Şirketler İçin İnsan Gücü Planlamasının Anlamı, İhtiyacı ve Önemi

İş Gücü Planlaması

İnsan gücü planlaması aynı zamanda insan kaynakları planlaması veya iş gücü planlaması olarak da bilinir. Her organizasyonun hedefleri vardır. Ancak bu hedeflere ulaşmak veya şirketi ileriye taşımak için işe alımlarda işe ortak ilgisi olan kişiler bir araya getirilerek işe alınmalılardır. Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan bireylerin sayısı da belli olmalıdır.

İnsan gücü planlaması geniş bir konudur. Ayrıca, boyutuna bakmaksızın her firma için çok önemlidir. Bir şirket doğru çalışanları işe alırsa, beceri ve sayı bakımından, ileriye doğru gitmeleri çok daha kolay olacaktır. Bunun yanında durum tam tersi olduğunda, işletme farkına bile varılmadan çöküşe geçebilir. Bu yüzden bir işletme için insan kaynakları yönetimi konusunda bilinçli olmak şarttır. Bu yazıda insan gücü planlamasına, önemine ve neden gerekli olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır.

İnsan Gücü Planlaması Nedir?

İnsan gücü planlamasının tanımı basit ve anlaşılır şekilde: Doğru çalışanların farklı işlerle doğru zamanda eşleşmesidir. Yani temel olan, kuruluşun amaçlarına ulaşmak için birlikte veya bireysel olarak çalışmak demektir. Bu terimin bir başka tanımı, belirli bir zaman diliminde belirli görevleri tamamlamak için gereken doğru insan sayısını tahmin etmektir. Örneğin, XYZ şirketi bir ev inşa ediyor ve bunu 180 günde tamamlamak istiyorsa hedefleri binayı 180 günde bitirmek değil mi? Projenin süresi ve hedefi bilindiğinden dolayı, bir sonraki adım,planlama yapılmasıdır. Planlama sadece iş için gerekli malzemelerin tahmin edilmesini içermekle kalmaz, projeyi öngörülen süre içinde tamamlamak için gerekli olan insan kaynakları (çalışanlar veya işçiler) sayısının da hesaplanmasını da içermektedir.

Bununla birlikte, insan kaynakları planlaması aynı zamanda çalışanların nasıl ve ne zaman işe alınacağını ve kendi pozisyonlarına yerleştirileceğini de içerir. Bunu yapabilmek için her işçinin yetenek ve gücünü de dikkate alması gerekmektedir ve etkili insan kaynakları planlaması her işletme için hayati öneme sahiptir.

İnsan Gücü Planlamasındaki Adımlar

İnsan kaynakları planlaması, süreç için kritik olan farklı adımları içermektedir. Çeşitli aşamaların bilgisi şirkete uzun vadede fayda sağlayacaktır. Bu adımlar şunlardır:

1. Mevcut İnsan Kaynakları Gücünün Analizi

Bu durumda, yönetici gelecekteki herhangi bir tahminde bulunmadan önce sahip olduğu mevcut insan kaynağının durumunu analiz etmek zorunda kalacaktır. Tahminden önce, bir envanter üzerinden yöneticinin aşağıdaki durumları anlaması gerekir.

 • Firmanın türü.
 • Firmanın sahip olduğu departman sayısı
 • Her bölümdeki işgücü veya çalışanlar

Ancak, yönetici bu faktörlerin cevaplarını bulana kadar, şirketin insan kaynakları ihtiyaçları ile ilgili fütüristik planlar yapamayabilir.

2. Firmanın Gelecekteki İnsan Kaynakları İhtiyaçlarını Belirlemesi

Her şeyden önce insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler belirlenmelidir. Bunlar firma türünü, bölüm sayısını, her birimde çalışan kişi sayısını vb. faktörlerdir. Bu faktörler bilindikten sonra, yönetici kuruluşun işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için etkili insan kaynakları tahmini için bazı teknikleri uygulayabilir.

İşte Söz konusu Tekniklerden Bazıları;

 • Uzman tahminleri: Bu, Delphi tekniğini, resmi uzman anketini ve resmi olmayan kararları almayı içerir.
 • Trend analizi: Bu durumda yönetici, önceki projeksiyonlara ve istatistiksel analizlere dayanarak şirketin gelecekteki insan gücü ihtiyaçlarını belirleyebilir.
 • İş Yükü Analizi: Bu insan kaynakları planlama tekniği, genel olarak bir departman veya kuruluşun iş yüküne dayanmaktadır.
 • İş Gücü Analizi: Firmanın belirli üretim seviyelerine ve zamanına ulaşma hedefi olması durumunda, insan gücünün kritik bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Sonuç, yöneticinin firmanın veya bir bölümün insan gücü ihtiyaçlarına ilişkin doğru kararı vermesine yardımcı olacaktır.
 • Matematiksel Modelleri Kullanma: Başka bir teknik, bir şirketin işgücü ihtiyaçlarını tahmin etmek için belirli yazılım paketlerinin veya başka araçların kullanılmasını içerir. Bunlar arasında yeni risk analizi, regresyon, bütçe ve planlama analizi bulunmaktadır.

3. İşe Alma ve Seçilme Süreci

Yönetici firmanın gelecekteki insan gücü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde belirledikten sonra, bir sonraki adım bu ihtiyacı karşılamak için çalışanların işe alımı, seçilme süreci ve işe yerleştirilmesini geliştirmek olacaktır.

4. Çalışan Eğitim Programları

Bir işte başarılı olmak için çalışanlar sadece işe alınması yeterli olmaz, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için yeterli eğitimin verilmesi gerekir. Ayrıca, belirli bir iş için gerekli becerilerini de geliştirilmeleri şarttır.

İnsan Gücü Planlamasının Önemi

Bunlar, insan gücü planlamasının her şirkette ciddiye alınmasının birkaç nedeni vardır, bu nedenler başlıklar halinde şu şekildedir:

 • Verimliliği Artırmaya Yardımcı Olur
 • Emek için daha az harcama yapılmasını sağlar
 • İşe alım sürecinin başarılı yürütülmesine yardımcı olur
 • Motivasyonu geliştirir

Şirketlerde insan gücü planlaması sadece bir firmanın mevcut insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamayı içermez, ayrıca gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarının da dikkate alınmasını içerir. Bu yüzden işin sürdürebilirliği ve başarısı için en etkin faktörlerden biri olan çalışanı, garantileyerek yeni hedefler oluşturulmasına yardımcı olur.