklentisi ile yürütülen faaliyetler sonucunda pek çok yeni iş alanı doğdu.

Satış Pazarlama gibi geniş bir tanım altında gerçekleştirilmesi gereken her bir aşama belirli kişilerin görev aldığı ve sadece o dalda faaliyet gösteren uzman kişilerin yetiştirilmesini gerekli kılan yeni bir anlayış ve yaklaşımla günün koşullarına ve gelişmesine uygun olarak güncellendi.

Müşteri ziyaretleri yapılması, müşteri ihtiyaçlarını analiz edebilmek gibi niteliklere sahip adaylar aranıyor şeklinde ilan bilgileri iş arama sitelerinde yayınlanıyor. Mesleğin özelliklerini taşıyan kimseler için iş olanağı oldukça fazla ve popüler.

İletişim sektöründe, Bankalarda yardımcı pozisyonlardaki uzmanlar 2500 Lira ile başlıyor yine özel sektörler arasında kısmen farklılıklar bulunsa da ortalama rakamlar bu şekilde. Uzman olarak görev yapıldığında rakamlar daha da yükseliyor.

Veri Analisti Ne İş Yapar?

Veri (Bilgi) kayıtlarını Bilgisayar desteği ile analiz eden raporlayan kimse Veri Analistidir biçiminde çok kısa tanımlayabiliriz.

Mesleğin faaliyet alanları ve mesleki yeterliliğe ulaşabilmek için alınması gereken eğitimlere gelince lisans düzeyinde eğitim gerektiriyor Veri Analistliği. Üniversitelerin İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olan kimseler Veri Analisti olarak faaliyet gösterebilirler.

Verilerin ölçülmesi analiz edilerek değerlendirilmesi faaliyetini yerine getirecek beceriye de sahip olmaları bekleniyor. Ekonomi dünyasında Veri Analisti ihtiyacı her geçen gün artıyor 2020 yılına kadar beklenen büyüme öngörüsü %22 olarak açıklanmış. Ülkemizde teknolojik dönüşüm sürecinin sektörlerin ancak yarısında gerçekleştiği göz önünde bulundurulunca teknolojik mesleklere olan ihtiyacın büyük bir hızla artacağı ve bu meslek grubunu temsil eden kimselerin kolayca istihdam edileceği üstelik çok ta iyi maaş alacaklarını söylemek mümkün.

YAZILIM MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar mühendisleri de yazılım mühendisleri de kendilerinden beklenen kodlama bilgisine sahip kimseler, İngilizce bilgisi bu alanda faaliyet gösterecek mühendislerde aranan niteliklerden. Bilgisayar Mühendisliği faaliyetlerinde donanım bilgisi, yazılım Mühendisli faaliyetinde ise bilgisayar donanımları bilgisi yine alınır fakat eğitim yazılıma odaklanmıştır. Maaşları başlangıç aşamasında 2500 ile 4500 arasında değişmektedir.

PROGRAM ANALİSTİ NE İŞ YAPAR?

2512.03 Kod No. ile belirlenmiş meslek grubu en az Lisans düzeyinde eğitim gerektirmekte Bilgisayar Teknolojileri, Yazılım uygulamaları bölümü mezunlarının faaliyet gösterebileceği meslek dallarından.

İÇERİK YÖNETİCİSİ NE İŞ YAPAR?

İçerik yöneticisi günümüz söylemi ile ifade edilen tanımı, bugüne dek yaygın biçimde kullanılmış olan tanımı ile Editörlük yapan kimsenin Türkçeye tam hakimiyet içinde olması, dili iyi kullanması, dil bilgisi kurallarına hakîm olması, görsel ve yazılı basını izleyen, bu alanda yeterli deneyime, pratik düşünme yeteneğine sahip olması beklenmektedir.

İçerik yöneticisi yazıların planlandığı gibi hazırlanıp yayınlanması ve gerekli ise kaldırılması sorumluluğunu taşıyan kişidir.