İş Hayatı İçerisinde İletişim

İş Hayatında İletişim Kurmak

Günümüz iş hayatı içerisinde alanlarında çok tecrübeli varsayılan ve de yetkin olan birinin iletişim kurma konusunda başarılı olamadığı takdirde büyümesi ve başarısı bir o kadar da minimum düzeyde olacağı belirtiliyor. Genel anlamda bilgiyi ya da tecrübeyi net bir anlam içerisinde karşısındaki insana aktarabilen kişilerin iş hayatındaki başarılarına her anlamda daha da fazla büyüme ve başarı sağlayabileceği aktarılıyor.

Para kazanabilmek, işlerini geliştirebilmek, iş satın almak, ürünlerini tanıtabilmek, çevrelerini geliştirebilmek gibi birçok seçenek ile karşılaşan kişilerin ya da girişimcilerin günlük konuşma dillerinde dahi olsa iletişim ve diyalog konularına dikkat etmeleri uygun bulunuyor. Bu durumlar genel anlamda keyifli bir sohbete olanak sağladığı vurgulanıyor. Meydana gelen bu tarz seçenekler doğrultusunda kişilerin daha sıklık ile görmek istendiği, sıklık ile dinlenilmek istendiği kişilerin iletişim konularının iş hayatında ya da sosyal hayat içerisinde daha baskın olduğu belirtiliyor.

İyi derecede iletişim konularında baskın olan kişiler günlük hayatta büyük oranda fark edilebiliyor ve de dikkat çekebiliyor. İş hayatı içerisinde başarılı olabilmenin temel sebeplerinden bir tanesinin de iletişim olduğu belirtiliyor. Herhangi bir telefon konuşmasında dahi olunsa bile kişilerin verdiği “alo” cevaplarının hiçbir şekilde bir anlam ifade etmeyen, profesyonel iş hayatı içerisinde izlenim açısından büyük oranda etki ettiği durumlar meydana gelebiliyor.

Profesyonel İş Hayatında İletişimin Önemi

Kişilerin ya da bayi sahiplerinin, ürünlerini tanıtmak isteyen işletme müdürlerinin, iş hayatı içerisindeki ürünlerini ya da kendilerini tanıtmak gibi konular içerisinde uygun bir tavır belirlemeleri büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Görüşülen müşterilerin ya da misafirlerin karşısında kendilerini tanıtamadıkları durumlar içerisinde uygulanması gereken tavırlardan birisi “iyi günler” dendikten sonraki temel tavır isminizi ve de soy isminizi söyleyerek çalıştığınız bölüm hakkında bilgiler vermeli ve de ünvanınızı belirtmeniz gerekiyor. Eğer ki bu durum telefon sohbeti içerisinde yer alıyor ise çalışılan firma ya da işletmenin ismini belirtmeniz gerekiyor. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte ve de içinde bulunduğumuz yüz yıl itibarı ile şirket telefonları günümüzde bir robot operatör olarak çalışması nedeni ile şirket ismi belirtiliyor.

Günümüz iş hayatı içerisinde yapılan iş her ne olursa olsun tanıtma işlemlerinin uygun bir tavır içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Meydana gelebilecek bu durumlara uygun bir tavır sergilenmesi sağlandığında ise geri dönüşümlerin birçoğu olumlu yönde devamlılık gösterdiği belirtiliyor. Meydana gelebilecek durumlara örnek verecek olursak, kişilerin herhangi bir mağaza içerisinde satış elemanı olarak çalıştığını varsayalım. Gelen müşteriye “Size yardımcı olabilir miyim efendim?” denilmesi durumunda alınan cevaplar genel anlamda “Hayır, sadece bakıyorum. Teşekkürler.” Olduğu belirtiliyor ve de konu kapanıyor.  Fakat bu gibi durumlarda izlenilmesi gereken yollardan bir tanesi de “Size nasıl yardımcı olabilirim efendim?” gibi sorular sorulması durumda bir o kadar uzun ve bir o kadar da açıklayıcı bir cevap alındığı gözlemleniyor.

İletişimin Temel Kurallarından Biri, Teşekkür Etmek

Kişilerin profesyonel iş hayatında ya da herhangi bir sohbet arasında uygulaması uygun bulunan tavırlardan bir tanesi de teşekkür etmek olduğu belirtiliyor. Kişilerin bu tarz durumlar içerisinde olduğunda teşekkür etmenin ya da “lütfen” kelimesinin varlığından çekinmemesi gerekiyor. Çünkü bu kelimeler insanlar arasındaki muhabbetler ya da iş görüşmeleri esnasında beliren durumlarda kişilerin dinlendiğini, duyulduğuna dair belirtiler ortaya getirdiği belirtiliyor.

Günümüzdeki iletişimler oldukça pasif olduğu birtakım uzmanlar tarafından belirtiliyor. Konuşmalar sırasında kişilerin kendilerini ifade etmekte zorlandığı, örnekler vermekte çekindiği ya da teşekkür etmek ya da lütfen kelimelerini söylemekte zorlanabildikleri vurgulanıyor. Oysa ki sahip olduğumuz bu güzel dilimiz, her anlamda yoğun ve büyük bir iletişim seçeneğine olanak sağlıyor.

Kişilerin gerekse yeterli derecede kendilerini geliştiremedikleri ya da yeterli derecede kitap okumadıkları durumlarda meydana gelebilecek seçeneklerden bazıları bu durumlara olanak sağlıyor. İş hayatı içerisinde iletişimin önemi oldukça büyük olduğu ve de kişilerin pazarlama konularında kendilerini geliştirmesi nedeni ile üst seviyelere gelebildiği gözlemleniyor. Herhangi bir iş yerinde çalışan kişilerin sahip olması gerektiği iletişim yetenekleri, çalışılan iş yeri içerisindeki başarısını da bir o kadar doğru orantıda başarılı kıldığı belirtiliyor. Bu özellikler içerisinde olan kişilerin kendi aralarındaki koordinasyonları iyi derecede devamlılık göstereceği belirtiliyor.