Şirketinizde En İyi Performansı Gösteren Personel Olmak

Başarılı Bir Personel Olmak

Şirketlerde en iyi performans gösteren personeller, sadece şirket tarafından verilen görevi en iyi şekilde yerine getirenler değildir, aynı zamanda beklenenin ötesine geçenlerdir. Bu personeller başkaları tarafından belirlenen dış standartlardan daha yüksek kişisel standartlar belirleme eğilimindedir. Bir şirkette üst düzey bir çalışan ek sorumluluklar alırken hem kalıcı hem de beceriklidir.

Şirketinizde üst düzey bir oyuncu olmak için ilk adım, kendinizi daha yüksek performansa ulaşmak için hazırlamak ve sınırlarınızın ötesine geçmektir. Çünkü sınırlar insanın kendi beyninde çizilir, ona göre belirlenir ve yine kendisi tarafından sıfırlanabilir. Şayet kişi daha yüksek standartlar belirleyerek, kendisi için büyük bir hedef yaratırsa bunu başarmak için çok çaba sarf eder. Bunu yapmak için, sonuç odaklı bir yaklaşım kullanmak en iyisidir. Sonuç odaklı bir yaklaşım kullanarak, hedeflerinizi ölçülebilir sonuçlarla aynı hizaya getirebilirsiniz.

İşte bu alandaki düşüncenizi hareketlendirmek için kullanabileceğiniz bazı sorular:

  • Sonuçlarımdaki herhangi bir değişiklik, başkalarına bu sonuçları daha faydalı hale getirir mi?
  • Kurum için daha yararlı olacak başka sonuçlar var mı?
  • Sonuçları zamanında ve en iyi zamanda alabiliyor musunuz?
  • Başkalarına mümkün olan en iyi şekilde sonuçlar veriyor musunuz?
  • Bilginizi yükseltmek daha iyi sonuçlara yol açabilir mi?

Çalışmanızı sonuçlara uyacak şekilde hizaladığınızda, kullanıcının veya müşterinizin bakış açısından bakmaya başlarsınız. Bu yaklaşım ​​her iki taraf için de kazan-kazan durumu haline getirir. Çabalarınız somut sonuçlara yol açmaktadır ve başkaları sizin eylemlerinizden veya girişimlerinizden kazanmaktadır. Şirketinizde en iyi performans gösteren ikinci adım, ek sorumluluklar almaktır. Birçok kuruluşta, kişilerin işin tamamlanmasını sağlamak için gereken faaliyet ve görev alanlarını arttırmaları rutin olarak beklenmektedir.

Gelecekle İlgili Teknolojik Yetenekler Edinmek

Bazen, ilave sorumluluklar almaktan kaçınabilirsiniz, çünkü kuruluşunuzdaki yüksek yapılandırılmış roller, herhangi birinin kapsamı dışına çıkmasını engelleyebilir. Daha eski kuruluşlar bu sıkıntıdan mustariptir, çünkü bu, set sürecini tekrarlamaya devam etmelerini sağlamak için başa çıkma mekanizmasıdır. Zorlu uzmanlaşma stratejisi, endüstriyel 4.0 devreye girene kadar çok iyi çalışmıştır ve kuruluşların artık etki alanları arasında işbirliği yapabilen ve etkili bir şekilde çalışabilecek insanlara ihtiyacı vardır. Bu, gelecek zaman belirlenmiş olan çok değerli bir beceri olacaktır. Bu sebepten dolayı şimdi bu özelliği geliştirmeye başlarsanız, yakında hasat biçebilirsiniz.

Ek sorumluluklar almanın en iyi yollarından biri artan değişikliklerle başlamak, küçük bir eylem planlamak, sonuçları göstermek ve ufku genişletmektir. Sonuca hemen odaklanmak yerine organizasyonunuzun potansiyel faydaları ayarlamak, kabul etmek ve görmek için zaman yaratmak gerekir. Bu iki küçük değişiklik, makine öğreniminin artmasıyla ve Yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelere eşlik ederek şirketinizde üst düzey bir oyuncu olmanıza yardımcı olabilir.Şirketler en üst sıralarda yer almak, daha doğrusu hayatta kalabilecek için eylemler geliştirecek performanslara ihtiyaç duyacaklardır.

Gelecek dönemlerde şirketler, rekabet şartlarının artışı ve yüksek teknoloji zorunluluğu ile inovasyona açık, yeni teknolojilere adapte olabilen, ek becerileri ve yumuşak beceri sahibi personellerden oluşan gen havuzları oluşturacaklardır. Çünkü bu şekilde hayatta kalmalarını ve büyümelerini garantilemeye çalışacaklardır. Bu şartlar altında çalıştıkları şirkette yüksek performans sergilemek isteyen kişilerin tüm bunları göz önünde tutarak kişisel gelişimlerine yatırım yapmaları gerekmektedir. Şu anda çok lüks gibi gelen teknolojik bir gelişim gelecek zamanın zorunluluğu olacağı öngörüsünde bulunarak bu teknolojilerin eğitiminin alınması uzun vadede kişinin geleceğine yaptığı en akıllıca yatırımdır.

Kişisel Eğitime Yatırım Yapmak

Kişilerin zamanla kendilerine değer katacak gelişimler için bütçelerinden pay ayırarak yaptıkları bu yatırımlar ilerideki dönemde performans artışa yardımcı olacak bir öngörüdür. Yapay zeka ve makine öğretisine dünya çapında çok büyük yatırımlar yapılmaktadır ve çok kısa zaman sonra tamamen lüks olmaktan çıkarak zorunluluk haline gelecek olgulardır. Dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere kimse kayıtsız kalamaz ve kayıtsız kalmakta ısrar edenler için mutlak son bulundukları alanda silik kalmak ve zamanla yok olmaktır. Bu durum hem kuruluşlar hem de bireyler için geçerli bir durumdur. Sürekli değişime kayıtsız kalamazsınız, ayak uydurmak hatta bir adım önüne geçmek için neler yapabileceğinize bakmanız gerekir.

Mevcut İşi Geliştirmek

Günümüzde istenilen şekilde yeni bir iş bulmak zorlayıcı bir durumdur. Bu yüzden mevcut işinizde en yüksek performanslara ulaşarak vazgeçilmez olmak yapılacak en akıllıca yatırımdır. Hem maddi ve manevi kayıpları önlerken en değerli kaynağın yani zamanın fuzuli harcanmasının önüne geçer.