Şirketlerde Halkla İlişkilerin İşlevleri

Halkla İlişkiler Nedir?

Halk ilişkiler bir kurum ya da işletmenin, hedef kitleleri ile karşılık olarak iletişim kurması ve sürdürmesine yardımcı olan faaliyetlerdir. Bağlantı kurduğu kitlelerin anlayış, sempati ve desteğini alabilmek için örgütlenmiş ve sürekli bir yönetim fonksiyonudur.

Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri

Bu yönetim işlevinin birçok hedefi vardır ve bu hedefler şu şekildedir:

Şirketin Genel İşlemlerini Kolaylaştırma

Halkla ilişkiler, şirketlerin ürün satmasına, iyi çalışan müşterileri çekmesine ve ellerinde tutmasına, toplum ve devlet ilişkilerini desteklemesine yardımcı olabilecek prestij ve itibarı sağlar.

Ürünlerin Tanıtılmasına Yardımcı Olma

Halkla ilişkiler ürünlerin tanıtımında yardımcı olabilirken ürünlere ve şirketlere farkındalık ve ilgi yaratılabilir. Kişilerin bir ürünü satın alma arzusu, basında okudukları ve gördükleri reklam unsurları tarafından desteklenir. Ve medyanın sunduğu hizmetlerden hangilerinin kendi çıkarları için olduğu konusunda kişiler giderek bilinçlenmektedir. Fakat bu bilinç düzeyine rağmen yine de medyada görünen bir ürünle ilgili hikâyeye, şirketin reklamında iddia ettiği faydalara göre daha fazla inanmaları olası bir durumdur.

Sosyal ve Çevresel Sorunlarla Mücadeleye Yardımcı Olma

Halkla ilişkiler, sosyal ve çevresel sorunların ele alınmasına yardımcı olur ve ilgili tüm tarafların karşılıklı yararlarının korunmasını sağlar. Şirketin toplumsal yükümlülüklerini yerine getirme ve çevreyi koruma konusunda iyi bir kaydı varsa, ara sıra ihlali durumunda bu dikkate alınarak, örgütün bu yanlışlarının devlet kurumları tarafından dostane bir şekilde düzeltmesine izin verilecektir.

Müşterilerin Memnuniyetini Sağlama

Şirketler, müşterilerin ağızdan ağızda pazarlamada çok etkili olduklarının farkındalardır. Bir müşteriye bir şirket tarafından iyi muamele edilmezse, bu durumu çok geniş bir alana yayabilir. Aynı zamanda şirketin bu hatasını düzeltmek için etik olmayan bir yol uyguladığını algılarsa, bu yardım teklifinin dürüst olmadığını profesyonelce anlayabilirler. İyi halkla ilişkiler sürdürme ihtiyacı, müşterilere faydalı bilgiler sunmalarını, iyi muamele görmelerini ve şikayetlerini adil ve hızlı bir şekilde ele almalarını sağlar. Müşteri Memnuniyeti Hakkında Bilgiler

Yetenekli Çalışanları Çekme ve Elde Etmeye Yardımcı Olma

Halkla ilişkiler, halkın gözünde saygınlığı yaratır ve korur, böylece şirket için en iyi kişilerin ilgisini çeker. Çalışanların şirketleriyle özdeşleşme ve memnuniyet duyma duygularını teşvik eder. Yetenekli çalışanlar bir kuruluşta, yalnızca kuruma ait olmaktan gurur duydukları için bile kalabilirler.

Paydaşlara Güven Verme

Halkla ilişkiler, bir şirket hakkındaki yanlış algıların yönetilmesinde yardımcı olur, böylece temelsiz görüşler operasyonlara zarar vermez. Şirketin iyi bir ünü varsa, halk gerçekler doğrulanıncaya ve gerçeği ortaya çıkana kadar şüphe taşır. Halkın şirket hakkındaki yargısını gerçeğin ortaya çıkmasına kadar askıya aldığı bu dönem, medyanın şirketi tartışmaya açık tutmaya devam etmesi muhtemel olduğu günlerde önem kazanmaktadır. Bu gibi zamanlarda, bir şirketin paydaşları arasındaki güvenilirliği sağlamaktadır.

Tedarikçi ve Müşterilerin Çekilmesine Yardımcı Olma

Halkla ilişkiler, tedarikçileri için iyi bir müşteri,distribütörleri ve müşterileri için güvenilir bir tedarikçi olarak ün kazanmasında yardımcı olur. Müşterilerin ve tedarikçilerin, diğer paydaşlarla iyi bir üne sahip olan bir şirketin kendilerine karşı da taahhütlerini yerine getireceğine inanmaları muhtemeldir. Artan küreselleşme ile birlikte, uluslararası medyada yer almak, dünyanın dört bir yanından müşteri ve tedarikçileri çekmek için zorunlu hale gelmiştir.

Politikacılar ve Kamu Görevlilerinde Olumlu Etki Yaratma

Halkla ilişkiler, kamu görevlilerinin ve politikacıların görüşlerini etkileyerek bir şirketin kamu yararına çalıştığını hissetmelerini sağlar. Global olarak tasarım, imalat ve pazarlama tesisleri kurmak isteyen şirketler ile, ev sahibi hükümetin şirket hakkındaki algısı, küresel bir oyuncu olarak başarısında çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Çünkü ülkeler olumsuz koşullar ile dünya basınında yer almak yerine başarı öyküleri olan şirketleri tarafından anılmak isterler.

Olumsuz Reklamlara Etkili Yanıt Verme

İyi bir halkla ilişki sürdürme gereğini anlayan bir şirket, olumsuz tanıtımlara hızlı, doğru ve etkili bir şekilde cevap verecektir. Olumsuz tanıtımın, bir işletmeyi kötü ürün ve hizmetlerden daha erken çöküşe sokması muhtemel bir durumdur. Çünkü medyadaki hikayeler bir süre sonra ortaya çıkmayacağını bilir. Başarılı olmak isteyen bir şirket, olumsuz tanıtımlara ısrarla karşı çıkarak, şirkete duyulan güveni yeniden kazanana kadar çalışmaya devam eder.

Halkla ilişkiler, işletmelerin hedef kitlelerde olumlu bir izlenim yaratarak kurumsal bir kimlik oluşturmasını sağlar. Dolayısıyla işin sürdürebilirliği için çok önemlidir ve her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.