Meslekler Nereye Gidiyor?

Meslek Seçimi

Bir Üniversite tarafından hazırlanan geleceğin İşleri raporunda mevcut mesleklerin %60 oranında makineleşmesinin beklendiği dile getirilirken tarih olarak 2055 yılı gösterilmiş. Yaklaşık 40 yıl içinde bugün insanlar tarafından yapılan pek çok iş artık makineler tarafından yapılır hale gelecek.

Otomasyonun gelişmesi, olası iş kazalarını azaltacağından daha güvenli çalışma ortamları daha az risk ve kayıp içeren çalışma ve üretim koşulları söz konusu olacağından verimlilik maksimum seviyelere ulaşacaktır. Otomasyonun en yoğun uygulanması düşünülen sektör Konaklama ve Turizm olarak dile getirilirken sırayı lojistik ve depolama izlemiş. Otomasyondan en az etkilenecek sektör olarak Eğitim gösteriliyor

Hangi Mesleklere Yönelmeliyiz?

Ülke kalkınması için makine kullanım seviyemizin yükselmesinin gerekliliği , makine imalat sektörünün gelişmesi için gerekli çalışmalara ağırlık verilmesi, dünyayı besleyecek gıda ihtiyacının temini için tarımsal üretim dolayısı ile tarımda makineleşme seviyemizin yükseltilmesi çalışmaları gösteriyor ki makineleşme, tarımsal faaliyet, tarımda makineleşme , teknolojinin yaygın kullanılması ve yeni teknolojilerin dünya ile eş zamanlı  olarak hayata geçirilmesi gerekmekte dolayısı ile yeni teknolojileri kullanabilecek uzman iş görenlere bu teknolojileri üretecek mühendislere, tarım alanlarına yatırım yapacak üretici ve yatırımcılara, otomasyonu geliştirecek üretici ve yatırımcılara uzman kullanıcılara ihtiyaç doğacaktır.

Geliştirilmeye çalışılan imalat sanayinde görev yapacak nitelikli ara personellere teknisyenlere, yeni teknoloji ürünlerini kullanabilecek uzman iş görenlere ve mühendislere yüksek oranda ihtiyaç duyulacaktır. Makineler icat edildikleri günden beri insanların dolayısı ile toplumların kaderlerini belirliyor.

TEKNOLOJİ-DİJİTALLEŞME İLE İLGİLİ TÜM ALANLAR FAVORİ

Yapay zekâ uygulamaları iş ve özel yaşamlarımızda yerini almaya başladı önümüzdeki 40 yıl içinde teknoloji ve dijitalleşme yaşamlarımızın her alanında çok daha yaygın biçimde ve yeni gelişmeleri ile kullanılır durumda olacak dolayısı ile meslekler yeni ihtiyaçlar doğrultusunda biçimlenecek bugün gerekli hazırlıklar yapılarak üniversite ve liselerde ihtiyaç doğrultusunda eğitim verilmesi uygulamaları hayata geçirilmeye başladı.

Bireylerin eğitim hayatlarına yön verirken çalışma hayatına atılırken iş yaşamının ihtiyacı olan işler doğrultusunda meslek hedeflerini belirlemeleri işsiz kalmalarını engelleyeceği gibi ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü de ortaya koymuş olacaklardır ve dolayısı ile daha fazla gelir elde etme fırsatı da yakalamış olacaklardır.

Mühendislikler ve teknisyenlik meslekleri yeni çağın gereklerine göre eğitimde değişime uğrayarak yine favori olmayı sürdürecekler, teknolojiyi kullanan makineleşmeye önem veren sektörler varlıklarını sürdürmek konusunda yeni bir kimlik kazanmış olacaklar. Giyilebilir teknolojiler nedeni ile yeni meslek türleri oluşmaya başlayacak tekstilden kimya sanayi sektörü içinde yer alan kozmetik ve deterjan sektörüne kadar pek çok alan farklılaşma sürecine girecektir. meslek tercih etmek

MÜHENDİSLİKLER

 • Biyokimya Mühendisliği
 • Nanoteknoloji
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Genetik Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği

TEKNİK EĞİTİMLER

 • Bilişim Teknolojileri
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Denizcilik
 • Gemi elektroniği ve Haberleşme
 • Gemi otomasyonu
 • Elektrik-Elektronik Teknolojileri
 • Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
 • Gıda Teknolojileri
 • Üretim Teknolojileri
 • İnşaat Teknolojileri
 • Kimya Teknolojileri
 • Makine Teknolojileri
 • Matbaa Teknolojileri
 • Metal Teknolojileri
 • Metalurji Teknolojileri
 • Motorlu araçlar teknolojileri
 • Plastik Teknolojileri
 • Raylı Sistemler teknolojileri
 • Seramik Cam Teknolojileri
 • Tarım Teknolojileri
 • Tesisat Teknolojileri
 • Uçak Elektroniği
 • Enerji teknolojileri

Ülkemizin imalat sanayini geliştirip kalkındıracak konusunda uzman, nitelikli ara personel olarak tabir edilen imalat ve montajda görev yapacak teknisyenlere ihtiyacı bulunmakta bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim hizmetlerini biçimlendirmekte dolayısı ile olası işsizliğin önüne geçilirken iş alanı ve işi hazır bireylere gelir seviyesi yüksek bir yaşam hazırlanmaktadır. Ülke kalkınma politikaları, lokomotif olacak sektörlere yatırım almak, teşvik ve destek sağlamak bir taraftan bu sektörlerde ihtiyaç olacak nitelikli iş gücünü meslek liselerinde başarılı teknisyenler yetiştirerek karşılamaya hazırlanmak şeklinde biçimlenmektedir. Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları imalat sanayini kalkındıracak dolayısı ile Ülkemizi kalkındıracak iş gücünün yetiştiği okullardır.

Ebeveynlere çocuklarının işsiz kalmaması, belirli gelir ve belirli bir meslek edinmeleri konusunda büyük görevler düşmekte. Gelişen sektörleri, ülkenin ihtiyacı olabilecek iş gücü özelliklerini takip ederek gelir getirecek, çocuğun yeteneklerine, ilgi alanına uygun bir mesleki eğitime çocuğu yönlendirmek ve başarılı olması için desteklemek anne babaların önemli bir sorumluluğu.

Yetişkin, bir meslek seçmek durumunda olan bireyler ise, gündemi gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardan birinde bir mesleki eğitime başlamalı bir an önce eksiklerini gidererek olası işsizliğin önüne geçmelidir. İş arama faaliyeti ülkenin ihtiyacı olan sektörlerde ihtiyaç duyulan niteliklere ulaşma gayreti ile anlamlı bir çabaya dönüşecek kısa sürede yeterli gelir, geçerli meslek edinmek ile sonuçlanacaktır.