Özgüven İş Yaşamında Ne Kadar Etkili?

Özgüvenin İş Yaşamında Etkisi

Rastgele göz gezdireceğimiz kaynaklar, özgüvenli olun iş görüşmenizde kendinize güvendiğinizi belli edin gibi onlarca tavsiyede bulunan yazı çıkaracaktır karşımıza ayrıca bu durumun çok önemli ve gerekli olduğunu anlatan yüzlerce makale de özgüvenin iş yaşamında çok etkili olduğunu söyleyecektir. Ancak konu bu kadar basit cevap bu kadar kısa ve sade midir? Ya da doğru mudur yazılan çizilen onlarca yüzlerce tavsiye ve makale çoğunluk tarafından aynı cevabın tekrarlanması bu yanıtı doğru yapar mı?

Özgüven nedir diyerek sorgulamak , bireyin özgüveni kazanması ya da kaybetmesi noktasına, belki buradan ulaşmak gerek. Tanımlardan biri diyor ki ‘kişinin kendisine karşı olumlu duygular beslemesi neticesinde kendisini iyi hissetmesidir’, Kişinin ben neyim sorusuna verdiği yanıt (Benlik), ile ben ne olmak istiyorum (İdeal Benlik) sorusuna verdiği yanıt arasındaki durum Özsaygı olarak tanımlanmış.

Yabancı psikologlardan biri bu durumu iki ayrı alana ayırmış İç güven-Dış Güven şeklinde. İç Güveni kendisi hakkında olumlu duygu hali içinde olmak olarak tanımlarken Dış Güveni iletişim ve Duygularını Kontrol edebilme biçiminde sınıflandırmış.

Özgüvenli Olmak Kolay mıdır?

Psikologların yazılarını okuduğunuzda çocukluk yıllarının öneminden bu duygunun çocukluk yıllarında kazanıldığından ve korunmasından söz eden değerli bilgilere rastlamak mümkün ancak bir yetişkin çocukluğunda bu duyguyu bir biçimde yitirmiş veya daha sonra bir biçimde kaybetmiş geriye dönüp onarmak mümkün değil, düzeltmek mümkün değil bugün artık yetişkin olan bu birey bayan veya bir beyefendi anne veya baba olacak, ya da oldu bir iş yaşamı olacak para kazanacak ve çözümler üretecek peki içinde onu devamlı engelleyen bu duygu ile bunlar nasıl olacak?

Bu noktada özgüvenli olmanın hiç de kolay bir iş olmadığını söylemek mümkün özgüveni zedelenmiş ya da özgüvenini yitirmiş biri için hiç de kolay olmadığı ve olmayacağı kesin. Aslında kendine çok güvenen insanlar ile sağlıklı bir araştırma yapmak onların nasıl bu kadar iyi hissettiğini anlamak ile soruna daha sağlıklı çözümler üretilebilir belki, Belki de Özgüven bir kez kazanıldıktan sonra hiç kaybedilmeyen bir duygu değildir belki bulunulan şartlara, iletişimde bulunulan kişilere göre zaman zaman kaybedilip kazanılan bir özelliğe sahiptir.

Özgüvenli Olmak Neyle İlgilidir?

Psikoloji bilimi insan davranışlarına dair pek çok gizemi çözmüş elde edilen bilgilerden iş yaşamında pek çok alanda yararlanılmış bunlardan biri de vücut dili hangi davranışların hangi mesajları verdiği bireylerin bu bilgiler doğrultusunda kendilerinde belirli düzeltmeleri yapabileceği iş yaşamı ile ilgili çeşitli kişisel gelişim yazılarında konferanslarda dile getiriliyor.

Bireyler bu düzeltmeleri ne kadar dışarıdan çaba ile düzeltebilir ya da ne kadar etkili olur kalıcı olur mu tartışılır. Psikologların alanı dışında sosyal varlıklar olarak iş yaşamı çerçevesinde çıplak gözle bir değerlendirmeye girer ve sadece insan olmaktan yola çıkarak bu sorunumuza çare ararsak ne yapabiliriz?

Değerli filozofların asırlarca nesilden nesle sürüp gelen hala söylenen sözleri ders verir, katkı sağlar nitelikte. Boş Başak Dik Durur. Dolu Başağın Boynu Eğridir.

Özgüvenin belirtisi olarak dile getirilen başı dik olmak kendinden emin konuşmak özgüvenli olarak tanımlanmakta peki bu şekilde konuşmak bizim yeterince bilgili olduğumuz anlamına gelir mi?  Dik durmaya kendimizden emin konuşmaya çalışarak bilgili olamayacağımız ya da bilgimiz yetersiz ise bu durumun bize eninde sonunda engelleyeceği kaçınılmazdır ancak yeterli bilgiye ulaşmışsak bulunduğumuz işte gerekenleri yeterince biliyorsak başımız dik durmuyor olsa da işimizde ihtiyacımız olan başarıyı ya da performansı gösterebiliriz beklenen faydayı yaratabiliriz. İş Hayatında Kişisel Gelişim

İçimizde ki düşük özgüven duygusu belki onarılamaz fakat bilmek yeterince bilmek o duygu ile başa çıkmayı sağlar, işinizdeki ya da sosyal yaşamınızdaki başarınızı yükseltir, yeterince bilgili olmak duygularınızı iyileştirmez belki ama başarınızı artırır, mutlu olmanızı sağlar.

Özgüven Nasıl Kazanılır?

Psikoloji biliminin alanı olan kısmı değerli bilim insanları ile görüşülmeli ancak sosyal bir varlık olarak iş ve sosyal yaşamda üretilecek en büyük çözüm kendinizi eksik hissettiğiniz her alanda geliştirmeniz olabildiğince çok bilgiye ulaşmanız yeterli bilgiye ulaştıkça insanlara özel bir mesaj vermek durumunda hissetmezsiniz kendinizi doğal süreç işlemeye başlar siz bildikçe rahatlarsınız gerektikçe paylaşırsınız.