Otomasyon Çağında İK Stratejileri Yeniden Nasıl Tasarlanır?

İnsan Kaynakları Stratejisi Tasarlamak

Günümüzde bir çalışanın dijital dönüşüm becerilerine sahip olması,onu rakiplerinden bir adım öne geçiren bir farktır. Araştırmalara göre küresel CEO’ların %38’i, çalışanlarının kilit becerilerden yoksun olmalarından dolayı ticari büyümelerinin tehdit altında olduğunu düşünmekte ve son derece endişe duymaktadır. Dünya Ekonomik Forumu; mevcut iş hacmi için gereken tüm çalışanların yarıdan çoğunun, yeniden beceri kazandırma eğitimleriyle, akıllı otomasyon ve yapay zekâ (AI) değişikliklerini ele almaları gerektiğini savunmaktadır. Ve insan kaynakları ve yetenek geliştirme işlevleri, eğitim girişimlerini teşvik etmek, çalışanların adaptasyonunu sağlamak ve ilerletmek için ihtiyaç duydukları becerileri donatmakla yükümlüdürler.

İnsan kaynakları örgütleri her geçen gün dijital teknoloji ile güçlendirilmektedir. Giriş düzeyindeki işe alım rollerindekiler yerine, algoritmalar kullanarak adayların taranabilmesi için akıllı telefonların kullanımı örnek olarak gösterilebilir ve neredeyse tüm İK hizmetleri bir dereceye kadar otomatikleştirilebilir. İK rollerini teknolojiyle destekleme fırsatı, çalışanlara sosyal yardım hizmeti sağlayan operatör konuşmalarından, gelecekteki yetenek ihtiyaçlarının nerede olabileceğini değerlendiren tahmine dayalı analitiklere kadar neredeyse sonsuzdur.

İK’nı otomasyon çağına göre geliştirilmesini sağlamak İK yöneticilerine ve liderlere düşmektedir. Geleceğe yönelik İK ekipleri oluşturma görevine bakıldığında çevik, esnek bir yapıyla,operatör gibi araçların etkin bir şekilde bir arada kullanıldığı organizasyonlar bulunmaktadır. Bu karmaşıklığa ek olarak, bugünün ve yarının işgücünün, dijital olarak Gen Y ve Gen Z’nin değişen taleplerini karşılama ihtiyacı vardır.

İK Otomasyona Nasıl Adapte Edilir?

İk Stratejilerini otomasyon çağına göre geliştirilmesi için bazı stratejileri uygulamak gerekebilir. İşte bu stratejilerden 4 tanesi:

Personel Stratejisi Oluşturulmalı

Öncelikle işletme sonuçlarını yönlendirmeye yönelik kapsamlı bilgi sahibi personeller veya yetenekler alınması gerekir. İşin tüm basamaklarını ve çalışanları nasıl destekleyebileceği konusunda bilgi ve yetenek sahibi olan bu personellerin istihdam edilmesi önemli bir adımdır. Bu personellerle otomasyon çağına yönelik teknolojiler öğrenilerek işin gelişmesi sağlanabilir. Büyüme ve gelişme strateji ister laboratuvar da ister uzak bir ofiste olsun, her çalışan için geçerlidir. Burada bu stratejide amaç; iş büyümesini hızlandırmak için kişilerin ilham aldığı, risk almanın özendirildiği ve inovasyonun büyüdüğü bir işyeri kültürü yaratmaktır.

Bu strateji ile şu beş olumlu adım atılabilir:

  • Harika ekipler yaratılır ve ilham verilir
  • İnanılmaz bir yetenek markası ve çalışan deneyimi yaratılır
  • Düşünce liderliği ve inovasyon sağlanır
  • Analitik ve diğer teknolojilerle adaptasyon artırılır
  • Daha iyi bir dünya yaratmak için adım atılır

Değişim Yönetimi Konusunda Eğitim Verilmeli

Ekibinizin uyum sağlaması ve gelişmesi için gereken müfredatın oluşturulmasına yardımcı olmak için birçok kaynak mevcuttur. Birçok akademi gelecekte, işyerlerine AI ve İK dahil bir dizi geliştirme programı vermek için araştırmalar yapmakta ve programlar üretmektedir. Bu konuda dünyanın değişiklik yerlerinde eğitim seminerleri düzenlenmekte ve konferanslar yapılmaktadır. Bu eğitim şirketleri personellerini bu konuda yetiştirmek için sürekli bir eğitim ve geliştirme çabasındalardır. Çünkü kısa bir zaman sonra şirketlerin bu eğitime ve programlara ciddi düzeyde ihtiyaçları olacaktır.

Kuşak Farkları Göz Önünde Tutulmalı

İlk kez, bir iş gücünde birçok nesil bir arada çalışmaktadır. Dijital olarak Gen Y ve Gen Z işgücünün yüzde olarak daha büyük bir parçası haline gelmektedir. Bu grupların, örneğin mem, quiz ve video gibi formatlarda bilgi tüketmeyi sevdikleri özel yollar vardır. Gen Y ve Gen Z ayrıca tüketici ekonomisinde gördüğümüz gibi talep üzerine erişim ve destek beklemektedir. İnsan Kaynakları ekipleri, çalışanların beklenti ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı.

AI Üzerine Eğitim Sağlanmalı

Yapay zekanın insan kaynakları için ne ifade ettiğine baktığımızda, İK profesyonellerinin sadece %14’ü AI konusunda bilgili sahibi olduğu belirlenmiştir. Yine de %46’sı AI’yı 2023’e kadar yüksek derecede kullanacaklarını düşünmektedirler. Şirketler ekiplerini eğitmeye basit bir adımla başlamaları mümkündür. Mesela şirket içinde AI ile ilgili yazılmış detaylı bir makale paylaşılarak onunla ilgili belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Bu ekibin yavaş yavaş bu konuda merak sahibi olarak öğrenmesi ile teşvik edecek bir çalışma olacaktır.

Dijital dönüşüm süreci devam eden bir süreç olmasından dolayı beraberinde belirsizliklerde getirmektedir. Bu belirsizliğin yönetilmesine ve İK organizasyonlarının günümüz ve gelecekte,ihtiyaç duyulan şekilde şekillenmesine yukarıdaki dört adım yardımcı olacaktır. Bilinmelidir ki; dijital dönüşüm hiçbir firma için artık lüks değildir, tam aksine zorunlu karşılanması gereken bir ihtiyaçtır.