Eğitim Tasarımcısı Ne İş Yapar?

Eğitim Tasarımcılığı Mesleği

Eğitim tasarımcısı (İnstructional Designer), ülkemizde yeni doğan mesleklerden yurt dışında ise uzun zamandır çalışma alanı bulunuyor. Klasik eğitim anlayışının yıkılması gerektiği, gelişen yeni nesil toplumun ihtiyacına cevap verecek yöntem ve uygulamalar ile donatılmış yeni bir eğitim sistemin kurulması amacına dayanan çabalar bu mesleki faaliyeti gerekli kılmış.

Eğitim tasarımcılığı mesleği öğrenilecek materyalin sistemli bir şekilde bölünmesini, öğrencilere anlayabilecekleri şekilde ve öğrencinin algılamasına uygun olarak sunulması faaliyetini içeriyor. Mesleğin uzmanları asıl önemli konunun tam da bu aşama olduğunu bir eğitim tasarımcısının bütün yeteneğinin ve uzmanlığının bu noktada önem kazandığını belirtiyorlar.

Mesleğin uzmanı olabilmek için üzerinde çalışılması gereken bilimsel eğitim konuları psikoloji, öğrenme teknikleri, iletişim tekniklerinden oluşuyor yeterli eğitim alındıktan sonra uzmanın kişisel becerisini edindiği bilimsel yöntemler ile bir araya getirmesi mesleki faaliyetlerini sürdürebileceği anlamına geliyor.

Mesleğin uzmanları edinilen bilgiler meslek adayının kişisel yetenekleri ile harmanlanarak bir amaç ve hedefe yönlendirilmemesi durumunda bir eğitim tasarımı uzmanından beklenen verimin alınamayacağı, mesleğin amacını yerine getiremeyeceğine vurgu yapılarak herhangi bir bilgisayar kullanıcısından herhangi bir tasarımcıdan farkının kalmayacağı belirtiliyor.

Eğitim Tasarımcılığı Mesleğinin Görevleri

Mesleğin inceliği amaca hizmet edeceği nokta öğrenme tekniklerinin, psikoloji bilgisinin, iletişim tekniklerinin incelikle ve bilinçli bir biçimde kullanılması uzmanda bu yetenek ve becerinin mutlaka bulunarak birlikte uygulanması noktası olduğuna dikkat çekiliyor.

Mesleklerde uzmanlaşma bir iş kolunun alt bölümlere ayrılarak ayrılan her aşamadaki iş üzerinde uzmanlaşma ve varsa daha fazla bölünme bölünen her iş kolunda yeniden uzmanlaşma ilk sanayi devriminden sonra keşfedilmiş bir yaklaşım. İş görenlerin ağır ve uzun çalışma saatleri boyunca performans göstermeleri, bir den fazla işi yapmaya çalışmaları zaman içinde gösterdi ki hiç de iyi bir yöntem değil çalışanların sağlıklarının bozulması, iş verimlerinin düşmesi dolayısı ile ürün kalitesinin düşmesine, üretimin düşmesine ve tüm bunların neticesinde satış ve kârlılığın düşmesine sebep oldu.

Yeni iş gören çalışma modelleri, iş gören ihtiyaçları önem kazanırken iş veriminin artmasına yönelik iş analizleri ve iş uzmanlık alanları yaratıldı. O dönemden bugüne yol ve yöntemler çağdaş uygulamalar ile geliştirilip güncellenirken değişen toplumun tüketimleri gibi yaşam tarzları gibi eğitim sistemleri ve öğrenme biçimlerinde gerekli olan değişikleri yapmak zorunlu hale geldi.

Günümüzde Batı ülkelerinde titizlik ile uygulanan bu yaklaşım bir işin sınırlarının net olması, bu işi yapanın ne iş yaptığını tam olarak bilmesi gerektiğini aksi bir durumda kişinin tam olarak ne iş yapan biri olduğunun bilinemeyeceği ve böyle bir durumda ne yazık ki beklenen verimin de elde edilemeyeceği tespitinde bulunuluyor.

Eğitimde Teknolojik Yöntemler Dönemi

İnternetin yaşamlarımıza girmesi ile birlikte bilgisayar kullanımımız bir başka boyut kazandı günlük yaşamlarımız nerede ise tüm ihtiyaçlarımız internet üzerinden şekillenmeye başladı dolayısı ile eğitim gibi yaşamımızın olmazsa olmaz faaliyeti de internet ortamına taşınarak pek çok eğitim kurumu tarafından uzaktan eğitim adı altında internet kullanılarak verilmeye başlandı.

  • Mobil öğrenme
  • Podcasting öğrenme
  • Online öğrenme
  • Sosyal ağlar

Ülkemizde henüz hayat bulan ve tam olarak hangi işi yaptığı bile tanımlanamayan meslek dalı, Avrupalı için kendini güncellemediğinden şikâyet edilecek kadar eskimiş bir uygulamaya sahip. Eğitim tasarımcılığı faaliyetlerinde teknolojik yöntemlerin daha çok ve yoğun kullanılması gerektiğine vurgu yapılırken ülkemiz için konuyu değerlendirdiğimizde mesleki uygulamalara, tam da bu noktadan başlayacaklarını söylemek mümkün.

Teknolojiyi bilmek ile teknolojik araçları kullanmak arasında önemli bir fark bulunduğu ayrıntısı önemle üzerinde durulan bir konu.

Türkiye’de Eğitim Tasarımcılığı

Klasik eğitim anlayışını yıkma ve yeniden yapılanma arzusu ülkemizde de hedeflenen bir durum olsa da uygulamalar yumuşak bir geçiş sergiliyor. Gelişen teknolojiyi çok çabuk yaşamlarımıza adapte etsek te pek çok teknolojik nesneyi kullanmaya başlasak da bazı geçişlerimiz daha yavaş ve sakin gerçekleşiyor uygulamalar, yol ve yöntemlerdeki değişiklikler genellikle bu alanlar.

Bugüne dek tek tip öğrenci yetiştirme amacı ile hazırlanmış bir eğitim sistemi uygulandı bugün ise teknolojinin yoğun kullanıldığı, teknik eğitimin verilmeye çalışıldığı bireysel yeteneklerin öne çıkarılarak eğitime yönlendirildiği bir amaca doğru değişim hedefleniyor. Tasarım fakültelerinin açılması yaratıcılığı ön plana çıkaran gençleri düşünmeye ve üretmeye teşvik eden eğitimi vermeye yönelik.