İnsana Yakışır İş Ne Demek?

Kendine Yakışan İşi Yapmak

Aynı iş yapanların aynı ücreti aldığı adaletli bir ücret dağılımı beklentisini, sosyal güvence ve haklara sahip olunmasını, herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmamasını, gelişme özgürlüğünün bulunduğu çalışma koşullarını anlatıyor diyerek açıklıyor ILO Ankara ofisi resmi sayfasında.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İnsana Yakışır İş ülke Programları hazırlayarak bu amaç etrafında birleşmiş ülkelere destek sağlamakta, destek 4 ana çıkış noktasından geniş bir alana yayılarak uygulanmakta.

 • GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ
 • İŞ YARATMA
 • FIRSAT SUNAN BİR EKONOMİ
 • BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
 • İŞ GÖRENLERİN HAKLARININ KORUNMASI
 • DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMININ SAĞLANMASI, HAKLARININ KORUNMASI
 • YOKSULLARIN KORUNMASI, YOKSULLUKTAN KURTULMALARI İÇİN İŞ YAŞAMINA KATILIMLARININ SAĞLANMASI
 • SOSYAL HAKLARIN KULLANILMASI (YETERLİ DİNLENME, YETERLİ AİLEYE İLE ZAMAN GEÇİRME, BEKLENMEDİK GELİR KAYIPLARINDA DESTEK İMKÂNI SUNAN ANLAYIŞ)

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün uluslararası yaklaşımı, bireyin saygınlığının muhafaza edilmesinin birey ile ilgili tüm varlıkların durumunu etkileyeceği anlayışına dayanır. Sağlıklı aile yaşantısı, huzurlu bir toplumun oluşturulması, verimli iş faaliyetinin sağlanması, girişimlerin olması, işletmelerin oluşması ancak kişinin saygınlığının korunması ile başlar.

Küresel amaç insanların yaşamının farklılaşmasını hedeflemekte, İnsana Yakışır İş yaklaşımı ile her ülkede bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gelirlerinin artırılması amacının gerçekleşmesi için mücadele verilmektedir. İLO uluslararası bir örgüt olması sebebi ile pek çok uluslararası örgüt ile iş birliği içinde bulunarak çalışmalarını yürütmektedir.

İstihdam

ILO’nun amacı KÜRESEL DÜZEYDE TAM İSTİHDAMDIR.

Küreselleşme ülkeleri birbirine yaklaştırıp mesafeleri aradan kaldırırken, ülkeler arasındaki yaşam koşullarının farklılığını, yaşam standartları ve olanaklar arasındaki farkları da belirginleştirmiştir. Küresel düzeydeki insani yaklaşım yoksulluktan herkesin kurtulmasını, herkesin temel standart yaşam koşullarına kavuşmasını hedeflemekte, bu hedef doğrultusundaki faaliyetlerini de yürütmektedir.

Tüm insanlar kişisel saygınlıklarının korunacağı işlerde, yeterli gelir elde ederek, ailelerine zaman ayıracak yeterli dinlenme sürelerine sahip olarak, aynı eğitim fırsatlarına ve aynı kalitede çalışma koşullarına sahip olarak bulundukları ülkelerde yaşamlarını sürdürmelidirler. Toplumda verim, barış, başarı ve huzur bu şekilde inşa edilmiş olacaktır.

İSTİHDAMDAKİ AMAÇLAR

 • KÜÇÜK İŞLETMELER ÖNEMSENMELİ, DESTEKLENMELİ
 • KÜÇÜK İŞLETMELERİN AÇILMASI TEŞVİK EDİLMESİ YOLU İLE İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLANMASI
 • İŞ GÜCÜ VE İK KONUSUNDA DESTEK OLMAK
 • DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE ENGELLİLERİN İNSANA YARAŞIR İŞLERE YERLEŞTİRİLMESİNE DESTEK OLMAK
 • KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİK EDİLMESİ

Çevreci Çalışma anlayışı

UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı, doğanın zarar görmemesi ve doğaya zarar verme tehlikesi olan her faaliyetin önlenmesi anlayışı ile adil gelir dağılımının gerçekleştiği refah toplumlar oluşturmak amacını güdüyor.

Yeşil işler olarak tanımlanan faaliyetler kirlilik ve atık yaratmayan, düşük limitlerde su ve enerji kullanımını savunan, kişiye uzmanlaşma-gelişme olanağı tanıyan, sürekli ve yeterli gelir elde edilebilen, sosyal hakların ve iş güvenliğinin bulunduğu İNSANA YAKIŞIR İŞ olarak tanımlanmaktadır.

Yeşil Büyüme kavramı ilk kez 2005 yılında Çevre ve Kalkınma Bakanlar Konferansında Seul’da dile getirilmiş. Ekonomik kalkınma çalışmalarının çevresel güvenliği ve temizliği de esas alması doğanın asla zarar görmemesi, doğal kaynakların dikkatli kullanılması, korunması israf edilmemesi amacının benimsenmesi ülkelerin ekonomi politikalarını ve stratejilerini yeniden yapılandırmalarını gerekli kılmıştır.

Yeşil iş faaliyeti, yeni işler oluştururken yeni istihdamlarda yaratamaya başlamış bu alandaki yatırımlar ivme kazanarak sürmeye devam etmektedir, Yeşil Ekonomide İnsana Yakışan İşler Projesi Çalışma örgütünün başka bir uygulamasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kabul edilir. Türkiye’de çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş görenin güvenli koşullarda ve gerekli araç gereç kullanarak çalışmasını sürdürmesi anlayışı bir kültür olarak değerlendirilmiş dolayısı ile ILO tarafından öncelikle İş Güvenliği kültürünün oluşturulması çalışmaları öngörülmüştür.

Program uygulanırken uluslararası İş Sağlığı Uzmanı program uygulayıcısı olarak başında yer almış Türk İş sağlığı uzmanı ile birlikte çalışmaları başlatmış özellikle maden ve inşaat sektöründe İş sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulması devamında koşulların iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmüşler.

İş sağlığı ve Güvenliği alanında Üniversitelerdeki eğitimler ağırlaştırılmakta uzmanların sorumlulukları artırılmakta yasal yükümlülükler ağırlaştırılarak konunun öneminin anlaşılması ve kusursuz işlemesinin sağlanması için gerekli yapılanmalar hayata geçirilmektedir.

ILO, AB desteği ile 2014 yılında tekstil sektörünün geliştirilmesi için eğitim projesini hayata geçirmiş, KOBİ işletmelerin var olması, gelişmesi amacı ile UNDP-UNIDO-ILO ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri iş birliği yapmış, Birleşmiş Milletler tarafında program desteklenmiş.