Yazımız daha çok iş aramaya hazırlanan iş başvuruları gerçekleştirecek kimselere yönelik. Kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarımıza İş Fikirleri yazılarımızla rehberlik etme gayretimizi sürdürüyoruz.

Yeni mezun, mezun olmak üzere ya da faaliyet gösterdiği meslekten memnun olmayıp yeni bir meslek edinme çabasında olan iş arayışındaki adayların ülkenin genel durumunu takip etmelerini gelişen ve yeni doğan meslek gruplarından haberdar olmalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Teknolojinin hızla gelişmesi, internetin yaygın olarak kullanımı bu alanda yepyeni meslekler doğmasına neden olurken ülkemiz koşulları için iyi olarak nitelenebilecek gelir grupları da yarattı. İnternet ortamında bilgisayar ile yapılabilecek mesleklerin bir kısmı uzun tahsil hayatı gerektirmiyor pek çok meslek kursu bu eğitimleri 3 veya 6 aylık süreler ile veriyorlar.

MESLEĞİ SEVMELİ MİYİM?

İş yaşamı ne kadar duygusallık kaldırmaz denilse de ya da bir başka söylem ile iş yaşamında duygusallığa yer yoktur denilse de uygulamada bu ifadelerin tam yerini bulmadığını söylemek mümkün. Başarılı girişimciler ya da başarılı insanlara baktığınızda genellikle insani değerlerden kopmadan insani yaklaşımları iş disiplini ile harmanlamayı bilen kimselerin sürdürülebilen kalıcı başarıların sahibi olduklarına tanık oluyoruz.

İş yaşamında bir parça duygusallık bulunuyor ve evet işinizi sevmeniz çok önemli yaşamınızın belki 25 yılını her gün 8 saat belki çok daha uzun süreler ile o işi yaparak geçireceksiniz bu nedenle yaptığınız iş ile aranızda, o işi en iyi, verimli bir biçimde yerine getirme arzusunu, hissedebileceğiniz bir bağ olmalı.

İYİ PARA KAZANABİLECEĞİM BİR MESLEK EDİNEBİLİR MİYİM?

Ülkemizin genel durumunu bilin, piyasada yeni oluşan sektörleri o sektörler için ihtiyaç olacak nitelikli personelin hangi özellikleri taşıması gerektiğinin bilgisini edinin. Kobi Vadisi gibi tüm sektörleri tanıtma çabası içinde olan, gelişen sektörler ile birlikte İnsan kaynakları faaliyetlerine yer vererek kariyerinizi oluşturmanızda katkı sağlayacak bilgiler aktaran ciddi yayınları takip edin.

Ülkemizin lokomotif tabir edilen ülke kalkınmasında öncelikle desteklenen büyüyen ve gelişen sektörlerinin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması konusundaki gerekliliklerinden haberdar olun. Örnek vermek gerekirse Altın sektörü ülkemizin dünya liderliğine oynadığı iktisadi bir alan, istihdam oranı yüksek ve yetişmiş nitelikli iş gören ihtiyacı sektör büyüdükçe artış gösterecek bu eğitimleri sektörün yetkilileri ile bağlantı kurarak edinebilir eğitimlerin nerede nasıl verildiği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya uzmanlığı gibi reklam faaliyetlerinin pek çok aşamasını içeren internet ortamında yapabileceğiniz çok uzun tahsil yaşamı gerektirmeyen belirli süreli kurslar ile sertifika alarak iyi gelir elde ederek meslek sahibi olabileceğiniz meslekler mevcut.

Yaşamak için gelire gelir elde etmek içinse bir işe ihtiyacımız var. İşimiz yaşamımızın büyük bir bölümünü kapsıyor zamanımızın en büyük bölümü işimizin gereklerini yerine getirirken geçiyor dolayısı ile yaptığımız işin bizi iyi hissettirmesi, kendimizle gurur duymamız iş tatmini olarak tanımlanan kendimize olan saygıyı artıran duyguyu yaşamamız gerekiyor.

Gelişen ve kalkınma hamlesi içinde olan bir ülke ümit ve fırsatlar ile dolu olan bir ülkedir. Siz kendinize en uygun işi bulmak ve bu alanda kendinizi geliştirmek için sadece biraz çaba sarf edeceksiniz değişimlerden, yapılması gerekenlerden haberdar olup seçiminizi yaparak kariyerinizi oluşturacaksınız.

ÜLKEDE İŞSİZLİK VAR ŞANSIM VAR MI?

Şansınız var çünkü Türkiye kabul değiştiriyor yeniden yapılanıyor dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı çizgiyi yakalamak, yenilikleri uygulamak konusunda büyük gayret gösteriyor özel resmî tüm kurumları ile. Birey olarak yapmanız gereken bu değişim ve yeniliklerin hangi noktasında varlık gösterebilirsiniz araştırmak ve sizi en yakın sürede sonuca götürecek çözümleri üretmek.

Çağdaş toplumlar ile uyum sağlama çalışmalarının bir aşaması da meslek standartları her ne iş yapacaksanız bu alanda yeterli olduğunuzu belgelemek durumundasınız ve her iş veren sadece yeterli bilgiye sahip olduğunu belgeleyen kimseleri istihdam yetkisine sahip bu nedenle edineceğiniz mesleği belirleyerek ücretli ya da ücretsiz size hangisi uygun ise mesleki eğitim veren kurslardan birine kayıt olarak nitelikli konuma gelmelisiniz.

İşsizliğin en büyük nedenlerinden biri olarak nitelikli personel bulunmaması gösterilmekte ülkemizin bu yönde iki türlü çabası bulunuyor; birincisi girişimciliğin teşvik edilmesi, diğeri niteliksiz iş gücünün nitelikli konuma getirilmesi. Sektörler büyüyor gelişiyor, teknoloji yaygın kullanım alanları ile yeni meslekler yaratıyor ve siz mutlaka kariyerinizi şekillendirebilirsiniz gelişmeleri takip edin.

İş zekâsı ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı, gelişen ve tercih edilen mesleklerden. Maaşları 5000-8000 Lira arası olduğu belirtiliyor. Finans ve Bilişim alanında istihdam ediliyorlar. İş zekâsı ve Sermaye Piyasası Uzmanı olarak çalışma hayatına atılmak isteyen bu alana ilgi duyan yeni mezunların Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümlerine yönelmeleri öneriliyor.

Sermaye Piyasası uzmanları para ve sermaye piyasalarında bilgi sahibi portföy ve fon yatırımlarını yönetme becerisine sahip nitelikte kimseler. Kamu ve özel kuruluşlarda istihdam ediliyorlar.

Ekonomik yaşamımıza yeni giren İş Zekâsı Uzmanlığı, potansiyel bilgiyi anlamlı metotlu bilgiye dönüştüren çalışma alanı olarak tanımlanıyor. Sözü edilen büyük bir bilgi topluluğu ve bu büyük bilgi topluluğunu yöneten yazılımın konuya hâkim kullanıcısı olmak gerekiyor.

İş zekâsı Uzmanı arayan dev sektörlerin ilanlarında aranan niteliklerde, Bilgi Mimarisi, veri yönetimi bilgisi belirtilirken, Bankacılık deneyimi, yabancı dil bilgisi gibi kriterler de aranan nitelikler arasında olabiliyor. Verileri bellekte analiz edilerek kullanılmasını olanaklı hale getiren teknolojik gelişmeler, işletmelerin veri analizlerini en faydalı ve en kısa sürede elde etmelerini sağlarken, elde edilen veriler ile en doğru, en kazançlı stratejik planları oluşturabiliyorlar.

Kullanılan İş Zekâsı yazılımı, depolanmış verileri en mükemmel şekilde çözümleyebilmeli, sonuçlara dönüştürebilecek donanımda olmalıdır. İşletmenin değişebilen gereksinimlerine uyum sağlayacak esneklik kabiliyetine sahip olmalı, işletmenin iç ve dış çevre faktörlerinin de analizini yapabilecek biçimde donatılmış olmalıdır, kullanımı pratik ve her durumda bağlantıya geçilebilir olmalıdır.

İş Zekâsı çözümleri, şirketlerin artan yükleri ile birlikte karmaşıklaşan hizmet faaliyetleri ve faaliyet alanlarının depolanmış bilgilerini yönetecek, analiz edecek, en kısa sürede en doğru biçimde sonuçlandıracaktır.

Ekonomi dünyasının bu tür teknolojik çözüm ortağına sahip olması, İşletmenin sahip olduğu bilgilerin eğer isteniyor ise tüm birimler ile en kısa sürede ve en anlaşılır biçimde paylaşılmasını destekler, İş görenlerin veri sonuçlarına eş zamanlı ulaşmasını sağladığından çalışma süresi daha verimli kullanılır, karmaşık yapı sadeleşerek tüm işletme personeli tarafından anlaşılır nitelik kazanır, en ufak ayrıntıya bile ulaşılmak istenen analizler en başarılı şekilde gerçekleşir.

Mimari sektörü ve web servisleri İş Zekâsı çözüm ortağı hizmetini kullanmayı tercih ediyorlar. Karmaşık verilerin analizi kısa sürede gerçekleştirilerek işletmelere iletilebiliyor. İşletmelerin gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını ne kadar etkin ne kadar verimli kullandıkları başarılarını belirleyen önemli bir etken.

Sigortacılık, bankacılık, iletişim gibi yoğun sektörler iş Zekâsı çözüm ortağını kullanan sektörler arasında. Dijital dönüşümünü tamamlama çabasındaki ülkemizde tüm işletmeler özellikle yoğunluğu fazla olan dev sektörler hızla bilişim altyapılarını İş Zekâsı kullanımına uygun hale getirme çabası içindeler.

İş Zekâsı yazılımını satın almak işletmenin hemen bir çözüm ortağı olduğu anlamına gelmiyor ne yazık ki bu noktada pek çok ayrıntıya dikkat etmek, edinilecek yazılımın en etkin ve verimli biçimde nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olmak bu süreçleri bilen deneyimli bir uzmandan yardım almak gerekecektir. Aksi takdirde beklenen sonuçlara ulaşılamayacak, umut edilen verim elde edilemeyecektir.

Ülkemizde teknolojik çözüm ortağı kullanımının, yaklaşık 15 yıl gibi kısa bir geçmişi var. İnanılmaz büyüklükteki veri bankasını yöneten anlamlı sonuçlara dönüştüren bu teknolojik uygulama ile elde edilen sonuçlar işletmelerin rakipleri karşısındaki avantaj ve dezavantajlarını belirleme çalışmalarına, gerçekleştirecekleri planlara yön vererek başarı grafiklerini yükseltmeleri hedeflenmektedir.

İşletmelerdeki üst düzey yöneticilerin, stratejistlerin, araştırma-Geliştirme çalışmalarını yürütenlerin, karar verme mekanizmasının başında olanların, piyasa rekabet koşullarını yöneten uzmanların verecekleri kararı kolaylaştıran sadeleştiren dijital çağın uygulaması çözüm ortağıdır.

Bilgi çağı, Dijital çağı derken bir önceki sistem demode sayılır hale gelerek hızla yerine yeni sistemin üyeleri yerleşti. İşletmelerin veri bankaları büyürken, takip ve yönetimleri, analizleri anında gerçekleştirebilecekleri çözüm ortakları iş yaşamının gündemine oturdu.

Dijital dönüşümlerini gerçekleştirme aşamasında bulunan işletmeler, ilk kez bir çözüm ortağı edinecek işletmelerin gelişmiş son yazılımlara ulaşabilmek için dikkatli davranmaları gerekiyor. İşletmenin beklenen ihtiyaçlarnı karşılayabilecek, beklenen hizmetleri verebilecek gelişmiş bir sisteme yatırım yaptıklarından emin olmaları gerekiyor.

Gelişen teknoloji, dijitalleşen yaşamımız ekonomi dünyasına daha pek çok yeni meslek grubunun katılmasını gerekli kılacak, Üniversitelerimizde konusunda uzman Öğretim görevlisi ihtiyacı doğacak ve pek çok yeni bölümün açılması gerekli olacaktır.

Meslek Kod No: 2423.12

Adı: İş Geliştirme Uzmanı

Eğitim: Lisan seviyesi


İŞ GELİŞTİRME NEDİR?

İşletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarının belirlenmesi, değer yaratacak yeni girişimlerin ve projelerin tasarlanması, uygulamaya konulması faaliyeti olarak tanımlanıyor Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının yayınlarında.

İş Geliştirme profesyonel çalışma alanına ihtiyaç duyulmasının nedeni ise işletmede yeni müşteri ve yeni iş endişelerinin giderilerek sorulara yanıt üretilmesi olarak açıklanıyor. Bir İş Geliştirme uzmanının ya da yöneticisinin bu alanda faaliyet gösterebilmesi, beklenen çözümleri üretebilmesi için Bir’den fazla alanda yeterli bilgi birikimine sahip olması gerektiği bilgisine de ayrıca yer veriliyor.

Alınması gereken eğitimler arasında Ticaret Odası oldukça uzun bir liste hazırlamış.

 • İş planları ve analizlerini yapabilme bilgisi
 • Yeni iş fikirlerini bulma becerisi
 • Yeni iş fikri organizasyonunu yapabilme becerisi
 • Pazar ve Finans araştırmasının yapılması
 • Kurumsal imaj yönetimi bilgisi
 • Swot Analizi gibi bilimsel yöntemleri uygulama bilgisi

Mesleki uzmanlık bölümü genellikle Ekonomi, Mühendislik ve İşletme olarak belirtiliyor iş arama taleplerinde. Son dönemde popülaritesi artan meslek gruplarından, mesleki faaliyetlerin detaylandırılarak alt kollara ayrılması her bir alt kolda uzmanlık koşulu aranması uygulamalarının bir sonucu olarak işletmelerde tercih edilen alanlardan biri haline geldi.

Banka ilanlarında büyük şirketlerde çok sık iş geliştirme yöneticisi ya da iş geliştirme uzmanı arandığı bilgisine rastlıyoruz. Ancak bu alanda deneyimli kişiler tercih edilmesine rağmen iş geliştirme eğitimlerinin verildiği kaynaklar sınırlı.

İş Geliştirme Uzmanından genel hatları ile beklenen iletmenin üretim malları için yeni Pazar ve yeni dağıtım yöntemleri oluşturması. İşletmeye pazarlama alanında olabilecek her türlü proje ve yöntemler değer katması beklenirken organize faaliyetler içinde olması daima yeni uygulanabilir fikirler üretmesi ve hayata geçirmesi bekleniyor.

TERCİH EDİLDİĞİ ALANLAR VE ARANAN KOŞULLAR

Bankaların iş ilanları sayfasını incelediğimizde iş geliştirme uzmanın da ne gibi özellikler aradıkları bilgisine ulaştık, ilk koşul adayların 4 yıllık üniversite mezunu olmaları, en az lisans düzeyinde eğitim koşulu aranıyor İş Geliştirme Uzmanı olacak kimselerde.

Bankalar genellikle İngilizce bilgisi arıyor ve bilgi düzeyinin iyi derecede olması gerekmekte, ayrıca Bilgisayar bilgisi yine iyi düzeyde bilinmesi gereken niteliklerden. İş Geliştirme Uzmanı olarak istihdam edeceği adayda bankaların aradığı bir diğer koşul kişisel yetenekleri ile ilgili. Adayın stratejik düşünebilme gücü, inisiyatif kullanabilme yeteneği Bankalar için önemli yetenekler arasında bulunuyor. Etkili iletişim, sunum becerisi şeklinde adaydan beklentilerini sıralamış Banka ilanı. Her Bankanın farklı bir alanda İş geliştirme Uzmanına ihtiyacı bulunuyor Kobi Danışmanlıkları alanında ya da Dijital Bankacılık gibi farklı bir alanda İş Geliştirme Uzmanı istihdam edilebilir. Bu durumda kendisini İş Geliştirme Yöneticisi olarak iş yaşamına hazırlayacak Lisans mezunu kimselerin bu alanda uzmanlaşmak için çaba sarf etmeleri özellikle hedefleri arasında Banka çalışanı olmak gibi bir hedef var ise Bankaların beklentisi doğrultusunda kendilerini geliştirerek iş başvuru aşamasına geçmeleri yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Eğer Dijital Bankacılık alanında İş Geliştirme Uzmanı veya yöneticisi olacak ise aday, dijital kullanımlar konusunda bilgi sahibi olması olmazsa olmaz koşullardan biridir. Ürünlere ait süreçlerin dijital ortamda oluşturulması ve yeni stratejilerin geliştirilmesi, dijital müşteri uygulamasının artırılması için yeni projelerin üretilmesi, ürün geliştirilme çalışmalarının dijital ortamda yürütülmesi gibi pek çok koşul aranmakta. En az 3 veya 2 yıl deneyim de aranan koşullar arasında bulunuyor.

İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİNE NASIL ULAŞILIR?

İş Geliştirme alanında kariyer yolculuğuna devam edecek kimselerin Banka ve Holding gibi dev kuruluşlarda görev alabilmeleri için aranan deneyim koşulunu aşmaları gerekiyor bu alanda eğitimler genellikle Ticaret Odaları ve Eğitim Belgelendirme olarak tanımlanan kurumlarda verildiği bilgisine rastlıyoruz araştırmalarımız sırasında.

Üniversitelerin İş geliştirme ve Yönetim gibi eğitimleri verdiği bilgisini de rastlıyoruz ancak aday eğitimlerin hangisinin kendisine daha uygun olacağı hedefleri doğrultusunda hangi kurumun kendisine ihtiyacı olacak bilgileri vereceğine titizlikle karar vermesi gerekiyor ki çabalar belirlenen amacı gerçekleştirsin.

İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Üniversiteler ve belgelendirme kuruluşlarının genellikle Bir veya İki günlük süreler belirttiklerine tanık oluyoruz. Kitaplardan yararlanarak bilgi edinme konusuna değinecek olursak kaynaklar İş Geliştirme Modeli kitabının Bir Milyon’ dan fazla sattığını söylüyor.

Bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilen yazılım yapma yeteneği üst seviyelerde bulunan fakat bu bilgi ve becerilerini kötü niyetli olarak kullanan, kişi ve kurumların bilgi ağlarına izinsiz giriş yapan kimselere olarak tanınıyorlar.

21 Yüz Yıl bize pek çok yenilik sundu yaşam seviyelerimiz hızla yükselmeye başladı dijital dünyada yeni bir hayat kuruluyor ve bu yeni teknolojik yaşamın kendi kuralları kendi riskleri ve tehlikeleri bulunuyor. Bir dosyamızın ya da kıymetli bilgimizin dolaptan çalınmasından değil bilgisayarımızın ele geçirilmesinden endişe ediyoruz.

Güvenlik anlayışlarımız da güvenlik uygulamalarımız da içinde bulunduğumuz koşullara göre değişime uğrayarak koşulların gerektirdiği yeni yöntem ve uygulamaları doğurdu. Sistemimize sızan heykırlardan(hacker) korunmak için aynı bilgi düzeyinde fakat onları engellemek için çalışan yeni meslek ustaları yetiştirildi onlara iyi amaç için çalıştıklarından Etik Hacker deniyor.

Milyarlarca bilgi internet ortamında korunuyor ve korunmaları gittikçe zorlaşıyor. Teknoloji gelişirken onu en iyi biçimde kullanan kişiler de gelişiyor sonra kötü niyetliler iyi niyetliler olarak ayrıma uğruyorlar ve kötü niyetli teknoloji hırsızları ile başa çıkabilmek için çok daha iyi yetişmiş yazılımcılara programcılara ihtiyaç oluyor.

Etik Hacker kimseler genellikle güvenlik firmalarına bağlı hizmet veriyorlar ve nitelikleri yüksek olduğundan gelirleri de bir hayli yüksek. Etik Hacker kişiler, Bilişim çağının şövalyeleri olarak tanımlanıyor kurumlar eğer birer şövalyeye sahip değilse varlıklarını sürdürmeleri epey zorlaşacak demektir.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak siber güvenlik sanayi de aynı hızla büyümekte aksi takdirde özel hiçbir varlığımızı korumamız mümkün olmayacak. Gelişen dijital yaşam bize her konforu sunsa da belli özgürlüklerimizi de elimizden aldı. Biz her şeyi uzaktan idare edebilirken sisteme sızan birileri de bizim hayatımıza ait her alana sızabilme gücüne elde etti ve korunmak için geliştirilecek yöntemler daha pahalı ve daha bilimsel olmaya başladı.

SİBER GÜVENLİK NEDİR?

Siber kelimesi ile tanımlanan bilişim sistemlerinin alt yapısıdır şeklinde kısaca açıklansa da söz edilen son derece kompleks bir yapıdır. Tüm dünyayı ve uzayı kapsayan bir alandan söz ediliyor siber alem derken ve uluslararası-ulusal boyutları bulunuyor. Kamu bilişim sistemleri, gerçek ve tüzel bilişim sistemleri ulusal siber ortamımızı meydana getirmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK AYNI ANLAMA MI GELİYOR?

Hayır Siber güvenlik ile soyut bir alandan söz edilmektedir. Bilgi güvenliği ise pek çok aşaması bulunan teknik bir çalışma alanıdır.

PENETRASYON NEDİR?

Bir kişi ya da kurumun kurduğu sistemin güvenilirliğini test etmek amacı ile yaptırdığı denemeye verilen isim. Sistemine sızılıp sızılamayacağına ilişkin uygulanan kontrol. Bu testi gerçekleştiren kimseye de Pentester deniyor.

SİBER GÜVENLİKTE ALINAN ÖNLEMLER NELERDİR?

 • Güvenlik önlemlerinde zayıf noktalar var mı devamlı kontrol edilerek önlem alınır
 • Kurum içi eğitimler ile sistem güvenliğinin ne kadar önemli olduğu iş görenlere açıklanır
 • İş ile ilgili tüm aşamalarda aynı titizlik ile uygulanır
 • Ofisten veya uzaktan çalışanlar için sisteme girişlerde güçlü şifreleme programları kullanılır
 • Kurumun iş görenlerine sunduğu ağların kullanılmasına özen gösterilir.
 • Her aşama için değişik şifreleme yapılır
 • Sürekli olarak bilgiler yedeklenir ve başka bir alanda farklı bir şifre ile muhafaza edilir, Mobil kullanımlarda dikkatli davranır konu hakkında uzaman olan kişi ile sürekli iletişim halindedirler

SOSYAL MÜHENDİSLİK NEDİR?

Bilgisayar korsanı olarak nitelenen Hacker kimseler ile benzer özellik gösterseler de bir farkları var. Hacker kişinin kimliği kimse tarafından bilinmezken Sosyal Mühendis kurumun içine personelden biri olarak dahil olabilir. Bir çeşit kurumsal yapıya sızan teknolojik ajan olarak tanımlanabilir.

Bir ajanın yapabileceği her türlü hileye başvuruyorlar cinsiyet saklama, kurumun bilgilerini alabilmek için ilgili departmana görevliymiş gibi gelmek ya da içeri sızarak çalışan olmak diğer çalışanlar ile kaynaşarak her türlü bilgiye ulaşmaya çalışmak. Veya telefonda insanları ikna yöntemi ile kandırarak kişisel bilgilerini ele geçirmek

NETWORK DEFENSE NEDİR?

Kötü niyetli yazılım, iletişim ve saldırılara karşı bilinen koruma standartlarının üzerinde koruma sağlayan alan olarak tanımlanıyor. Saldırının türü ve aşamaları analiz edilebiliyor yeni önlemlere uyarlanabilir nitelik sergiliyor.

2023 TE HANGİ MESLEKLERE İHTİYAÇ OLACAK?

 • Sosyal Medya Uzmanı
 • Uzaktan Eğitim Danışmanı
 • Adli Bilişim Uzmanı
 • İstihbarat Analisti
 • Sayısal Finans Analisti
 • Sanal Hizmet Uzmanları

Eğitim tasarımcısı (İnstructional Designer), ülkemizde yeni doğan mesleklerden yurt dışında ise uzun zamandır çalışma alanı bulunuyor. Klasik eğitim anlayışının yıkılması gerektiği, gelişen yeni nesil toplumun ihtiyacına cevap verecek yöntem ve uygulamalar ile donatılmış yeni bir eğitim sistemin kurulması amacına dayanan çabalar bu mesleki faaliyeti gerekli kılmış.

Eğitim tasarımcılığı mesleği öğrenilecek materyalin sistemli bir şekilde bölünmesini, öğrencilere anlayabilecekleri şekilde ve öğrencinin algılamasına uygun olarak sunulması faaliyetini içeriyor. Mesleğin uzmanları asıl önemli konunun tam da bu aşama olduğunu bir eğitim tasarımcısının bütün yeteneğinin ve uzmanlığının bu noktada önem kazandığını belirtiyorlar.

Mesleğin uzmanı olabilmek için üzerinde çalışılması gereken bilimsel eğitim konuları psikoloji, öğrenme teknikleri, iletişim tekniklerinden oluşuyor yeterli eğitim alındıktan sonra uzmanın kişisel becerisini edindiği bilimsel yöntemler ile bir araya getirmesi mesleki faaliyetlerini sürdürebileceği anlamına geliyor.

Mesleğin uzmanları edinilen bilgiler meslek adayının kişisel yetenekleri ile harmanlanarak bir amaç ve hedefe yönlendirilmemesi durumunda bir eğitim tasarımı uzmanından beklenen verimin alınamayacağı, mesleğin amacını yerine getiremeyeceğine vurgu yapılarak herhangi bir bilgisayar kullanıcısından herhangi bir tasarımcıdan farkının kalmayacağı belirtiliyor.

Mesleğin inceliği amaca hizmet edeceği nokta öğrenme tekniklerinin, psikoloji bilgisinin, iletişim tekniklerinin incelikle ve bilinçli bir biçimde kullanılması uzmanda bu yetenek ve becerinin mutlaka bulunarak birlikte uygulanması noktası olduğuna dikkat çekiliyor.

Mesleklerde uzmanlaşma bir iş kolunun alt bölümlere ayrılarak ayrılan her aşamadaki iş üzerinde uzmanlaşma ve varsa daha fazla bölünme bölünen her iş kolunda yeniden uzmanlaşma ilk sanayi devriminden sonra keşfedilmiş bir yaklaşım. İş görenlerin ağır ve uzun çalışma saatleri boyunca performans göstermeleri, bir den fazla işi yapmaya çalışmaları zaman içinde gösterdi ki hiç de iyi bir yöntem değil çalışanların sağlıklarının bozulması, iş verimlerinin düşmesi dolayısı ile ürün kalitesinin düşmesine, üretimin düşmesine ve tüm bunların neticesinde satış ve kârlılığın düşmesine sebep oldu.

Yeni iş gören çalışma modelleri, iş gören ihtiyaçları önem kazanırken iş veriminin artmasına yönelik iş analizleri ve iş uzmanlık alanları yaratıldı. O dönemden bugüne yol ve yöntemler çağdaş uygulamalar ile geliştirilip güncellenirken değişen toplumun tüketimleri gibi yaşam tarzları gibi eğitim sistemleri ve öğrenme biçimlerinde gerekli olan değişikleri yapmak zorunlu hale geldi.

Günümüzde Batı ülkelerinde titizlik ile uygulanan bu yaklaşım bir işin sınırlarının net olması, bu işi yapanın ne iş yaptığını tam olarak bilmesi gerektiğini aksi bir durumda kişinin tam olarak ne iş yapan biri olduğunun bilinemeyeceği ve böyle bir durumda ne yazık ki beklenen verimin de elde edilemeyeceği tespitinde bulunuluyor.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK YÖNTEMLER DÖNEMİ

İnternetin yaşamlarımıza girmesi ile birlikte bilgisayar kullanımımız bir başka boyut kazandı günlük yaşamlarımız nerede ise tüm ihtiyaçlarımız internet üzerinden şekillenmeye başladı dolayısı ile eğitim gibi yaşamımızın olmazsa olmaz faaliyeti de internet ortamına taşınarak pek çok eğitim kurumu tarafından uzaktan eğitim adı altında internet kullanılarak verilmeye başlandı.

 • Mobil öğrenme
 • Podcasting öğrenme
 • Online öğrenme
 • Sosyal ağlar

Ülkemizde henüz hayat bulan ve tam olarak hangi işi yaptığı bile tanımlanamayan meslek dalı, Avrupalı için kendini güncellemediğinden şikâyet edilecek kadar eskimiş bir uygulamaya sahip. Eğitim tasarımcılığı faaliyetlerinde teknolojik yöntemlerin daha çok ve yoğun kullanılması gerektiğine vurgu yapılırken ülkemiz için konuyu değerlendirdiğimizde mesleki uygulamalara, tam da bu noktadan başlayacaklarını söylemek mümkün.

Teknolojiyi bilmek ile teknolojik araçları kullanmak arasında önemli bir fark bulunduğu ayrıntısı önemle üzerinde durulan bir konu.

ÜLKEMİZDE EĞİTİM TASARIMCILIĞI

Klasik eğitim anlayışını yıkma ve yeniden yapılanma arzusu ülkemizde de hedeflenen bir durum olsa da uygulamalar yumuşak bir geçiş sergiliyor. Gelişen teknolojiyi çok çabuk yaşamlarımıza adapte etsek te pek çok teknolojik nesneyi kullanmaya başlasak da bazı geçişlerimiz daha yavaş ve sakin gerçekleşiyor uygulamalar, yol ve yöntemlerdeki değişiklikler genellikle bu alanlar.

Bugüne dek tek tip öğrenci yetiştirme amacı ile hazırlanmış bir eğitim sistemi uygulandı bugün ise teknolojinin yoğun kullanıldığı, teknik eğitimin verilmeye çalışıldığı bireysel yeteneklerin öne çıkarılarak eğitime yönlendirildiği bir amaca doğru değişim hedefleniyor. Tasarım fakültelerinin açılması yaratıcılığı ön plana çıkaran gençleri düşünmeye ve üretmeye teşvik eden eğitimi vermeye yönelik.

Proje belirli zaman içinde varlığını sürdürüp tamamlayacak, başlangıcı ve bitişi olan bir ürün ortaya koyma çalışma programıdır. Yapılacak işin bağlı olduğu sektöre göre projenin uygulanma süreçleri ve bu süreçlerde meydana gelecek olayların takibi, oluşabilecek sorunların çözüm biçimleri farklılık gösterecektir.

İş takip programlarının bazen dijital proje yöneticileri tarafından kullanılması gerekiyor. Pek çok firmanın dijital proje yöneticisi aradığını gözlemliyoruz ancak üniversitelerde henüz böyle bir bölüm yok, bu ad altında bir bölüm bulunmuyor. Proje yöneticisi denildiğinde, bazen sadece projeyi hayata geçirecek süreci yönetecek birinden söz edilirken, bazen projenin uygulanma süreci ile birlikte müşteri yönetimini de üstelenecek proje yöneticisinden söz edilebiliyor.

Projenin içeriğinin belirlenmesi, maliyetlerinin çıkarılması, uygulanma koşulları ve gereklilikleri gibi planlanmanın tamamlanma aşamasından sonra süreci başlatmak, işin devamlılığını sağlayarak ve olası sorunların engellenmesini öngörerek süreci yönetmek proje yöneticisinin görevini oluşturuyor. Dijital Proje Yöneticisi tanımında iş analizi, ara yüz geliştirme, ön yüz kodlama gibi faaliyetler yer alıyor bu sebep ile proje yöneticisinin aynı zamanda, çok donanımlı bir bilgisayar kullanıcısı olması gerekiyor.

Proje çalışanlarının arasında ki iletişimin sağlanması, müşteriye aktarılması çalışmalarını da içeriyor. Yüksek düzeyde bilgisayar bilgisi, liderlik yeteneği, iş bilgisi, sorun giderme becerisi gibi niteliklerin Dijital Proje Yöneticisinde bulunması zorunlu.

Bilgi teknolojileri ve yazılım alanında eğitim almış kişilerin yönelebilecekleri meslek grubunu oluşturuyor. İlgili iş ilanları gözden geçirildiğinde Dijital Proje Yöneticisinde aranan özellikler, lisans mezunu, alanında 5 yıl deneyimli, ekip çalışmasına uyumlu şeklinde sıralanmış. Beklenen görev tanımı ise, Dijital iletişim proje ve planlarının oluşturulmasını sağlamak, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve fırsatları değerlendirmek hususunda yaratıcı olmak, rakipler hakkında bilgi ve raporlama ile süreci yönetmek şeklinde tanımlanmış.

Firmaların beklentileri yüksek ödenecek ücretler de yapılan işin niteliği ve donanımı sebebi ile piyasa koşullarının üstünde gerçekleşmekte ancak firmanın gücü ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermektedir.

Dijital Proje Yöneticisi mesleğini edinmek isteyen kimseler, analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek için çaba sar etmelidir. Görsel algı ve değerlendirme yeteneğine sahip olmalı, bilişim teknolojilerinin genel bilgilerine, iş ile ilgili  gerekli bilgilere sahip olmalı, teknolojiyi üst düzeyde kullanmalı ya da kullanabilmek için gelişimini tamamlamalıdır.

Basında ve dergilerde yer alan araştırma sonuçları , iş dünyasının genellikle hazır yetişmiş insan kaynağı istediği yönünde. Uluslararası platformda zor rekabetlerin yaşandığı, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin olanakları ve yetişmiş uzman, profesyonel kadrosu ile başa çıkmaya çalıştığı iş dünyasının aktörlerinin, ulusal arenadaki beklentilerini yükseltiyor.

Dijital devrimini gerçekleştirmiş ülkeler ile bu süreci tamamlayamamış ülkelerin üretim hızı, kalitesi birbirinden farklı , aradaki farkı kapatmak sert rekabet koşulları ile başa çıkabilmek için firmalar gelirlerinin önemli bir bölümünü dijitalleşme yatırımlarına, bir bölümünü hazır yetişmiş, uzmanlaşmış, teknolojik bilgi ile donatılmış deneyim kazanmış insan kaynağı yatırımlarına ayırmak istiyor.

Ülkemizde yeni iş hayatına atılacak, üniversiteye hazırlanan kimselerin çağın gerekliliği olarak belki de daha çok teknoloji ile ilgili alanları seçmeleri ülkemizde bu alandaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılarken, yeni mezun iş gören adayının kolay ve yüksek ücret ile iş bulmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde dijitalleşme süreci devam etmekte, kurumlarda bilişim teknolojileri bilgisine sahip iş görenlere hemen tüm departmanlarda ihtiyaç bulunmakta, bu alanda bilgi sahibi olan kimseler çok daha kolay istihdam edilmekteler.

Çağımızın gereği olarak kariyer planlaması çok daha erken dönemlerde gerçekleştirilmeye başlandı. Lise sıralarından itibaren öğrenciye seçeceği mesleğin kendisine sağlayacağı olanaklar, bulunduğu ülkenin yeni oluşan sektörleri, ülkedeki gelişmelere paralel sektörde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının niteliklerinin ne olması gerektiği, ülkenin gerçekleri ve elde edilecek ücretin ne olacağı bilgisi verilmeye çalışılıyor.

Öğrencinin de kişisel çabaları ile bu araştırmaları yapacak bilinç ve yetkinlikte olması hedefleniyor. Pek çok üniversitenin iş dünyası ile bağlantıları ve anlaşmaları mevcut. Öğrenci okurken stajyer kimliği ile deneyim kazanmaya, bilgi sahibi olmaya ve iş dünyasının ortamına alışmaya başlıyor.

Üniversitelerde birinci sınıftan itibaren öğrenciler proje araştırmalarına dahil ediliyor, iş dünyasının mevcut firmalarında görev yapan dev şirketlerin yetkili çalışanlarından eğitimler alma imkânı bulan öğrenciler birer uzman, yönetici, yetkili kimseler olarak iş yaşamına hazırlanıyorlar.

Bireysel ve organizasyon düzeyinde belirli bir hedefe yönlendirilmiş değişime öncülük eden ve süreci yöneten kişidir biçiminde tanımlamak mümkün; Değişim Yöneticisini.

Farkındalık, İstek, Bilgi birikimi, Yetenek, Güçlendirme kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan ADKAR sözcüğü ile kısaca tanımlanan model, Jeff Hiatt tarafından yaratılmış.

Yöntemin geliştirilmesine neden olan unsur işletmelerin giriştikleri herhangi bir değişim sürecini minimum riskle gerçekleştirebilmek ve nihai amaç olan başarıya ulaşmaktır. Değişim sürecinin Üç aşamadan oluştuğu belirtiliyor öncelikle içinde bulunulan şimdiki konum, Geçiş konumu, Gelecekteki konum. İlk aşama bize nedenleri verir neden değişime gerek duyulmuştur? Değişimi gerekli kılan olay ya da durum nedir?

Değişimin gerekli olduğunun anlaşıldığı nokta değişimin arzu edilmesini sağlayan noktadır aynı zamanda farkındalık oluştuktan sonra değişim isteği ve nihayet bu isteğin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili çalışmalar ve içeriklerinin neler olacağının araştırılması süreci gelecektir. Gelecekteki durumu hazırlayacak hedeflenen konumun başarı ile gerçekleşmesi geçiş döneminde sorulara bulunacak yanıtlar, ortaya konacak çözüm yolları, üretilecek stratejiler ve etkin biçimde uygulanması çalışmaları en önemli süreci oluşturacaktır.

Bu aşama bilgi birikiminin yoğun kullanılacağı hata olmaması gereken geçiş halidir. Deneyim ve tecrübe ne kadar olmazsa olmaz nitelikler olsa da bilgi birikimi ve bilginin etkin kullanımı geçiş sürecinin ana faaliyet alanıdır.

Son aşamada değişim gerçekleşmiştir fakat sürdürülebilir olması, yeni halin varlığını koruması istenmektedir bu nedenle son durum desteklenmeli ve korunmalıdır bu amaca yönelik yol ve yöntemler uygulamaya konularak sürekliliği sağlanmaya çalışılır.

Değişim yöneticisi yetiştiren uluslararası alanda geçerli sertifika veren kısa süreli eğitim programı üniversitede uygulanıyor.  Değişimi yönetebilecek kişiler arasında proje yöneticileri, organizasyon yöneticileri, yönetim ekibi iş görenleri, sponsorlar, eğitmenler, İK yöneticileri ve çalışanları da bulunuyor.

Değişim sürecinin belirli zorlukları bulunuyor Başlangıç aşamasında yetersiz zaman, destek eksikliği ya da koşulların uygun olmayışı olarak sıralamak mümkün. Değişim sürecini uygulayan kişi başlangıç aşamasında çeşitli endişeler duyabilir, programa karşı çıkanlar olabilir ve ölçme değerlendirme çalışmalarının yürütülmesinde zorluklar yaşanabilir. Uygulama aşamasına gelindiğinde yönetim, stratejilerin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmanın diğer zorluklarını oluşturuyor.

Değişimin belirleyicisi olan unsurlar Dış çevre, İç çevre, Müşteriler, Tedarikçiler, İş görenler değerlendirilerek elde edilen sonuçlara göre değişim sürecini başlatacak program oluşturulur.

 • Planlama
 • Ölçme
 • Analiz
 • Tasarım
 • Geliştirme
 • Uygulama
 • Değerlendirme

Yeni çağın mesleklerinden olan Değişim Yöneticisi arayan iş ilanlarına sıklıkla rastlıyoruz artık, aranan kriterler Üniversite mezunu, analitik düşünebilen planlama yeteneğine sahip, müşteri odaklı, yeni teknoloji uygulamalarını kullanabilen, iletişim ve ilişki yönetiminde bilgi sahibi şeklinde sıralanıyor. İş tanımına gelince Değişim Yöneticisi arayan firma ilanlarında, ilk sırada iş süreçlerinin devamlı olarak gelişmesinin sağlanması bulunurken listenin devamında küresel düzeyde bu alandaki en iyi uygulamaları izlemek, analiz sonuçlarını almak ve raporlamak, yeni çalışma yöntemlerini uygulanabilir konuma taşımak, iç müşteriler ile uygulama projelerinin aktive edilmesini sağlamak bulunuyor.

Değişim yöneticisi olarak kariyerine devam edecek kimselerin eğitimlerini pek çok alanda geliştirmeleri gerekiyor.

 • Değişimin psikolojik etkileri
 • Teoriler
 • Proje yönetimi
 • Sponsorluk
 • Koçluk
 • Direnç Yönetimi
 • Geri bildirimlerin değerlendirilmesi
 • Önlemler ve çözümlerin oluşturulması
 • İletişim

İş yaşamı değişikliklere hızlı uyum sağlamayı gerektiren bir yapıya sahip olduğundan işletmelerde çalışan iş görenlerin mevcut değişikliklere hızlı biçimde adapte olmaları yenilikleri hızlı öğrenmeleri firmanın başarısının riske sokulmaması nedeni ile gereklidir.  Değişim gerçekleşirken mevcut çalışma temposunun aynı verimlilik ile devam etmesi, kaliteden ödün verilmemesine özen gösterilmesi iş görenlere gerekli eğitimlerin zamanında ve eksiksiz aktarılmasına özen gösterilmelidir.

Değişim aşamasının önündeki engellerden biri değişimin direnç ile karşılaşmasıdır çözüm süreci direncin nasıl oluştuğu, nasıl ortaya konulduğu ve bu sürecin nasıl yönetileceği sorularının yanıtlarını bularak yönetilmektedir.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre firmaların %93 kadar bölümünün değişim geçirdiği, değişim amacı ile yapılan girişimlerin ise %70 kadar bölümünün başarısız olduğu belirtilmiş. Başarısızlığın kaynağında iş görenlerin uygulamalarda yetersiz kalması, bilgi eksikliği ve uyumda yavaşlık gibi sorunların olabileceği ayrıca yeni stratejilerin anlaşılmasında ve hayata geçirilmesinde yine iş görenlerin yetersiz kalmış olma ihtimali düşünülmüş.

Direncin sebepleri olarak ise güven eksikliği, düşük esneklik seviyesi, değişimin sonuçları ile ilgili endişeler gösterilebilir. Değişimin yönetiminin tüm bu sebeplerden konusunda uzaman bir yönetici tarafından idare edilmesi gerekir ve günümüzün popüler meslekleri arasında yerini almıştır.

Sistem analistleri için onlar büyük resim düşünür diyorlar, yaptıkları iş ise bilişim sektöründeki hedeflerin belirlenmesi hususunda çözüm üretmek.

Herhangi bir işletmenin kullanılan bilişim sistemlerinin analiz edilmesinden sonra verimi artırarak mevcut giderleri düşürecek hedefler ve stratejik çözümler bulmaya çalışan meslek grubu olarak tanımlayabiliriz.

Bilgi teknolojileri sistem analistleri şayet nitelikleri arasında programlama bilgisi bulunmuyorsa yazılım ekibi ile birlikte faaliyet gösterirler. Araştırmalar sektörde yıldızı en fazla parlayan yeni meslekler arasında bulunduğunu söylüyor.

GÖREVLERİ

 • Tüketici ve kurum yöneticileri ile yakın iletişim kurmak
 • Sistemin analiz edilmesi, verim ve etkinliğinin artırılması konusunda çaba gösterilmesi
 • Mevcut sistemi uygulamalarının daha işlevsel hale getirilmesine çalışılması
 • Yeni sistem tasarımları üretilmesi
 • İşletmenin Bilgi Teknolojilerine yatırımını artırmak için çaba göstermek

EĞİTİM TÜRÜ

 • Bilgisayar Bilgi Sistemleri mezunu
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • İş Zekâsı
 • İngilizce Dil Bilgisi

Yukarıda sıralanan bölümlerinden birinden lisans diplomasına sahip olmak gerekli, bazı görevler için ise Yüksek Lisans mezunu olmak koşulu da aranan şartlar arasında. Sistem analistleri çalıştıkları sektöre göre bilgi birikimlerini artırmak durumundalar finans ve bankacılık alanında çalışacak bir sistem analisti ile hastanede görev yapacak sistem analisti arasında elbette fark bulunuyor.

İŞ ANALİSTİ NE İŞ YAPAR?

Geleneksel tanımı ile işin gereklerinin tespiti, hayata geçirilecek proje için piyasa araştırması yapılması, işin geliştirilmesine yönelik gerekliliklerin neler olduğu ile ilgili faaliyetleri kapsar. Günümüz uygulamalarında ise iş analistinden beklenen sorumluluklar ve hizmetler güncel gelişmeler doğrultusunda artmış dolayısı ile güncellenmiştir.

Teknolojik dönüşüm ülkemizin tüm yaşam alanlarında gerçekleşmesi zorunlu hale geldiği gibi iş ve işletmelerdeki gelişim sürecinin tamamlanarak küresel standartların yakalanması da bu dönüşüme bağlıdır dolayısı ile konuyu iş analistleri açısından değerlendirmek gerekirse bu alanda faaliyet gösterecek meslek adaylarının işletme faaliyetlerini teknolojiye uyarlama becerilerinin de bulunması gerekiyor.

Meslekler kendi içinde uzmanlıklara ayrılarak yeni meslekler doğurdukça konu biraz karmaşıklaşsa da hizmet kalitesinin artması, iş verimliliğinin artması iş gören bilgi niteliğinin ve güvenilirliğinin maksimum seviyeye taşınması hedeflenmekte. Mesleklere belirli standartlar getirilerek sınırları net olarak çizilmeye çalışılmakta.

Bugüne kadar alt yapı ve piyasa araştırma faaliyetlerini kapsayan iş analisti ki bu çalışma alanına ürün araştırma da dahil iş alanını ürün yöneticileri üstlenmekte, iş analisti teknolojinin uygulanacağı alanların sorumluluğunu almakta.

İş analisti faaliyet alanını nereye kadar genişletecek nerede duracak mesleğin sınırlarının çizilmesi açsından önemli bir soru. Kesin sınırların çizilmesi sorunları şimdilik daha karmaşık hale getirdiğinden ilgili meslek dallarının genel eğitimleri birlikte verilmekte ve bağlantılı alanları kapsayan çalışmalar ekip halinde takım çalışması yaklaşımı ile yürütülmekte.

İş analistinin genel olarak tanımlanmış görevlerini aktarmakta fayda var.

 • İşletmenin vizyon, misyon değerlerini İş analisti iyi bilmek durumunda
 • İşletme stratejilerini bilmek ve uygulamakla yükümlü
 • Stratejik hedefler ve projeler geliştirmeli, yaratıcı olmalı
 • Teknoloji ekibi, yönetim ekibi arasında bağlantı noktasıdır
 • İşletme beklentilerine uygun davranmak
 • Dış ve iç alanda gerekli olacak iş ihtiyacının hazırlığını yapmak
 • Proje ekibi ile çözüm faaliyetlerini yürütmek birimi desteklemek
 • Beklenmedik tehditlere karşı değişim yönetimi başlatacak beceriye sahip olmak
 • İş analizine veri olabilecek bilgileri toplamak

PROJE YÖNETİCİSİ NE İŞ YAPAR?

Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre 2027 yılına dek bu meslek dalında yaklaşık 88 Milyon kişiye ihtiyaç duyulacak geçecek süreç için pek çok sektörün %40’a yakın büyüme göstereceği dolayısı ile 22 Milyon yeni iş kolunun doğacağı belirtiliyor.

2000 yılından itibaren teknolojini gelişmesine bağlı olarak pek çok yeni meslek doğdu ve bu alan genişlemeyi sürdürüyor dolayısı ile yapılan öngörülere göre eğitimine devam eden gençlerin, mesleğini değiştirmeyi düşünenlerin bu sürece hazırlanmaları güncel değişim dinamizmini de yakalamaya çalışmaları gerekmekte gençlere bu alanlarda araştırmalar yapmaları konusunda teşvik verilmesi gerektiği gibi danışmanlık hizmetleri de verilmesi gerekmekte.

Araştırma sonuçları Çin ve Hindistan için Proje Yönetim odaklı istihdamda %75 söz sahibi olacaklarını proje odaklı yetenek gerektiren iş gücü gerekliliğinin artacağını söylüyor.

Proje yöneticisi olmak için belli sertifikalara ve deneyime sahip olmak koşulu aranıyor iş ararken. Proje yöneticileri belirli bir iş için başlangıç ve bitiş sürelerini kapsayan dönemden sorumlu olmak üzere istihdam edilebiliyorlar ve bu süreçte ki tüm faaliyetlerin sorumluluğunu alıyorlar.

Bugün ve yakın gelecek için proje yöneticisi olabilecek bireylerin yetiştirilmesinin önemsenmesi gerekiyor.

Arabulucu olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Arabulucu olarak çalışabilmek için Bilirkişi uzmanlığında olduğu gibi Anayasal suç, sahtekarlık veya terör ile ilgili suçlardan hiçbirini işlememiş olmak gerekiyor.

Meslekte en az 5 yıllık deneyime sahip olmak, Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve arabuluculuk daire başkanlığının açtığı sınavda başarılı olmak koşulları aranıyor. Arabuluculuk sınavı yer ve tarihi Arabuluculuk Dire başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından internet sitelerinde duyuruluyor.

Avrupa adaletin Etkinliği komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar, Adalet Bakanlığı, hukuk İşleri genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetlerinin şekillenmesinde teknik destek sağlamışlar.

Bağımsız, tarafsız Üçüncü kişinin desteği ile anlaşmazlıkların esnek bir yaklaşımla çözüme götürülme sürecini içermektedir. Arabuluculuk yaklaşımının davalara sağladığı kolaylık daha hızlı sonuca gitme olanağı tanıması, mahkeme ortamında olması mümkün olmayan esnekliğin sağlanmasıdır ve taraflar kararlarını yine kendileri verirler.

Arabuluculukta davaya taraf olan kişiler iletişim kurmaları konusunda desteklenir kaliteli iletişime arabulucu vasıtası ile ortam sağlanır ayrıca davaya göre bir takım harç ve ücretler olmayacağından daha masrafsız gerçekleşen bir süreçtir.

Arabuluculuk faaliyetleri Hukukumuza 22 Haziran 2012 tarihinde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanununun yürürlüğe girmesi 26 Ocak 2013 yılında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin yayımlanması ile uygulamaya konulmuş.

Arabulucu olacak kimse Adalet Bakanlığı tarafından açılan yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçtikten sonra Adalet Bakanlığı Arabulucu siciline kayıt olmak zorundadırlar. Taraflar arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme veya sonlandırma konusunda kararlarında tamamen özgürdürler. Süreç içinde yapılan tüm görüşmeler yine yasal zorunluluk olarak gizlilik ilkesine tabidir.

Arabuluculuğa ihtiyaç duyulan alanlar genellikle Özel Hukuk kapsamındaki davalar ayrıca uluslararası yaklaşımlara göre Hâkim bu tür davalarda arabulucu ile uzlaşmaya yönlendirdiğinde sonuçların daha verimli olduğu yönünde bir görüş var.

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNE YÖNLENDİRİLEN DAVALARIN ÖZELLİKLERİ

 • Mahkeme ortamına yansıyandan çok daha fazla menfaat ve sorun olması
 • Taraflar ile ayrı toplantı yapılması gerekli olabilir
 • Aile, komşuluk, iş ilişkileri gibi korunması gereken değerlerin bulunduğu durumlar
 • Tarafların dışında konuyu ilgilendiren başkalarının olması
 • Anlaşmazlığın değeri ile uyuşmayan masrafların olması
 • Sürecin karmaşık olması
 • Tarafların süreçten yorulmuş olması
 • Uzun süreyi kapsayan çözüm gerektirmesi

ARABULUCULUK ÜCRET UYGULAMASI

Konusu para olmayan ve para ile ölçülemeyen Hukuki uyuşmazlıkların dava açılmadan önce arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücretler konuya ve süreye göre farklılık göstermekte.

 • Aile hukukundaki anlaşmazlıklarda ilk 3 saat 80 Lira, takip eden her saat için 60 Lira ve her iki taraf için ayrı olarak uygulanmakta.
 • Ticari uyuşmazlıklarda taraf başına ilk 3 saate kadar 160 Lira takip eden her saat için 120 Lira
 • Sermaye şirketleri için taraflara ayrı ayrı olmak üzere ilk 3 saate kadar 190 Lira takip eden her saat için 140 Lira

Liste oldukça uzun ve durumlara göre farklılıklar gösterir nitelikte meslek ile ilgilenen adayların ön bilgi edinebilmesi açısından özet olarak aktarmakta fayda gördük.

ARABULUCULUK HİZMETLERİ BÜROSU

Arabuluculuk büroları, Arabuluculuk Kurulunun her türlü karar ve işlemlerini yerine getirmek zorunda olan faaliyet merkezleridir. Arabuluculuk Büroları gerektiğinde Üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile iş birliği yapabilirler. Arabulucu alımına ilişkin yazılı ve sözlü sınavların gerçekleşmesine ilişkin işlemleri yürütürler.

Arabuluculuk faaliyeti ile ilgili yayın yapılması, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi faaliyetlerini yürütürler, arabuluculuk kurumunun tanıtılması kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütürler. Arabuluculuk sınavında başarılı olan adayların başarı belgeleri yine Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu tarafından verilmektedir.

Arabuluculara ödenecek asgari ücret tablosunun hazırlanması, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Arabuluculuk Kurulunun sekretarya işlemlerinin yürütülmesi, arabuluculuk sürecinin işlemesi, kendi görev kapsamında bulunan işlemleri takip etmek bu büronun görevleri arasında bulunuyor.

EĞİTİM VEREN DİĞER KURUMLAR

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunun 23. Maddesi gereği bakanlık tarafından Arabuluculuk Eğitim izni verilen eğitim kuruluşları uzmanlık eğitimi verebiliyorlar. Türkiye odalar ve Borsalar Birliği, teknoloji Üniversitesi 2015 yılından bu yana Arabuluculuk Eğitimi veren kuruluşlar.

Arabuluculuk uzmanlık eğitimine katılabilmek için Arabuluculuk uzmanlık siciline kayıt olmuş olmak gereklidir. Arabuluculuk eğitimi sırasında Temel hukuk bilgisi, İletişim becerileri, Beden dili, Müzakere yöntemleri, Psikoloji, uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler ve uygulamaları dersleri uzman adaylarına verilmektedir.

Aktüer Kimdir?

Üye | 03/06/2018 | Meslekler

Dördüncü endüstri devri yaşamımızı derinden etkileyerek küresel düzeyde yaşamlarımızı temelinden farklılaştırıyor, günlük toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarımız farklılaşırken, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz için ihtiyaç duyduğumuz iş ve mesleklerimiz de değişim gösteriyor.

21.Yüz Yıl çağdaş uygulamalarının neticesi olarak mesleklerde alt guruplar ve daha alt gruplar oluşturularak her detayda uzmanlaşmanın sağlanmaya çalışılması, sıfır hata ve minimal düzeyde risklerin hesaplanması anlayışı ile doğan yeni mesleklerden biri Aktüerlik.

Sigorta sözleşmelerine temel teşkil eden uygulama ve yöntemlerin etkin biçimde hayata geçirilmesi, risklerinin hesaplanması ve sigorta uygulamalarının gelecek dönemlerine ait politikaların belirlenmesine destek sağlayacak araştırmaları kapsamaktadır.

Yaşam alanımız doğal olarak riskler içerir, İnsan hayatının tüm alanlarında gerçekleşebilecek kaza risklerinin ölçülüp değerlendirilmesi Aktüerlik mesleğinin gerekleri içinde yer alır. Uzmanlık olarak mesleki faaliyet yeni olsa da tarihi geçmişe sahip bir kelimeden alıyor adını.

Roma Senatosunda Yöneticilere verilen isimlere dayanıyor kökeni. İlk kez 1821 yılında İngiltere Hükümeti tarafından kabul edilmiş ve 2012 yılına gelindiğinde yılın en iyi mesleği olarak onurlandırılmış.

Aktüer uzmanlar genel olarak sigortacılıkta tercih ediliyor olsa da diğer kullanım alanları da oldukça yaygın ve ilerleyen zamanlarda daha fazla tercih edilir hale geleceği öngörülüyor. Bankacılık, yaygın olarak tercih edildikleri sigortacılık faaliyetlerinden sonra ikinci sektördür.

Aktüer, finansal riskleri hesaplayabilen, çözüm üretebilme bilgi ve yeterliliğine sahiptir, çözüm sürecini değerlendirebilme becerisi olan,  Geleceğe yönelik stratejik öngörüler de bulunabilen uzman kişidir Aktüer.

Aktüer mesleği, Ekonomi, matematik, bilgisayar, iyi derecede İngilizce ve ve bankacılık bilgisine sahip kimselerin yapabileceği meslek grubundadır. Kişi Aktüerlik sınavına girerek yetki belgesini elde edebiliyor. Avrupa ve Amerika’da iş tatmini sağlaması, ücretin yüksek olması ve prestijli bir meslek olması nedeni ile tercih ediliyor.

İstatistik, muhasebe, bankacılık, sigortacılık alanlarında bilgi sahibi kişiler Aktüer olmayı düşünebilirler. Sahip olunan bilimsel yetkinlik ile risk yönetimi faaliyetinde bulunmak temel görevleri olduğundan çalışma alanları her geçen gün artmakta nerede ise tüm sektörlerde aranan uzman kişiler  olmaya adaydırlar. Türkiye’de bu alanda görev yapan yeterli uzman bulunmadığından iş bulma ve yüksek ücretle istihdam edilme şansları oldukça fazladır.

Üniversitede bölümleri mevcut, meslek dersleri genel olarak bankacılık ve sigortacılık ile matematik bilgisinde yoğunlaşıyor. Genel görev alanlarından biraz söz etmek gerekir ise, sigortalanan ürün veya kişi kim ise üzerinde hasar tespitinde bulunur, kaza risklerini değerlendirerek gerçekleşme olasılıklarını hesaplar, sayısal veriler ve grafikler oluşturabilir, finansal raporları hazırlar.

Aktüerya Enstitüsü İngiltere’de daha 1848 yılında kurulmuş, 8 yıl sonra İskoçya’da Aktüerya fakültesi eğitime başlamış. Türkiye’de Aktüer olmak Hazine Müsteşarlığı’nın şartlarının yerine getirilmesi ile mümkün. Müsteşarlık tarafından Dört seviyeden oluşan sınav gerçekleştiriliyor, sınavların tümünde başarı gösteren kişiler Aktüer unvanını alabiliyorlar.

Türkiye genelinde henüz bilinen bir meslek değil ancak geleceği parlak, iş bulma imkânı yüksek olan prestijli bir meslek olduğu kesin. Sigorta şirketleri yasal mevzuat gereği Aktüer istihdam etmek zorundalar ve istihdam edilen Aktüer, Aktüerler siciline kayıtlı olmak durumundalar.

Araştırma sonuçları Hukukta görülen sigorta davalarında, Aktüerin tespitleri olmadan adaletli bir karar vermek mümkün değildir diyor. Her gün gerçekleşen yüzlerce kaza mahkeme ortamlarına taşınmakta ancak bu kazaları değerlendirecek Aktüerler bulunmamaktadır tespitinde bulunulurken, büyük bir Aktüer açığından söz ediliyor. Verilere göre maaşları 7000 – 10.000 Lira arasında.

Ülkemizde Aktüerler Derneği 1951 yılında kurulmuş, ‘Türkiye Aktüerler Cemiyeti’ adı altında hizmet verirken,1980 yılında kapatılmış, 1981 yılında Aktüerler derneği adı ile yeniden faaliyetlerine başlamış.

Bir Aktüerya için matematik ve istatistik bilgisindeki yüksek başarı ön koşulu oluşturuyor. 2010 yılı bilimsel araştırma sonuçlarına göre 2010 yılında Türkiye’de görev yapan Aktüer sayısı 116, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ciddi rakamlarda Aktüer olabilecek mezun beklentisi bulunuyor ülkemizin.

Mesleğin niteliklerinde aranan şartlar çağın gereklerine uygun olarak artmış durumda. Yabancı mesleki gelişmelerin kolayca takip edilebilmesi, ülkede faaliyet gösteren mevcut yabancı sermayenin bulunması üst seviyede İngilizce bilgisini zorunlu hale getirmiş. Bilgi sayar hakimiyetinin olması başka bir uzmana ihtiyaç duymadan veri tabanını kullanabilmesi mesleğin gereklerini kesintisiz ve hatasız gerçekleştirebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Başarılı Aktüerlerin eğitilebilmesi için üniversitelerde yeterli bilgi donanımına sahip öğretim üyelerinin yetiştirilmesi, çözümlerden bir olarak gösteriliyor.