İş Zekası Uzmanı – Çözüm Ortağı

İş Zekası Uzmanı Maaşları

İş zekâsı ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı, gelişen ve tercih edilen mesleklerden. Maaşları 5000-8000 Lira arası olduğu belirtiliyor. Finans ve Bilişim alanında istihdam ediliyorlar. İş zekâsı ve Sermaye Piyasası Uzmanı olarak çalışma hayatına atılmak isteyen bu alana ilgi duyan yeni mezunların Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümlerine yönelmeleri öneriliyor.

Sermaye Piyasası uzmanları para ve sermaye piyasalarında bilgi sahibi portföy ve fon yatırımlarını yönetme becerisine sahip nitelikte kimseler. Kamu ve özel kuruluşlarda istihdam ediliyorlar.

Ekonomik yaşamımıza yeni giren İş Zekâsı Uzmanlığı, potansiyel bilgiyi anlamlı metotlu bilgiye dönüştüren çalışma alanı olarak tanımlanıyor. Sözü edilen büyük bir bilgi topluluğu ve bu büyük bilgi topluluğunu yöneten yazılımın konuya hâkim kullanıcısı olmak gerekiyor.

İş Zekası Uzmanı Nitelikleri

İş zekâsı Uzmanı arayan dev sektörlerin ilanlarında aranan niteliklerde, Bilgi Mimarisi, veri yönetimi bilgisi belirtilirken, Bankacılık deneyimi, yabancı dil bilgisi gibi kriterler de aranan nitelikler arasında olabiliyor. Verileri bellekte analiz edilerek kullanılmasını olanaklı hale getiren teknolojik gelişmeler, işletmelerin veri analizlerini en faydalı ve en kısa sürede elde etmelerini sağlarken, elde edilen veriler ile en doğru, en kazançlı stratejik planları oluşturabiliyorlar.

Kullanılan İş Zekâsı yazılımı, depolanmış verileri en mükemmel şekilde çözümleyebilmeli, sonuçlara dönüştürebilecek donanımda olmalıdır. İşletmenin değişebilen gereksinimlerine uyum sağlayacak esneklik kabiliyetine sahip olmalı, işletmenin iç ve dış çevre faktörlerinin de analizini yapabilecek biçimde donatılmış olmalıdır, kullanımı pratik ve her durumda bağlantıya geçilebilir olmalıdır.

İş Zekâsı çözümleri, şirketlerin artan yükleri ile birlikte karmaşıklaşan hizmet faaliyetleri ve faaliyet alanlarının depolanmış bilgilerini yönetecek, analiz edecek, en kısa sürede en doğru biçimde sonuçlandıracaktır.

Ekonomi dünyasının bu tür teknolojik çözüm ortağına sahip olması, İşletmenin sahip olduğu bilgilerin eğer isteniyor ise tüm birimler ile en kısa sürede ve en anlaşılır biçimde paylaşılmasını destekler, İş görenlerin veri sonuçlarına eş zamanlı ulaşmasını sağladığından çalışma süresi daha verimli kullanılır, karmaşık yapı sadeleşerek tüm işletme personeli tarafından anlaşılır nitelik kazanır, en ufak ayrıntıya bile ulaşılmak istenen analizler en başarılı şekilde gerçekleşir.

Mimari sektörü ve web servisleri İş Zekâsı çözüm ortağı hizmetini kullanmayı tercih ediyorlar. Karmaşık verilerin analizi kısa sürede gerçekleştirilerek işletmelere iletilebiliyor. İşletmelerin gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını ne kadar etkin ne kadar verimli kullandıkları başarılarını belirleyen önemli bir etken.

Sigortacılık, bankacılık, iletişim gibi yoğun sektörler iş Zekâsı çözüm ortağını kullanan sektörler arasında. Dijital dönüşümünü tamamlama çabasındaki ülkemizde tüm işletmeler özellikle yoğunluğu fazla olan dev sektörler hızla bilişim altyapılarını İş Zekâsı kullanımına uygun hale getirme çabası içindeler.

İş Zekası Yazılımı

İş Zekâsı yazılımını satın almak işletmenin hemen bir çözüm ortağı olduğu anlamına gelmiyor ne yazık ki bu noktada pek çok ayrıntıya dikkat etmek, edinilecek yazılımın en etkin ve verimli biçimde nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olmak bu süreçleri bilen deneyimli bir uzmandan yardım almak gerekecektir. Aksi takdirde beklenen sonuçlara ulaşılamayacak, umut edilen verim elde edilemeyecektir.

Ülkemizde teknolojik çözüm ortağı kullanımının, yaklaşık 15 yıl gibi kısa bir geçmişi var. İnanılmaz büyüklükteki veri bankasını yöneten anlamlı sonuçlara dönüştüren bu teknolojik uygulama ile elde edilen sonuçlar işletmelerin rakipleri karşısındaki avantaj ve dezavantajlarını belirleme çalışmalarına, gerçekleştirecekleri planlara yön vererek başarı grafiklerini yükseltmeleri hedeflenmektedir.

İşletmelerdeki üst düzey yöneticilerin, stratejistlerin, araştırma-Geliştirme çalışmalarını yürütenlerin, karar verme mekanizmasının başında olanların, piyasa rekabet koşullarını yöneten uzmanların verecekleri kararı kolaylaştıran sadeleştiren dijital çağın uygulaması çözüm ortağıdır.

Bilgi çağı, Dijital çağı derken bir önceki sistem demode sayılır hale gelerek hızla yerine yeni sistemin üyeleri yerleşti. İşletmelerin veri bankaları büyürken, takip ve yönetimleri, analizleri anında gerçekleştirebilecekleri çözüm ortakları iş yaşamının gündemine oturdu.

Dijital dönüşümlerini gerçekleştirme aşamasında bulunan işletmeler, ilk kez bir çözüm ortağı edinecek işletmelerin gelişmiş son yazılımlara ulaşabilmek için dikkatli davranmaları gerekiyor. İşletmenin beklenen ihtiyaçlarnı karşılayabilecek, beklenen hizmetleri verebilecek gelişmiş bir sisteme yatırım yaptıklarından emin olmaları gerekiyor.

Gelişen teknoloji, dijitalleşen yaşamımız ekonomi dünyasına daha pek çok yeni meslek grubunun katılmasını gerekli kılacak, Üniversitelerimizde konusunda uzman Öğretim görevlisi ihtiyacı doğacak ve pek çok yeni bölümün açılması gerekli olacaktır.