Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk

Arabulucu olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Arabulucu olarak çalışabilmek için Bilirkişi uzmanlığında olduğu gibi Anayasal suç, sahtekarlık veya terör ile ilgili suçlardan hiçbirini işlememiş olmak gerekiyor.

Meslekte en az 5 yıllık deneyime sahip olmak, Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve arabuluculuk daire başkanlığının açtığı sınavda başarılı olmak koşulları aranıyor. Arabuluculuk sınavı yer ve tarihi Arabuluculuk Dire başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından internet sitelerinde duyuruluyor.

Avrupa adaletin Etkinliği komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar, Adalet Bakanlığı, hukuk İşleri genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetlerinin şekillenmesinde teknik destek sağlamışlar.

Bağımsız, tarafsız Üçüncü kişinin desteği ile anlaşmazlıkların esnek bir yaklaşımla çözüme götürülme sürecini içermektedir. Arabuluculuk yaklaşımının davalara sağladığı kolaylık daha hızlı sonuca gitme olanağı tanıması, mahkeme ortamında olması mümkün olmayan esnekliğin sağlanmasıdır ve taraflar kararlarını yine kendileri verirler.

Arabuluculukta davaya taraf olan kişiler iletişim kurmaları konusunda desteklenir kaliteli iletişime arabulucu vasıtası ile ortam sağlanır ayrıca davaya göre bir takım harç ve ücretler olmayacağından daha masrafsız gerçekleşen bir süreçtir.

Arabuluculuk faaliyetleri Hukukumuza 22 Haziran 2012 tarihinde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanununun yürürlüğe girmesi 26 Ocak 2013 yılında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin yayımlanması ile uygulamaya konulmuş.

Arabulucu olacak kimse Adalet Bakanlığı tarafından açılan yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçtikten sonra Adalet Bakanlığı Arabulucu siciline kayıt olmak zorundadırlar. Taraflar arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme veya sonlandırma konusunda kararlarında tamamen özgürdürler. Süreç içinde yapılan tüm görüşmeler yine yasal zorunluluk olarak gizlilik ilkesine tabidir. Bilirkişi Olmak

Arabuluculuğa ihtiyaç duyulan alanlar genellikle Özel Hukuk kapsamındaki davalar ayrıca uluslararası yaklaşımlara göre Hâkim bu tür davalarda arabulucu ile uzlaşmaya yönlendirdiğinde sonuçların daha verimli olduğu yönünde bir görüş var.

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNE YÖNLENDİRİLEN DAVALARIN ÖZELLİKLERİ

 • Mahkeme ortamına yansıyandan çok daha fazla menfaat ve sorun olması
 • Taraflar ile ayrı toplantı yapılması gerekli olabilir
 • Aile, komşuluk, iş ilişkileri gibi korunması gereken değerlerin bulunduğu durumlar
 • Tarafların dışında konuyu ilgilendiren başkalarının olması
 • Anlaşmazlığın değeri ile uyuşmayan masrafların olması
 • Sürecin karmaşık olması
 • Tarafların süreçten yorulmuş olması
 • Uzun süreyi kapsayan çözüm gerektirmesi

Arabuluculuk Ücret Uygulaması

Konusu para olmayan ve para ile ölçülemeyen Hukuki uyuşmazlıkların dava açılmadan önce arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücretler konuya ve süreye göre farklılık göstermekte.

 • Aile hukukundaki anlaşmazlıklarda ilk 3 saat 80 Lira, takip eden her saat için 60 Lira ve her iki taraf için ayrı olarak uygulanmakta.
 • Ticari uyuşmazlıklarda taraf başına ilk 3 saate kadar 160 Lira takip eden her saat için 120 Lira
 • Sermaye şirketleri için taraflara ayrı ayrı olmak üzere ilk 3 saate kadar 190 Lira takip eden her saat için 140 Lira

Not: belirtilen ücretler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebiliri.

Liste oldukça uzun ve durumlara göre farklılıklar gösterir nitelikte meslek ile ilgilenen adayların ön bilgi edinebilmesi açısından özet olarak aktarmakta fayda gördük.

Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu

Arabuluculuk büroları, Arabuluculuk Kurulunun her türlü karar ve işlemlerini yerine getirmek zorunda olan faaliyet merkezleridir. Arabuluculuk Büroları gerektiğinde Üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile iş birliği yapabilirler. Arabulucu alımına ilişkin yazılı ve sözlü sınavların gerçekleşmesine ilişkin işlemleri yürütürler.

Arabuluculuk faaliyeti ile ilgili yayın yapılması, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi faaliyetlerini yürütürler, arabuluculuk kurumunun tanıtılması kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütürler. Arabuluculuk sınavında başarılı olan adayların başarı belgeleri yine Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu tarafından verilmektedir.

Arabuluculara ödenecek asgari ücret tablosunun hazırlanması, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Arabuluculuk Kurulunun sekretarya işlemlerinin yürütülmesi, arabuluculuk sürecinin işlemesi, kendi görev kapsamında bulunan işlemleri takip etmek bu büronun görevleri arasında bulunuyor.

Arabuluculuk İçin Eğitim Veren Bazı Kurumlar

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunun 23. Maddesi gereği bakanlık tarafından Arabuluculuk Eğitim izni verilen eğitim kuruluşları uzmanlık eğitimi verebiliyorlar. Türkiye odalar ve Borsalar Birliği, teknoloji Üniversitesi 2015 yılından bu yana Arabuluculuk Eğitimi veren kuruluşlar.

Arabuluculuk uzmanlık eğitimine katılabilmek için Arabuluculuk uzmanlık siciline kayıt olmuş olmak gereklidir. Arabuluculuk eğitimi sırasında Temel hukuk bilgisi, İletişim becerileri, Beden dili, Müzakere yöntemleri, Psikoloji, uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler ve uygulamaları dersleri uzman adaylarına verilmektedir.